Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tập đọc 5

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Tranh làng Hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 5
  Tập đọc 5
  Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • boi duong thuong xuyen
  Tập đọc 5
  boi duong thuong xuyen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Út Vịnh
  Tập đọc 5
  Tuần 32. Út Vịnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 3

 • SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn Tả người
  Tập đọc 5
  SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn Tả người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 3

 • (SGK hien hanh day theo VNEN-HK1)
  Tập đọc 5
  (SGK hien hanh day theo VNEN-HK1)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 32. Út Vịnh
  Tập đọc 5
  Tuần 32. Út Vịnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 11

 • Tuần 27. Đất nước
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Đất nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Tranh làng Hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
  Tập đọc 5
  Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
  Tập đọc 5
  Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Tranh làng Hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ
  Tập đọc 5
  Tuần 27. Tranh làng Hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Cửa sông
  Tập đọc 5
  Tuần 25. Cửa sông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 23. Phân xử tài tình
  Tập đọc 5
  Tuần 23. Phân xử tài tình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng
  Tập đọc 5
  Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
  Tập đọc 5
  Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Tập đọc 5
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng
  Tập đọc 5
  Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 22. Cao Bằng
  Tập đọc 5
  Tuần 22. Cao Bằng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 3

 • Tuần 24. Hộp thư mật
  Tập đọc 5
  Tuần 24. Hộp thư mật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Ê-mi-li, con…Dạy học PP RT
  Tập đọc 5
  Tuần 5. Ê-mi-li, con…Dạy học PP RT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 22. Lập làng giữ biển
  Tập đọc 5
  Tuần 22. Lập làng giữ biển

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa
  Tập đọc 5
  Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • tap lam van 5
  Tập đọc 5
  tap lam van 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
  Tập đọc 5
  Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 5

 • T 16
  Tập đọc 5
  T 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • TUẦN 17
  Tập đọc 5
  TUẦN 17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Tuần 12. Mùa thảo quả
  Tập đọc 5
  Tuần 12. Mùa thảo quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16
  Tập đọc 5
  giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 143

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 12 - Lớp 5
  Tập đọc 5
  Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 12 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • Tuần 12. Mùa thảo quả
  Tập đọc 5
  Tuần 12. Mùa thảo quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 14

 • đề thi giữa học kì 1 lớp 5
  Tập đọc 5
  đề thi giữa học kì 1 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • tiểu phẩm.
  Tập đọc 5
  tiểu phẩm.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Phát triển năng lực học Tập đọc lớp 5
  Tập đọc 5
  Phát triển năng lực học Tập đọc lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 10

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 17

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 10

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 11

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 10

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 12

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • giao an tong hop
  Tập đọc 5
  giao an tong hop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án buổi chiều lớp 5 cả năm (2017-2018)-Cực hay
  Tập đọc 5
  Giáo án buổi chiều lớp 5 cả năm (2017-2018)-Cực hay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2017

  Xem: 0

 • Dạy học sinh Tiểu học ước lượng thương trong phép chia Toán 4 - 5
  Tập đọc 5
  Dạy học sinh Tiểu học ước lượng thương trong phép chia Toán 4 - 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2017

  Xem: 11

 • Giúp học sinh chậm vượt qua khó khăn học tốt môn Toán 5
  Tập đọc 5
  Giúp học sinh chậm vượt qua khó khăn học tốt môn Toán 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2017

  Xem: 17

 • Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết Luyện từ và câu
  Tập đọc 5
  Mở rộng vốn từ cho học sinh Lớp 5 qua tiết Luyện từ và câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2017

  Xem: 13

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2017

  Xem: 15

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY