Giáo án Thủ công 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thủ công 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thủ công 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp
   Thủ công 3
   Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Thủ công 3
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 2

  • Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 4)
   Thủ công 3
   Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 1

  • Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 3)
   Thủ công 3
   Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 2)
   Thủ công 3
   Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 1)
   Thủ công 3
   Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
   Thủ công 3
   Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 1

  • Thủ công 2. Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Thủ công 2. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 3

  • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
   Thủ công 3
   Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • bang tham chieu Thủ công 3.
   Thủ công 3
   bang tham chieu Thủ công 3.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 9

  • Gấp, cắt, dán bông hoa
   Thủ công 3
   Gấp, cắt, dán bông hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 6

  • Giáo án tổng hợp
   Thủ công 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2017

   Xem: 1

  • cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh
   Thủ công 3
   cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2017

   Xem: 1

  • Bài 8. Cắt, dán chữ V
   Thủ công 3
   Bài 8. Cắt, dán chữ V

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 9

  • Bài 7. Cắt, dán chữ H, U
   Thủ công 3
   Bài 7. Cắt, dán chữ H, U

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 7

  • Tài liệu tập huấn Thông tư 22 môn Thủ công - Kĩ thuật tiểu học
   Thủ công 3
   Tài liệu tập huấn Thông tư 22 môn Thủ công - Kĩ thuật tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT L1,2,3,4,5 TUẦN 3-5
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT L1,2,3,4,5 TUẦN 3-5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2016

   Xem: 13

  • GIÁO ÁN MĨ THUẠT LỚP 4 TUẦN 7 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN MĨ THUẠT LỚP 4 TUẦN 7 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2016

   Xem: 9

  • huong dan hoc t11
   Thủ công 3
   huong dan hoc t11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2016

   Xem: 0

  • thu công t10
   Thủ công 3
   thu công t10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2016

   Xem: 3

  • Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
   Thủ công 3
   Bài 3. Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 6

  • Bài 2. Gấp con ếch
   Thủ công 3
   Bài 2. Gấp con ếch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 9

  • THU CÔNG 3 HKI
   Thủ công 3
   THU CÔNG 3 HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2016

   Xem: 0

  • Giáo án thủ công lớp 3 chuẩn
   Thủ công 3
   Giáo án thủ công lớp 3 chuẩn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2016

   Xem: 0

  • thủ công t4
   Thủ công 3
   thủ công t4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2016

   Xem: 9

  • Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói
   Thủ công 3
   Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2016

   Xem: 8

  • Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất
   Thủ công 3
   Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2016

   Xem: 14

  • QUYẾT ĐỊNH thành lập tổ kiểm tra việc quản lí, bảo quản tài sản, cơ sở vật chất
   Thủ công 3
   QUYẾT ĐỊNH thành lập tổ kiểm tra việc quản lí, bảo quản tài sản, cơ sở vật chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2016

   Xem: 12

  • thu cong
   Thủ công 3
   thu cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2016

   Xem: 0

  • Bài 16. Làm quạt giấy tròn
   Thủ công 3
   Bài 16. Làm quạt giấy tròn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2016

   Xem: 7

  • thu cong lớp 3
   Thủ công 3
   thu cong lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TUẦN 35
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN TUẦN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2016

   Xem: 5

  • GIÁO ÁN TUẦN 34
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN TUẦN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2016

   Xem: 5

  • GIÁO ÁN TUẦN 33
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN TUẦN 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2016

   Xem: 3

  • GIÁO ÁN TUẦN 32
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN TUẦN 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2016

   Xem: 3

  • GIÁO ÁN TUẦN 31
   Thủ công 3
   GIÁO ÁN TUẦN 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2016

   Xem: 3

  • Bài 13. Đan nong đôi
   Thủ công 3
   Bài 13. Đan nong đôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2016

   Xem: 5

  • thu công tuần 28
   Thủ công 3
   thu công tuần 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 16: Làm lọ hoa gắn tường
   Thủ công 3
   Bài 16: Làm lọ hoa gắn tường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2016

   Xem: 5

  • GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 19
   Thủ công 3
   GA lớp 3 chiều. VNEN tuần 19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY