Giáo án Thể dục 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thể dục 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thể dục 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Thể dục
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Thể dục 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Thể dục 5 HKI soạn theo pp mới
   Thể dục 5
   Thể dục 5 HKI soạn theo pp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • lich bao giang
   Lớp 5
   lich bao giang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 ( có khuyết tật )
   Thể dục 5
   Giáo án học kì 1 ( có khuyết tật )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Thể dục 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • BẢNG ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN VỀ KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2018-2019 - MÔN THỂ DỤC LỚP 5
   Thể dục 5
   BẢNG ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN VỀ KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2018-2019 - MÔN THỂ DỤC LỚP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • cả năm
   Thể dục 5
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng
   Thể dục
   Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng
   Thể dục 5
   Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng
   Thể dục
   Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng
   Lớp 5
   Bài 17. Động tác chân - Trò chơi Dẫn bóng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bản cam kết chứng chỉ ngoại ngữ.
   Tài liệu tham khảo
   Bản cam kết chứng chỉ ngoại ngữ.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bản nhận xét thi thăng hạng
   Tài liệu tham khảo
   Bản nhận xét thi thăng hạng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN THE DUC LOP 5 HOC KY 2
   Thể dục 5
   GIAO AN THE DUC LOP 5 HOC KY 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Thể dục 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Mau 08 đánh giáo giáo viên cuối nam học 2017 - 2018
   Các loại mẫu đơn
   Mau 08 đánh giáo giáo viên cuối nam học 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các loại mẫu đơn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Thể dục
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 1

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Thể dục
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Lớp 5
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Thể dục 5
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  • Bài 22. Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi Chạy nhanh theo số
   Thể dục 5
   Bài 22. Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi Chạy nhanh theo số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lớp 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Thể dục
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Thể dục
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Thể dục 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 3

  • GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5
   Thể dục 5
   GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 7

  • GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5
   Thể dục
   GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5
   Lớp 5
   GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5
   Thể dục
   GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 2
   Thể dục 5
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 6

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 2
   Lớp 5
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 2
   Thể dục
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 21

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 2
   Thể dục
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 1
   Thể dục
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 22

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 1
   Lớp 5
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 1
   Thể dục 5
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • giáo án thể dục lớp 5 học kì 1
   Thể dục
   giáo án thể dục lớp 5 học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • cả năm
   Thể dục 5
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 3

  • cả năm
   Thể dục
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 1

  • cả năm
   Thể dục
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY