Giáo án Tập đọc 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tập đọc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tập đọc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Tập làm văn 5. Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người
   Tập đọc 5
   Tập làm văn 5. Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tập đọc 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bầm ơi
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Bầm ơi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tập đọc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tập đọc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tập đọc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5
   Tập đọc 5
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 5. Chuyên đề tháng 10
   Tập đọc 5
   Luyện từ và câu 5. Chuyên đề tháng 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • TOAN- TIENG VIET BUOI CHIEU SGK HIEN HANH.
   Tập đọc 5
   TOAN- TIENG VIET BUOI CHIEU SGK HIEN HANH.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN LOP 5 BUOI CHIEU( SGK Hiện hành)
   Tập đọc 5
   GIAO AN LOP 5 BUOI CHIEU( SGK Hiện hành)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Thư gửi các học sinh- có đánh giá
   Tập đọc 5
   Tuần 1. Thư gửi các học sinh- có đánh giá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 13

  • Bộ hồ sơ khối lớp 4
   Tập đọc 5
   Bộ hồ sơ khối lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 27. Tranh làng Hồ
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Tranh làng Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 23

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 5
   Tập đọc 5
   Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 5

  • boi duong thuong xuyen
   Tập đọc 5
   boi duong thuong xuyen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • Tuần 32. Út Vịnh
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Út Vịnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 3

  • SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn Tả người
   Tập đọc 5
   SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn Tả người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 3

  • (SGK hien hanh day theo VNEN-HK1)
   Tập đọc 5
   (SGK hien hanh day theo VNEN-HK1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 1

  • Tuần 32. Út Vịnh
   Tập đọc 5
   Tuần 32. Út Vịnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 23

  • Tuần 27. Đất nước
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Đất nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 3

  • Tuần 27. Tranh làng Hồ
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Tranh làng Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 3

  • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
   Tập đọc 5
   Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
   Tập đọc 5
   Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 27. Tranh làng Hồ
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Tranh làng Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 27. Tranh làng Hồ
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Tranh làng Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25. Cửa sông
   Tập đọc 5
   Tuần 25. Cửa sông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 23. Phân xử tài tình
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Phân xử tài tình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng
   Tập đọc 5
   Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 1
   Tập đọc 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng
   Tập đọc 5
   Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 22. Cao Bằng
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Cao Bằng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2018

   Xem: 3

  • Tuần 24. Hộp thư mật
   Tập đọc 5
   Tuần 24. Hộp thư mật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ê-mi-li, con…Dạy học PP RT
   Tập đọc 5
   Tuần 5. Ê-mi-li, con…Dạy học PP RT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 22. Lập làng giữ biển
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Lập làng giữ biển

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 3

  • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa
   Tập đọc 5
   Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • tap lam van 5
   Tập đọc 5
   tap lam van 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 4

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
   Tập đọc 5
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 5

  • T 16
   Tập đọc 5
   T 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • TUẦN 17
   Tập đọc 5
   TUẦN 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  • giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16
   Tập đọc 5
   giáo án câu lạc bộ lớp 4 tuần 15,16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 143

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 12 - Lớp 5
   Tập đọc 5
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 12 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 6

  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 14

  • đề thi giữa học kì 1 lớp 5
   Tập đọc 5
   đề thi giữa học kì 1 lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY