Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tập đọc 1

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Ai dậy sớm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Cái Bống
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Cái Bống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 12

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 3

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 3

 • Tuần 9. Luỹ tre
  Tập đọc 1
  Tuần 9. Luỹ tre

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Ngôi nhà
  Tập đọc 1
  Tuần 5. Ngôi nhà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 132

 • Tuần 2. Cái Bống
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Cái Bống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Ai dậy sớm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • tiếng khác nhau
  Tập đọc 1
  tiếng khác nhau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 5

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 3. Mưu chú Sẻ
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Mưu chú Sẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 5

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án buổi chiều lớp 2 cả năm (2017-2018)-Cực hay
  Tập đọc 1
  Giáo án buổi chiều lớp 2 cả năm (2017-2018)-Cực hay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2017

  Xem: 88

 • Tuần 3. Mưu chú Sẻ
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Mưu chú Sẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Ai dậy sớm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem ve RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1
  Tập đọc 1
  sang kien kinh nghiem ve RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem ve Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1
  Tập đọc 1
  sang kien kinh nghiem ve Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 3

 • tap đọc mời vào
  Tập đọc 1
  tap đọc mời vào

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2016

  Xem: 1

 • GIÁO AN LOP GHEP 1+2 TUAN 3
  Tập đọc 1
  GIÁO AN LOP GHEP 1+2 TUAN 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/8/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Trường em
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2016

  Xem: 0

 • Tuần 12. Anh hùng biển cả
  Tập đọc 1
  Tuần 12. Anh hùng biển cả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2016

  Xem: 0

 • CNG-1 HOENP
  Tập đọc 1
  CNG-1 HOENP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 11. Bác đưa thư
  Tập đọc 1
  Tuần 11. Bác đưa thư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Tặng cháu
  Tập đọc 1
  Tuần 1. Tặng cháu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 10. Cây bàng
  Tập đọc 1
  Tuần 10. Cây bàng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2016

  Xem: 0

 • SKKN RÈN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO hs DT LỚP 1
  Tập đọc 1
  SKKN RÈN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO hs DT LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2016

  Xem: 43

 • Tuần 9. Hồ Gươm
  Tập đọc 1
  Tuần 9. Hồ Gươm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2016

  Xem: 7

 • Tuần 5. Vì bây giờ mẹ mới về
  Tập đọc 1
  Tuần 5. Vì bây giờ mẹ mới về

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Tập đọc 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY