Giáo án Thủ công 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thủ công 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thủ công 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
   Thủ công 1
   Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 14

  • truyện kiến con đi xe ô tô
   Thủ công 1
   truyện kiến con đi xe ô tô

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • Ke hoạch CCHC 2018
   Thủ công 1
   Ke hoạch CCHC 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Xé, dán hình quả cam
   Thủ công 1
   Bài 4. Xé, dán hình quả cam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
   Thủ công 1
   Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 6

  • Chủ điểm : Uống nước nhớ nguồn
   Thủ công 1
   Chủ điểm : Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 4

  • bia sach
   Thủ công 1
   bia sach

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 115

  • Thủ công 1. Giáo án học kì 1
   Thủ công 1
   Thủ công 1. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 284

  • Thủ công 1. Giáo án học kì 1
   Thủ công 1
   Thủ công 1. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 270

  • Thủ công 1. Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Thủ công 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 288

  • Thủ công 1. Giáo án cả năm
   Thủ công 1
   Thủ công 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 213

  • Bài 2. Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
   Thủ công 1
   Bài 2. Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 2. Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
   Thủ công 1
   Bài 2. Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
   Thủ công 1
   Bài 1. Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • bang tham chieu thu cong 1
   Thủ công 1
   bang tham chieu thu cong 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 7. Xé, dán hình con gà con
   Thủ công 1
   Bài 7. Xé, dán hình con gà con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • giao an mon dao duc- kns- Atgt khoi 1 va 2 theo huong VNEN
   Thủ công 1
   giao an mon dao duc- kns- Atgt khoi 1 va 2 theo huong VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 0

  • Bài 23. Cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà
   Thủ công 1
   Bài 23. Cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2017

   Xem: 0

  • Bài 7. Xé, dán hình con gà con
   Thủ công 1
   Bài 7. Xé, dán hình con gà con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 8

  • Gấp cái Ví Tiết 2
   Thủ công 1
   Gấp cái Ví Tiết 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 1

  • ga thu cong
   Thủ công 1
   ga thu cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 9

  • Bài 21. Cắt, dán hình tam giác
   Thủ công 1
   Bài 21. Cắt, dán hình tam giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 13

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2
   Thủ công 1
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 7

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công 1
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 9

  • Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật
   Thủ công 1
   Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 3

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công 1
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2017

   Xem: 8

  • Bài 5. Xé, dán hình cây đơn giản
   Thủ công 1
   Bài 5. Xé, dán hình cây đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2016

   Xem: 10

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 9

  • Bài 3. Xé, dán hình vuông, hình tròn
   Thủ công 1
   Bài 3. Xé, dán hình vuông, hình tròn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2016

   Xem: 7

  • giáo án lớp 1 các môn
   Thủ công 1
   giáo án lớp 1 các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2016

   Xem: 8

  • giáo án thủ công tuần 15 lớp 1
   Thủ công 1
   giáo án thủ công tuần 15 lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 5

  • thu cong
   Thủ công 1
   thu cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2016

   Xem: 10

  • giáo án thủ công tuần 14
   Thủ công 1
   giáo án thủ công tuần 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2016

   Xem: 0

  • thủ công tuần 13
   Thủ công 1
   thủ công tuần 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 6

  • giáo án tuần 12
   Thủ công 1
   giáo án tuần 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 4

  • Khéo tay hay làm
   Thủ công 1
   Khéo tay hay làm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2016

   Xem: 9

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY