Giáo án Thủ công 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thủ công 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thủ công 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì
   Thủ công 2
   Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Gấp tên lửa
   Thủ công 2
   Bài 1. Gấp tên lửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Thủ công 2
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 0

  • KHBH Thu cong 2-HK2( SGK hien hanh)
   Thủ công 2
   KHBH Thu cong 2-HK2( SGK hien hanh)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 22

  • KHBH Thủ công 2. (SGK hien hanh)
   Thủ công 2
   KHBH Thủ công 2. (SGK hien hanh)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 9

  • Giáo án học kì 1
   Thủ công 2
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Gấp tên lửa
   Thủ công 2
   Bài 1. Gấp tên lửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Gấp tên lửa
   Thủ công 2
   Bài 1. Gấp tên lửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 14

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 2
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • bang tham chieu Thủ công 2.
   Thủ công 2
   bang tham chieu Thủ công 2.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 14

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • bảng chia 3
   Thủ công 2
   bảng chia 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2017

   Xem: 8

  • Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay
   Thủ công 2
   Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2017

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích
   Thủ công 2
   Bài 17. Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích
   Thủ công 2
   Bài 17. Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 16. Làm con bướm
   Thủ công 2
   Bài 16. Làm con bướm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  • Gấp, cắt dán biển báo giao thông
   Thủ công 2
   Gấp, cắt dán biển báo giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 14

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 8

  • Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí
   Thủ công 2
   Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2017

   Xem: 2

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 2
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2017

   Xem: 2

  • Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì
   Thủ công 2
   Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2017

   Xem: 0

  • pho cap 2016
   Thủ công 2
   pho cap 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 2

  • giao an lop 2 tuan22
   Thủ công 2
   giao an lop 2 tuan22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 10. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng
   Thủ công 2
   Bài 10. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 10. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng
   Thủ công 2
   Bài 10. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 0

  • thủ công tuần 15
   Thủ công 2
   thủ công tuần 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 4. Gấp thuyền phẳng đáy không mui
   Thủ công 2
   Bài 4. Gấp thuyền phẳng đáy không mui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2016

   Xem: 1

  • Bài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui
   Thủ công 2
   Bài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 7

  • Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời
   Thủ công 2
   Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 11

  • Bài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui
   Thủ công 2
   Bài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 8. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều
   Thủ công 2
   Bài 8. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 0

  • THỦ CÒNG CA NAM
   Thủ công 2
   THỦ CÒNG CA NAM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2016

   Xem: 10

  • Bài 1. Gấp tên lửa
   Thủ công 2
   Bài 1. Gấp tên lửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2016

   Xem: 10

  • giáo án lớp 5 tuần 5- 2016-2017
   Thủ công 2
   giáo án lớp 5 tuần 5- 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2016

   Xem: 5

  • Bài 1. Gấp tên lửa
   Thủ công 2
   Bài 1. Gấp tên lửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2016

   Xem: 0

  • giáo án lớp 2 trọn bộ
   Thủ công 2
   giáo án lớp 2 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2016

   Xem: 0

  • giáo án lớp 2
   Thủ công 2
   giáo án lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2
   Thủ công 2
   GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 2. Gấp máy bay phản lực
   Thủ công 2
   Bài 2. Gấp máy bay phản lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2016

   Xem: 13

  • lam vong deo tay t2
   Thủ công 2
   lam vong deo tay t2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2016

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích
   Thủ công 2
   Bài 17. Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2016

   Xem: 0

  • Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay
   Thủ công 2
   Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 15. Làm vòng đeo tay
   Thủ công 2
   Bài 15. Làm vòng đeo tay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2016

   Xem: 0

  • GA thủ công 2
   Thủ công 2
   GA thủ công 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2016

   Xem: 15

  • Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí
   Thủ công 2
   Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY