Giáo án Tập đọc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4
   Tập đọc 4
   HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • HDH LOP 4 TUẦN 18 ĐẾN 25.
   Tập đọc 4
   HDH LOP 4 TUẦN 18 ĐẾN 25.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Vẽ trứng
   Tập đọc 4
   Tuần 12. Vẽ trứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN CHINH TA 4 SACH MƠI
   Tập đọc 4
   GIAO AN CHINH TA 4 SACH MƠI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN SONG DEP LOP 4
   Tập đọc 4
   GIAO AN SONG DEP LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Gà Trống và Cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH DẠY NGOÀI GIỜ .
   Tập đọc 4
   KẾ HOẠCH DẠY NGOÀI GIỜ .

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN HĐTN LOP 4
   Tập đọc 4
   GIAO AN HĐTN LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 19. Bốn anh tài. Giao an thi cap tinh
   Tập đọc 4
   Tuần 19. Bốn anh tài. Giao an thi cap tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Đôi giày ba ta màu xanh
   Tập đọc 4
   Tuần 8. Đôi giày ba ta màu xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • giao an khoi 2
   Tập đọc 4
   giao an khoi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trung thu độc lập
   Tập đọc 4
   Tuần 7. Trung thu độc lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Ở Vương quốc Tương Lai
   Tập đọc 4
   Tuần 7. Ở Vương quốc Tương Lai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn
   Tập đọc 4
   Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
   Tập đọc 4
   GIÁO ÁN AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4
   Tập đọc 4
   GIÁO ÁN KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH LỚP 4
   Tập đọc 4
   NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • HĐ T NGHIEM KHOI 2
   Tập đọc 4
   HĐ T NGHIEM KHOI 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • HĐNGLL KHOI 1
   Tập đọc 4
   HĐNGLL KHOI 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 moi.
   Tập đọc 4
   giao an lop 1 moi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • BAI TAP CUOI TUAN LOP 1
   Tập đọc 4
   BAI TAP CUOI TUAN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HĐ TN LOP 1
   Tập đọc 4
   HĐ TN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN HOAT DONG TRAI NGHIEM
   Tập đọc 4
   GIAO AN HOAT DONG TRAI NGHIEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
   Tập đọc 4
   Tuần 11. Ông Trạng thả diều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 5

  • lớp 4 GA Sinh hoạt lớp -CẢ NĂM
   Tập đọc 4
   lớp 4 GA Sinh hoạt lớp -CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Gà Trống và Cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • THAM LUAN PHAP LUAT
   Tập đọc 4
   THAM LUAN PHAP LUAT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN 4 CHINH TA MOI
   Tập đọc 4
   GIAO AN 4 CHINH TA MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc tuan 6
   Tập đọc 4
   Tập đọc tuan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 15

  • Tuần 5. Những hạt thóc giống
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Những hạt thóc giống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • DAI HOI CHI DOI NAM 2018
   Tập đọc 4
   DAI HOI CHI DOI NAM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 4

  • Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
   Tập đọc 4
   Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • HDH MỚI NAM 2019
   Tập đọc 4
   HDH MỚI NAM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 7

  • GIÁO AN KHỐI 4 SƯA THEO VỞ CHÍNH TA MỚI 2018
   Tập đọc 4
   GIÁO AN KHỐI 4 SƯA THEO VỞ CHÍNH TA MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • HDH LOP 4
   Tập đọc 4
   HDH LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • TUAN 6 LOP 4
   Tập đọc 4
   TUAN 6 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • HĐNGCK KHOI 4
   Tập đọc 4
   HĐNGCK KHOI 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • giao an dạo duc bác hồ
   Tập đọc 4
   giao an dạo duc bác hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1
   Tập đọc 4
   giao an lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án khối 3
   Tập đọc 4
   giáo án khối 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • net dẹp van hoa co so
   Tập đọc 4
   net dẹp van hoa co so

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 5

  • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
   Tập đọc 4
   Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Kéo co VNEN
   Tập đọc 4
   Tuần 16. Kéo co VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • 100 CÂU HỎI VỀ ATGT CÓ ĐÁP ÁN
   Tập đọc 4
   100 CÂU HỎI VỀ ATGT CÓ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • BÀI THI GIAO THÔNG CUA GIÁO VIÊN
   Tập đọc 4
   BÀI THI GIAO THÔNG CUA GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN
   Tập đọc 4
   BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 1

  • VIET TAY RA BÀI NÀY
   Tập đọc 4
   VIET TAY RA BÀI NÀY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY