Giáo án Thủ công 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thủ công 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thủ công 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kế hoạch chuyên môn tổ 4+5
   Khác
   Kế hoạch chuyên môn tổ 4+5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy đạo đức Bác Hồ
   Khác
   Kế hoạch dạy đạo đức Bác Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • kế hoạh bồi dưỡng thường xuyên 18-19
   Khác
   kế hoạh bồi dưỡng thường xuyên 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • .GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚ 2
   Khác
   .GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚ 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 2
   Khác
   giao an theo tuan lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Break time
   Khác
   Break time

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 5 chinh thuc
   Khác
   tieng anh 5 chinh thuc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24 Lớp 4 THANH
   Thủ công 1
   Tuần 24 Lớp 4 THANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • lop 4 ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
   Khác
   lop 4 ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO AN 5- MĨ THUẬT TUAN 3
   Khác
   GIÁO AN 5- MĨ THUẬT TUAN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật 5- Tuần 3
   Khác
   Giáo án Mĩ thuật 5- Tuần 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 14 lớp 4
   Khác
   Giáo án tuần 14 lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động Đội
   Khác
   Kế hoạch hoạt động Đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động ngoại khóa
   Khác
   Kế hoạch hoạt động ngoại khóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Bµi 3: Giải quyết xung đột
   Khác
   Bµi 3: Giải quyết xung đột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5 Rèn luyện kỷ năng sông
   Khác
   lop 5 Rèn luyện kỷ năng sông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Âm nhạc 4. Tiết 6. TĐN: TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
   Khác
   Âm nhạc 4. Tiết 6. TĐN: TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • hoạt động tuần hoàn
   Khác
   hoạt động tuần hoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
   Thủ công 1
   Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án cả năm
   Khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Khác
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 14

  • truyện kiến con đi xe ô tô
   Thủ công 1
   truyện kiến con đi xe ô tô

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • Ke hoạch CCHC 2018
   Thủ công
   Ke hoạch CCHC 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 3

  • Ke hoạch CCHC 2018
   Thủ công
   Ke hoạch CCHC 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Ke hoạch CCHC 2018
   Văn bản lưu trữ
   Ke hoạch CCHC 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Ke hoạch CCHC 2018
   Thủ công 1
   Ke hoạch CCHC 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY