Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thủ công 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thủ công 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Thủ công 3

 • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
  Thủ công 3
  Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
  Thủ công 3
  Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
  Thủ công 3
  Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 3

 • Thủ công 2. Giáo án cả năm
  Thủ công 3
  Thủ công 2. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
  Thủ công 3
  Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • bang tham chieu Thủ công 3.
  Thủ công 3
  bang tham chieu Thủ công 3.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 9

 • Gấp, cắt, dán bông hoa
  Thủ công 3
  Gấp, cắt, dán bông hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
  Thủ công 3
  Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Thủ công 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Thủ công 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 1

 • cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh
  Thủ công 3
  cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2017

  Xem: 1

 • Bài 8. Cắt, dán chữ V
  Thủ công 3
  Bài 8. Cắt, dán chữ V

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

  Xem: 9

 • Bài 7. Cắt, dán chữ H, U
  Thủ công 3
  Bài 7. Cắt, dán chữ H, U

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

  Xem: 7

 • Tài liệu tập huấn Thông tư 22 môn Thủ công - Kĩ thuật tiểu học
  Thủ công 3
  Tài liệu tập huấn Thông tư 22 môn Thủ công - Kĩ thuật tiểu học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN MĨ THUẬT L1,2,3,4,5 TUẦN 3-5
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN MĨ THUẬT L1,2,3,4,5 TUẦN 3-5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2016

  Xem: 10

 • GIÁO ÁN MĨ THUẠT LỚP 4 TUẦN 7 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN MĨ THUẠT LỚP 4 TUẦN 7 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2016

  Xem: 7

 • huong dan hoc t11
  Thủ công 3
  huong dan hoc t11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2016

  Xem: 0

 • thu công t10
  Thủ công 3
  thu công t10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2016

  Xem: 3

 • Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
  Thủ công 3
  Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 6

 • Bài 2. Gấp con ếch
  Thủ công 3
  Bài 2. Gấp con ếch

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 9

 • THU CÔNG 3 HKI
  Thủ công 3
  THU CÔNG 3 HKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

  Xem: 0

 • Giáo án thủ công lớp 3 chuẩn
  Thủ công 3
  Giáo án thủ công lớp 3 chuẩn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2016

  Xem: 0

 • thủ công t4
  Thủ công 3
  thủ công t4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2016

  Xem: 9

 • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
  Thủ công 3
  Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2016

  Xem: 8

 • Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất
  Thủ công 3
  Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2016

  Xem: 14

 • QUYẾT ĐỊNH thành lập tổ kiểm tra việc quản lí, bảo quản tài sản, cơ sở vật chất
  Thủ công 3
  QUYẾT ĐỊNH thành lập tổ kiểm tra việc quản lí, bảo quản tài sản, cơ sở vật chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2016

  Xem: 12

 • thu cong
  Thủ công 3
  thu cong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 16. Làm quạt giấy tròn
  Thủ công 3
  Bài 16. Làm quạt giấy tròn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2016

  Xem: 6

 • thu cong lớp 3
  Thủ công 3
  thu cong lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TUẦN 35
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN TUẦN 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2016

  Xem: 3

 • GIÁO ÁN TUẦN 34
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN TUẦN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2016

  Xem: 3

 • GIÁO ÁN TUẦN 33
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN TUẦN 33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2016

  Xem: 3

 • GIÁO ÁN TUẦN 32
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN TUẦN 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2016

  Xem: 3

 • GIÁO ÁN TUẦN 31
  Thủ công 3
  GIÁO ÁN TUẦN 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2016

  Xem: 3

 • Bài 13. Đan nong đôi
  Thủ công 3
  Bài 13. Đan nong đôi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2016

  Xem: 5

 • thu công tuần 28
  Thủ công 3
  thu công tuần 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 16: Làm lọ hoa gắn tường
  Thủ công 3
  Bài 16: Làm lọ hoa gắn tường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2016

  Xem: 5

 • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 19
  Thủ công 3
  GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 19

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2016

  Xem: 0

 • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 20
  Thủ công 3
  GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2016

  Xem: 0

 • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 21
  Thủ công 3
  GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2016

  Xem: 0

 • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 22
  Thủ công 3
  GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2016

  Xem: 0

 • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 23
  Thủ công 3
  GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 23

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2016

  Xem: 0

 • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 24
  Thủ công 3
  GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2016

  Xem: 0

 • GA THỦ CÔNG LỚP 3
  Thủ công 3
  GA THỦ CÔNG LỚP 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

  Xem: 7

 • Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ
  Thủ công 3
  Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2016

  Xem: 0

 • giao an tuan 1-5
  Thủ công 3
  giao an tuan 1-5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2016

  Xem: 7

 • Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
  Thủ công 3
  Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2015

  Xem: 8

 • THỦ CÔNG LỚP 3
  Thủ công 3
  THỦ CÔNG LỚP 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY