Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tập đọc 4

 • BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN
  Tập đọc 4
  BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 1

 • VIET TAY RA BÀI NÀY
  Tập đọc 4
  VIET TAY RA BÀI NÀY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • ĐÁP ÁN NÉT DẸP VĂN HÓA CS
  Tập đọc 4
  ĐÁP ÁN NÉT DẸP VĂN HÓA CS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • NÉT ĐẸP VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ
  Tập đọc 4
  NÉT ĐẸP VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4
  Tuần 11. Ông Trạng thả diều

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 9

 • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 4
  Tập đọc 4
  Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ
  Tập đọc 4
  Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II
  Tập đọc 4
  Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
  Tập đọc 4
  Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015
  Tập đọc 4
  bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

  Xem: 0

 • bai giao thong
  Tập đọc 4
  bai giao thong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

  Xem: 0

 • câu hoi dự thi tìm hiểu
  Tập đọc 4
  câu hoi dự thi tìm hiểu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • bai duuj thi số 2
  Tập đọc 4
  bai duuj thi số 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • bai dự thi
  Tập đọc 4
  bai dự thi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Tập làm văn 4. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 2

 • CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22
  Tập đọc 4
  CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • MÔ TẢ SKKN
  Tập đọc 4
  MÔ TẢ SKKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • HD VIET SKKKN
  Tập đọc 4
  HD VIET SKKKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi Tiếng Việt cuối kì II - Lớp 4 - 2018
  Tập đọc 4
  Đề thi Tiếng Việt cuối kì II - Lớp 4 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!
  Tập đọc 4
  Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Chính tả 4. Tuần 31. Nghe-viết: Nghe lời chim nói
  Tập đọc 4
  Chính tả 4. Tuần 31. Nghe-viết: Nghe lời chim nói

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Dòng sông mặc áo
  Tập đọc 4
  Tuần 30. Dòng sông mặc áo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
  Tập đọc 4
  Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Đường đi Sa Pa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • giao an aven tuan 31
  Tập đọc 4
  giao an aven tuan 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30. Dòng sông mặc áo
  Tập đọc 4
  Tuần 30. Dòng sông mặc áo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển
  Tập đọc 4
  Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
  Tập đọc 4
  Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm chuẩn không cần chỉnh
  Tập đọc 4
  Giáo án cả năm chuẩn không cần chỉnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 1

 • n2018 cực chuẩnăm
  Tập đọc 4
  n2018 cực chuẩnăm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!
  Tập đọc 4
  Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 2

 • Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
  Tập đọc 4
  Tuần 6. Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 5

 • Tập đọc lớp 4 tuần 26
  Tập đọc 4
  Tập đọc lớp 4 tuần 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 26. Thắng biển
  Tập đọc 4
  Tuần 26. Thắng biển

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển
  Tập đọc 4
  Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • Sổ chủ nhiệm
  Tập đọc 4
  Sổ chủ nhiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 6

 • Chính tả 4. Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Chính tả 4. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Tập làm văn 4. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 4

 • Kể chuyện 4. Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Kể chuyện 4. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6

 • Tuần 27. Con sẻ
  Tập đọc 4
  Tuần 27. Con sẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ
  Tập đọc 4
  Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 15. Tuổi Ngựa
  Tập đọc 4
  Tuần 15. Tuổi Ngựa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Đường đi Sa Pa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 3

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY