Giáo án Tập đọc 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Gợi ý trả lời 90 năm xây dựng và phát triển Công đoàn Việt Nam
   Tiếng Việt
   Gợi ý trả lời 90 năm xây dựng và phát triển Công đoàn Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP
   Giáo án
   PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP
   Tiếng Việt
   PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP
   Tập đọc 4
   PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP
   Tiếng Việt
   PHIEU DANH GIA CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP
   Tiếng Việt
   TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP
   Giáo án
   TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP
   Tập đọc 4
   TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP
   Tiếng Việt
   TAI LIEU CHUAN NGHE NGHIEP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32. Vương quốc vắng nụ cười
   Tập đọc 4
   Tuần 32. Vương quốc vắng nụ cười

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm điểm theo TT 22
   Tiếng Việt
   Phần mềm điểm theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm điểm theo TT 22
   Tập đọc 4
   Phần mềm điểm theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm điểm theo TT 22
   Tiếng Việt
   Phần mềm điểm theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm điểm theo TT 22
   Tiếng Việt
   Phần mềm điểm theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm điểm theo TT 22
   Tiếng Việt
   Phần mềm điểm theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm điểm theo TT 22
   Tiếng Việt
   Phần mềm điểm theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • bài kiểm tra cuối năm (Ma trận)
   Tập đọc 4
   bài kiểm tra cuối năm (Ma trận)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tập đọc 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tập đọc 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tập đọc 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Hoa học trò
   Tập đọc 4
   Tuần 23. Hoa học trò

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tập đọc 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
   Tập đọc 4
   Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
   Tập đọc 4
   Tuần 29. Đường đi Sa Pa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!
   Tập đọc 4
   Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34. Ăn mầm đá
   Tập đọc 4
   Tuần 34. Ăn mầm đá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá
   Tập đọc 4
   Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!
   Tập đọc 4
   Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tập đọc 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Con sẻ
   Tập đọc 4
   Tuần 27. Con sẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
   Tập đọc 4
   Tuần 29. Đường đi Sa Pa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển
   Tập đọc 4
   Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tập đọc 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
   Tập đọc 4
   Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá
   Tập đọc 4
   Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • toán lớp 5
   Tập đọc 4
   toán lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • HDH tuần 26 đén 35
   Tiếng Việt
   HDH tuần 26 đén 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • HDH tuần 26 đén 35
   Tiếng Việt
   HDH tuần 26 đén 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • HDH tuần 26 đén 35
   Tập đọc 4
   HDH tuần 26 đén 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • HDH tuần 26 đén 35
   Giáo án
   HDH tuần 26 đén 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!
   Tập đọc 4
   Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tập đọc 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Việt
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4
   Tiếng Việt
   HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4
   Tập đọc 4
   HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4
   Tiếng Việt
   HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4
   Giáo án
   HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • HDH LOP 4 TUẦN 18 ĐẾN 25.
   Tiếng Việt
   HDH LOP 4 TUẦN 18 ĐẾN 25.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY