Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH)

 • Tieu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị
  Sinh học
  Tieu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Đề cương chi tiết giải phẫu
  Sinh học
  Đề cương chi tiết giải phẫu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Đề cương chi tiết SLTDTT
  Sinh học
  Đề cương chi tiết SLTDTT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Chuẩn đầu ra hóa sinh
  Sinh học
  Chuẩn đầu ra hóa sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Chuẩn đầu ra vệ sinh
  Sinh học
  Chuẩn đầu ra vệ sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Cẩm nang sinhvaa5t ngoại lai
  Sinh học
  Cẩm nang sinhvaa5t ngoại lai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • đồ án vi sinh vật đại cương
  Sinh học
  đồ án vi sinh vật đại cương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 6

 • Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của người dân trong độ tuổi từ 16 - 65 tuổi đối với kiến ba khoang
  Sinh học
  Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của người dân trong độ tuổi từ 16 - 65 tuổi đối với kiến ba khoang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 4

 • tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn
  Sinh học
  tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2017

  Xem: 0

 • quản lý rừng ngập mặn
  Sinh học
  quản lý rừng ngập mặn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2017

  Xem: 12

 • Sinh học
  Sinh học
  Sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2017

  Xem: 0

 • Bai tap hoa hoc thuoc nhuom
  Sinh học
  Bai tap hoa hoc thuoc nhuom

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • Cá xương
  Sinh học
  Cá xương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2016

  Xem: 0

 • GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - THẦY THÁI TRẦN BÁI
  Sinh học
  GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - THẦY THÁI TRẦN BÁI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2016

  Xem: 0

 • Các loại cây thuốc quý
  Sinh học
  Các loại cây thuốc quý

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2016

  Xem: 0

 • A novel method for the preparation of silver/chitosan-O-methoxy polyethylene glycol core shell nanoparticles
  Sinh học
  A novel method for the preparation of silver/chitosan-O-methoxy polyethylene glycol core shell nanoparticles

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất Kẹo Carramel
  Sinh học
  Sản xuất Kẹo Carramel

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất jelly bean
  Sinh học
  Sản xuất jelly bean

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất bánh Gấu
  Sinh học
  Sản xuất bánh Gấu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất bánh nhân mứt
  Sinh học
  Sản xuất bánh nhân mứt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất chewing gum
  Sinh học
  Sản xuất chewing gum

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 12

 • Bánh Dotto
  Sinh học
  Bánh Dotto

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất Donut
  Sinh học
  Sản xuất Donut

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Sản xuất CRACKER PHOMAI
  Sinh học
  Sản xuất CRACKER PHOMAI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP S.HỌC
  Sinh học
  BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP S.HỌC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản thực phẩm bằng vi sinh vật
  Sinh học
  Bảo quản thực phẩm bằng vi sinh vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 23

 • BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM HOẠT ĐỘ NƯỚC VÀ pH
  Sinh học
  BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM HOẠT ĐỘ NƯỚC VÀ pH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 37

 • Bảo quản trứng gà bằng màng bọc nhân tạo
  Sinh học
  Bảo quản trứng gà bằng màng bọc nhân tạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Xử lý thực phẩm bằng áp suất cao
  Sinh học
  Xử lý thực phẩm bằng áp suất cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 17

 • Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp SẤY
  Sinh học
  Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp SẤY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản cá
  Sinh học
  Bảo quản cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản tôm
  Sinh học
  Bảo quản tôm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản sữa tươi
  Sinh học
  Bảo quản sữa tươi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản mía
  Sinh học
  Bảo quản mía

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản cà chua
  Sinh học
  Bảo quản cà chua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản coffee
  Sinh học
  Bảo quản coffee

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 9

 • Bảo quản ớt
  Sinh học
  Bảo quản ớt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản thực phẩm bằng Hóa Chất
  Sinh học
  Bảo quản thực phẩm bằng Hóa Chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản thanh long
  Sinh học
  Bảo quản thanh long

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản sầu riêng
  Sinh học
  Bảo quản sầu riêng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản xoài
  Sinh học
  Bảo quản xoài

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản nho
  Sinh học
  Bảo quản nho

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • BẢO QUẢN CHUỐI
  Sinh học
  BẢO QUẢN CHUỐI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản ngô
  Sinh học
  Bảo quản ngô

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Bảo quản thóc
  Sinh học
  Bảo quản thóc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Công Nghệ Lên Men: Rượu vang từ Nho Noble Rot
  Sinh học
  Công Nghệ Lên Men: Rượu vang từ Nho Noble Rot

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 21

 • Công Nghệ Lên Men: Xúc xích lên men
  Sinh học
  Công Nghệ Lên Men: Xúc xích lên men

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Công Nghệ Lên Men: Tôm chua
  Sinh học
  Công Nghệ Lên Men: Tôm chua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Công Nghệ Lên Men: Threonine
  Sinh học
  Công Nghệ Lên Men: Threonine

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • Công Nghệ Lên Men: Thạch Dừa
  Sinh học
  Công Nghệ Lên Men: Thạch Dừa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 36

 • Sản xuất shortening
  Sinh học
  Sản xuất shortening

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY