Giáo án Thể dục 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thể dục 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thể dục 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIÁO ÁN MỚI
   Thể dục 12
   GIÁO ÁN MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Thể dục 12.ngất trong học tập
   Thể dục 12
   Thể dục 12.ngất trong học tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề cầu lông
   Thể dục 12
   chuyên đề cầu lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • t18, k12, TD
   Thể dục 12
   t18, k12, TD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Thể dục 12. Tiết 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức khỏe
   Thể dục 12
   Thể dục 12. Tiết 1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức khỏe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 1

  • QD GV cốt cán tỉnh Bắc Ninh
   Thể dục 12
   QD GV cốt cán tỉnh Bắc Ninh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2018

   Xem: 0

  • SKKN Thực trạng luyện tập môn điền kinh của học sinh trường THPT
   Thể dục 12
   SKKN Thực trạng luyện tập môn điền kinh của học sinh trường THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Thể dục 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 0

  • Đá cầu
   Thể dục 12
   Đá cầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 0

  • SKKN Một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện phát triển sức bền cho học sinh THPT
   Thể dục 12
   SKKN Một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện phát triển sức bền cho học sinh THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 3

  • Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu
   Thể dục 12
   Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Thể dục 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2017

   Xem: 0

  • Giáo án thể dục 12 kỳ 2
   Thể dục 12
   Giáo án thể dục 12 kỳ 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2017

   Xem: 0

  • Môn thể thao tự chọn
   Thể dục 12
   Môn thể thao tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 1

  • Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe
   Thể dục 12
   Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2016

   Xem: 0

  • Môn thể thao tự chọn
   Thể dục 12
   Môn thể thao tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2016

   Xem: 12

  • Cầu lông
   Thể dục 12
   Cầu lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • Nhảy xa
   Thể dục 12
   Nhảy xa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2016

   Xem: 11

  • Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe
   Thể dục 12
   Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2016

   Xem: 11

  • Chạy tiếp sức
   Thể dục 12
   Chạy tiếp sức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2016

   Xem: 12

  • Chạy bền
   Thể dục 12
   Chạy bền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2016

   Xem: 10

  • Cầu lông
   Thể dục 12
   Cầu lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2016

   Xem: 9

  • Đá cầu
   Thể dục 12
   Đá cầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2016

   Xem: 7

  • giáo án thao giảng
   Thể dục 12
   giáo án thao giảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2016

   Xem: 8

  • Môn thể thao tự chọn
   Thể dục 12
   Môn thể thao tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2016

   Xem: 0

  • thể dục 12
   Thể dục 12
   thể dục 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2016

   Xem: 0

  • Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe
   Thể dục 12
   Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức khỏe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2016

   Xem: 8

  • Môn thể thao tự chọn
   Thể dục 12
   Môn thể thao tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2015

   Xem: 0

  • Tiết 18: Cầu lông - Chạy bền
   Thể dục 12
   Tiết 18: Cầu lông - Chạy bền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  • che do thi dau
   Thể dục 12
   che do thi dau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 25

  • Luật Cờ vua
   Thể dục 12
   Luật Cờ vua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 7

  • Luật Cờ tướng
   Thể dục 12
   Luật Cờ tướng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 11

  • Luật Cầu lông
   Thể dục 12
   Luật Cầu lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 9

  • Luật Bóng rổ
   Thể dục 12
   Luật Bóng rổ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 8

  • Luật Bóng đá 11 người
   Thể dục 12
   Luật Bóng đá 11 người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 0

  • Luật Bóng đá 7 người
   Thể dục 12
   Luật Bóng đá 7 người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 0

  • Luật Bóng đá 5 người
   Thể dục 12
   Luật Bóng đá 5 người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 10

  • Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu
   Thể dục 12
   Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2015

   Xem: 20

  • Cầu lông
   Thể dục 12
   Cầu lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2015

   Xem: 0

  • Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu
   Thể dục 12
   Bài Thể dục phát triển chung. Bài Thể dục nhịp điệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2015

   Xem: 10

  • td 12 thi gv day gioi
   Thể dục 12
   td 12 thi gv day gioi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • Môn thể thao tự chọn
   Thể dục 12
   Môn thể thao tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2015

   Xem: 8

  • HUẤN LUYỆN BRO- VÂN BĂC DUYÊN HÀ_TBinh
   Thể dục 12
   HUẤN LUYỆN BRO- VÂN BĂC DUYÊN HÀ_TBinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2015

   Xem: 0

  • Nhảy xa
   Thể dục 12
   Nhảy xa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2015

   Xem: 0

  • Phan phoi chuong trinh mon the duc
   Thể dục 12
   Phan phoi chuong trinh mon the duc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2015

   Xem: 0

  • bài thu hoạch chính trị hè 2015
   Thể dục 12
   bài thu hoạch chính trị hè 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2015

   Xem: 0

  • Chạy tiếp sức
   Thể dục 12
   Chạy tiếp sức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2015

   Xem: 0

  • Chạy bền
   Thể dục 12
   Chạy bền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2015

   Xem: 0

  • Bóng chuyền
   Thể dục 12
   Bóng chuyền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY