Giáo án Thủ công 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thủ công 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thủ công 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2
   Thủ công 1
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 7

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2
   Thủ công
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 5

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2
   Thủ công
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông t2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công 1
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 9

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật
   Thủ công
   Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật
   Thủ công
   Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật
   Thủ công 1
   Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 3

  • Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật
   Thủ công
   Bài 19. Cắt, dán hình chữ nhật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2017

   Xem: 0

  • GIAY A4 KE 4 LI.
   Khác
   GIAY A4 KE 4 LI.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2017

   Xem: 2

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Thủ công 1
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Khác
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2017

   Xem: 0

  • giáo án VNEN chuều Tuần 20 Lớp 3
   Khác
   giáo án VNEN chuều Tuần 20 Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2017

   Xem: 13

  • giáo án VNEN chuều Tuần 19 Lớp 3
   Khác
   giáo án VNEN chuều Tuần 19 Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2017

   Xem: 0

  • giáo án VNEN chuều Tuần 18 Lớp 3
   Khác
   giáo án VNEN chuều Tuần 18 Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2017

   Xem: 0

  • giáo án VNEN chuều Tuần 17 Lớp 3
   Khác
   giáo án VNEN chuều Tuần 17 Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Khác
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2017

   Xem: 0

  • mi thuật
   Khác
   mi thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2017

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN HOẠT ĐỌNG NGLL CHỦ DỀ NGÀY TÊT QUE EM
   Khác
   GIÁO ÁN HOẠT ĐỌNG NGLL CHỦ DỀ NGÀY TÊT QUE EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2017

   Xem: 1

  • hdtt
   Khác
   hdtt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2017

   Xem: 4

  • giáo án xây dựng chủ đề môn mĩ thuật
   Khác
   giáo án xây dựng chủ đề môn mĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2016

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Khác
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 0

  • Bảng tham chiếu môn mĩ thuật 5
   Khác
   Bảng tham chiếu môn mĩ thuật 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 7

  • Bảng tham chiếu môn mĩ thuật
   Khác
   Bảng tham chiếu môn mĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 14

  • Bảng thâm chiếu môn thu cong
   Khác
   Bảng thâm chiếu môn thu cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 13. Gấp cái quạt
   Khác
   Bài 13. Gấp cái quạt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Giáo án VNEN lớp 3 - chiều tuần 16
   Khác
   Giáo án VNEN lớp 3 - chiều tuần 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2016

   Xem: 0