Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thể dục 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thể dục 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Thể dục 12

 • QD GV cốt cán tỉnh Bắc Ninh
  Thể dục 12
  QD GV cốt cán tỉnh Bắc Ninh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • SKKN Thực trạng luyện tập môn điền kinh của học sinh trường THPT
  Thể dục 12
  SKKN Thực trạng luyện tập môn điền kinh của học sinh trường THPT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Thể dục 12
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • Đá cầu
  Thể dục 12
  Đá cầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • SKKN Một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện phát triển sức bền cho học sinh THPT
  Thể dục 12
  SKKN Một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện phát triển sức bền cho học sinh THPT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 1

 • Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 12
  Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Thể dục 12
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2017

  Xem: 0

 • Giáo án thể dục 12 kỳ 2
  Thể dục 12
  Giáo án thể dục 12 kỳ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 0

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 12
  Môn thể thao tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 1

 • Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe
  Thể dục 12
  Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 12
  Môn thể thao tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 3

 • Cầu lông
  Thể dục 12
  Cầu lông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2016

  Xem: 0

 • Nhảy xa
  Thể dục 12
  Nhảy xa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2016

  Xem: 0

 • Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe
  Thể dục 12
  Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2016

  Xem: 9

 • Chạy tiếp sức
  Thể dục 12
  Chạy tiếp sức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2016

  Xem: 12

 • Chạy bền
  Thể dục 12
  Chạy bền

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2016

  Xem: 9

 • Cầu lông
  Thể dục 12
  Cầu lông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2016

  Xem: 8

 • Đá cầu
  Thể dục 12
  Đá cầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2016

  Xem: 7

 • giáo án thao giảng
  Thể dục 12
  giáo án thao giảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2016

  Xem: 8

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 12
  Môn thể thao tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2016

  Xem: 0

 • thể dục 12
  Thể dục 12
  thể dục 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe
  Thể dục 12
  Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2016

  Xem: 0

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 12
  Môn thể thao tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2015

  Xem: 0

 • Tiết 18: Cầu lông - Chạy bền
  Thể dục 12
  Tiết 18: Cầu lông - Chạy bền

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2015

  Xem: 0

 • che do thi dau
  Thể dục 12
  che do thi dau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2015

  Xem: 0

 • Luật Cờ vua
  Thể dục 12
  Luật Cờ vua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 7

 • Luật Cờ tướng
  Thể dục 12
  Luật Cờ tướng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 8

 • Luật Cầu lông
  Thể dục 12
  Luật Cầu lông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 8

 • Luật Bóng rổ
  Thể dục 12
  Luật Bóng rổ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 8

 • Luật Bóng đá 11 người
  Thể dục 12
  Luật Bóng đá 11 người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • Luật Bóng đá 7 người
  Thể dục 12
  Luật Bóng đá 7 người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • Luật Bóng đá 5 người
  Thể dục 12
  Luật Bóng đá 5 người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 10

 • Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 12
  Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2015

  Xem: 20

 • Cầu lông
  Thể dục 12
  Cầu lông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2015

  Xem: 0

 • Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu
  Thể dục 12
  Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2015

  Xem: 7

 • td 12 thi gv day gioi
  Thể dục 12
  td 12 thi gv day gioi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 0

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 12
  Môn thể thao tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2015

  Xem: 0

 • HUẤN LUYỆN BRO- VÂN BĂC DUYÊN HÀ_TBinh
  Thể dục 12
  HUẤN LUYỆN BRO- VÂN BĂC DUYÊN HÀ_TBinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2015

  Xem: 0

 • Nhảy xa
  Thể dục 12
  Nhảy xa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2015

  Xem: 0

 • Phan phoi chuong trinh mon the duc
  Thể dục 12
  Phan phoi chuong trinh mon the duc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2015

  Xem: 0

 • bài thu hoạch chính trị hè 2015
  Thể dục 12
  bài thu hoạch chính trị hè 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2015

  Xem: 0

 • Chạy tiếp sức
  Thể dục 12
  Chạy tiếp sức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2015

  Xem: 0

 • Chạy bền
  Thể dục 12
  Chạy bền

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2015

  Xem: 0

 • Bóng chuyền
  Thể dục 12
  Bóng chuyền

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2015

  Xem: 0

 • Chạy tiếp sức
  Thể dục 12
  Chạy tiếp sức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 0

 • Nhảy xa
  Thể dục 12
  Nhảy xa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 9

 • Nhảy xa
  Thể dục 12
  Nhảy xa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2015

  Xem: 0

 • TD 11(2014-2015)HK1 TayTienHai
  Thể dục 12
  TD 11(2014-2015)HK1 TayTienHai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

  Xem: 0

 • TD12 (2014-2015) TayTienHai
  Thể dục 12
  TD12 (2014-2015) TayTienHai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

  Xem: 0

 • TD12 Vũ Thị Thao
  Thể dục 12
  TD12 Vũ Thị Thao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 0

 • Đá cầu
  Thể dục 12
  Đá cầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2014

  Xem: 0

 • Môn thể thao tự chọn
  Thể dục 12
  Môn thể thao tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY