Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Dược liệu 2
   Sinh học
   Dược liệu 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Tieu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị
   Sinh học
   Tieu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • Đề cương chi tiết giải phẫu
   Sinh học
   Đề cương chi tiết giải phẫu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 0

  • Đề cương chi tiết SLTDTT
   Sinh học
   Đề cương chi tiết SLTDTT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 0

  • Chuẩn đầu ra hóa sinh
   Sinh học
   Chuẩn đầu ra hóa sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 0

  • Chuẩn đầu ra vệ sinh
   Sinh học
   Chuẩn đầu ra vệ sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 1

  • Cẩm nang sinhvaa5t ngoại lai
   Sinh học
   Cẩm nang sinhvaa5t ngoại lai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • đồ án vi sinh vật đại cương
   Sinh học
   đồ án vi sinh vật đại cương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 6

  • Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của người dân trong độ tuổi từ 16 - 65 tuổi đối với kiến ba khoang
   Sinh học
   Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của người dân trong độ tuổi từ 16 - 65 tuổi đối với kiến ba khoang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2017

   Xem: 4

  • tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn
   Sinh học
   tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2017

   Xem: 0

  • quản lý rừng ngập mặn
   Sinh học
   quản lý rừng ngập mặn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2017

   Xem: 1

  • Sinh học
   Sinh học
   Sinh học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2017

   Xem: 0

  • Bai tap hoa hoc thuoc nhuom
   Sinh học
   Bai tap hoa hoc thuoc nhuom

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 0

  • Cá xương
   Sinh học
   Cá xương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2016

   Xem: 0

  • GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - THẦY THÁI TRẦN BÁI
   Sinh học
   GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG - THẦY THÁI TRẦN BÁI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2016

   Xem: 2

  • Các loại cây thuốc quý
   Sinh học
   Các loại cây thuốc quý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 39

  • A novel method for the preparation of silver/chitosan-O-methoxy polyethylene glycol core shell nanoparticles
   Sinh học
   A novel method for the preparation of silver/chitosan-O-methoxy polyethylene glycol core shell nanoparticles

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2015

   Xem: 0

  • Sản xuất Kẹo Carramel
   Sinh học
   Sản xuất Kẹo Carramel

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 9

  • Sản xuất jelly bean
   Sinh học
   Sản xuất jelly bean

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Sản xuất bánh Gấu
   Sinh học
   Sản xuất bánh Gấu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Sản xuất bánh nhân mứt
   Sinh học
   Sản xuất bánh nhân mứt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Sản xuất chewing gum
   Sinh học
   Sản xuất chewing gum

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 12

  • Bánh Dotto
   Sinh học
   Bánh Dotto

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 13

  • Sản xuất Donut
   Sinh học
   Sản xuất Donut

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Sản xuất CRACKER PHOMAI
   Sinh học
   Sản xuất CRACKER PHOMAI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP S.HỌC
   Sinh học
   BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP S.HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản thực phẩm bằng vi sinh vật
   Sinh học
   Bảo quản thực phẩm bằng vi sinh vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 23

  • BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM HOẠT ĐỘ NƯỚC VÀ pH
   Sinh học
   BẢO QUẢN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM HOẠT ĐỘ NƯỚC VÀ pH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 37

  • Bảo quản trứng gà bằng màng bọc nhân tạo
   Sinh học
   Bảo quản trứng gà bằng màng bọc nhân tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp SẤY
   Sinh học
   Bảo quản thực phẩm bằng phương pháp SẤY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Xử lý thực phẩm bằng áp suất cao
   Sinh học
   Xử lý thực phẩm bằng áp suất cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 17

  • Bảo quản cá
   Sinh học
   Bảo quản cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản tôm
   Sinh học
   Bảo quản tôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản sữa tươi
   Sinh học
   Bảo quản sữa tươi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản mía
   Sinh học
   Bảo quản mía

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản cà chua
   Sinh học
   Bảo quản cà chua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản coffee
   Sinh học
   Bảo quản coffee

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 9

  • Bảo quản ớt
   Sinh học
   Bảo quản ớt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 24

  • Bảo quản thực phẩm bằng Hóa Chất
   Sinh học
   Bảo quản thực phẩm bằng Hóa Chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 2

  • Bảo quản thanh long
   Sinh học
   Bảo quản thanh long

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản sầu riêng
   Sinh học
   Bảo quản sầu riêng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 21

  • Bảo quản xoài
   Sinh học
   Bảo quản xoài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản nho
   Sinh học
   Bảo quản nho

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 19

  • BẢO QUẢN CHUỐI
   Sinh học
   BẢO QUẢN CHUỐI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản ngô
   Sinh học
   Bảo quản ngô

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Bảo quản thóc
   Sinh học
   Bảo quản thóc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Công Nghệ Lên Men: Rượu vang từ Nho Noble Rot
   Sinh học
   Công Nghệ Lên Men: Rượu vang từ Nho Noble Rot

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 21

  • Công Nghệ Lên Men: Xúc xích lên men
   Sinh học
   Công Nghệ Lên Men: Xúc xích lên men

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • Công Nghệ Lên Men: Tôm chua
   Sinh học
   Công Nghệ Lên Men: Tôm chua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 10

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY