Giáo án Tập đọc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • HĐNGLL KHOI 1
   Tập đọc 4
   HĐNGLL KHOI 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 moi.
   Tập đọc 4
   giao an lop 1 moi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • BAI TAP CUOI TUAN LOP 1
   Tập đọc 4
   BAI TAP CUOI TUAN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HĐ TN LOP 1
   Tập đọc 4
   HĐ TN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN HOAT DONG TRAI NGHIEM
   Tập đọc 4
   GIAO AN HOAT DONG TRAI NGHIEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
   Tập đọc 4
   Tuần 11. Ông Trạng thả diều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • lớp 4 GA Sinh hoạt lớp -CẢ NĂM
   Tập đọc 4
   lớp 4 GA Sinh hoạt lớp -CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Gà Trống và Cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • THAM LUAN PHAP LUAT
   Tập đọc 4
   THAM LUAN PHAP LUAT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN 4 CHINH TA MOI
   Tập đọc 4
   GIAO AN 4 CHINH TA MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc tuan 6
   Tập đọc 4
   Tập đọc tuan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Những hạt thóc giống
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Những hạt thóc giống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • DAI HOI CHI DOI NAM 2018
   Tập đọc 4
   DAI HOI CHI DOI NAM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
   Tập đọc 4
   Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • HDH MỚI NAM 2019
   Tập đọc 4
   HDH MỚI NAM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO AN KHỐI 4 SƯA THEO VỞ CHÍNH TA MỚI 2018
   Tập đọc 4
   GIÁO AN KHỐI 4 SƯA THEO VỞ CHÍNH TA MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • HDH LOP 4
   Tập đọc 4
   HDH LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • TUAN 6 LOP 4
   Tập đọc 4
   TUAN 6 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • HĐNGCK KHOI 4
   Tập đọc 4
   HĐNGCK KHOI 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • giao an dạo duc bác hồ
   Tập đọc 4
   giao an dạo duc bác hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1
   Tập đọc 4
   giao an lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án khối 3
   Tập đọc 4
   giáo án khối 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • net dẹp van hoa co so
   Tập đọc 4
   net dẹp van hoa co so

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
   Tập đọc 4
   Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 16. Kéo co VNEN
   Tập đọc 4
   Tuần 16. Kéo co VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • 100 CÂU HỎI VỀ ATGT CÓ ĐÁP ÁN
   Tập đọc 4
   100 CÂU HỎI VỀ ATGT CÓ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • BÀI THI GIAO THÔNG CUA GIÁO VIÊN
   Tập đọc 4
   BÀI THI GIAO THÔNG CUA GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN
   Tập đọc 4
   BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 1

  • VIET TAY RA BÀI NÀY
   Tập đọc 4
   VIET TAY RA BÀI NÀY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN NÉT DẸP VĂN HÓA CS
   Tập đọc 4
   ĐÁP ÁN NÉT DẸP VĂN HÓA CS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 0

  • NÉT ĐẸP VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ
   Tập đọc 4
   NÉT ĐẸP VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
   Tập đọc 4
   Tuần 11. Ông Trạng thả diều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 9

  • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 4
   Tập đọc 4
   Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 1

  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
   Tập đọc 4
   Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ
   Tập đọc 4
   Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
   Tập đọc 4
   Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
   Tập đọc 4
   Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015
   Tập đọc 4
   bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2018

   Xem: 0

  • bai giao thong
   Tập đọc 4
   bai giao thong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2018

   Xem: 0

  • câu hoi dự thi tìm hiểu
   Tập đọc 4
   câu hoi dự thi tìm hiểu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • bai duuj thi số 2
   Tập đọc 4
   bai duuj thi số 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • bai dự thi
   Tập đọc 4
   bai dự thi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
   Tập đọc 4
   Tập làm văn 4. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 2

  • CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22
   Tập đọc 4
   CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • MÔ TẢ SKKN
   Tập đọc 4
   MÔ TẢ SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • HD VIET SKKKN
   Tập đọc 4
   HD VIET SKKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi Tiếng Việt cuối kì II - Lớp 4 - 2018
   Tập đọc 4
   Đề thi Tiếng Việt cuối kì II - Lớp 4 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!
   Tập đọc 4
   Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tập đọc 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY