Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Thư mục tạm

 • li luan chinh tri cd dh
  Lưu trữ tạm thời
  li luan chinh tri cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Sử 12 theo mẫu mới 2018-2019 chỉ việc in
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Sử 12 theo mẫu mới 2018-2019 chỉ việc in

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Sử 10 theo mẫu mới 2018-2019 chỉ việc in
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Sử 10 theo mẫu mới 2018-2019 chỉ việc in

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Lịch sử 11 theo mẫu Sở GD Thanh Hóa 2018-2019 chỉ việc in
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Lịch sử 11 theo mẫu Sở GD Thanh Hóa 2018-2019 chỉ việc in

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Lịch sử 9 theo hướng tích cực
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Lịch sử 9 theo hướng tích cực

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra học kì 1 có ma trận
  Lưu trữ tạm thời
  Đề kiểm tra học kì 1 có ma trận

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • DE KIEM TRA TIET 9 GDCD7 CO MA TRAN
  Lưu trữ tạm thời
  DE KIEM TRA TIET 9 GDCD7 CO MA TRAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • dai so 8
  Lưu trữ tạm thời
  dai so 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Đề án thành lập trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện
  Lưu trữ tạm thời
  Đề án thành lập trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • giao an word vật lý 9 cả năm theo chủ đề
  Lưu trữ tạm thời
  giao an word vật lý 9 cả năm theo chủ đề

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • tieng anh 9 sach moi
  Lưu trữ tạm thời
  tieng anh 9 sach moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • FULL INFORMATION NEW ENGLISH 9
  Lưu trữ tạm thời
  FULL INFORMATION NEW ENGLISH 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • VOCABULARY FULL
  Lưu trữ tạm thời
  VOCABULARY FULL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • chương trinh đại hội CB-CNCV năm học 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  chương trinh đại hội CB-CNCV năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch đại hội CB-CNVC năm học 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoạch đại hội CB-CNVC năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • TIẾT 12 Đ-H THEO NĂNG LỰC
  Lưu trữ tạm thời
  TIẾT 12 Đ-H THEO NĂNG LỰC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • DE KIEM TRA GIUA HK1- LOP 5
  Lưu trữ tạm thời
  DE KIEM TRA GIUA HK1- LOP 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • chủ đê vật lý 7
  Lưu trữ tạm thời
  chủ đê vật lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • kế hoach bdtx
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoach bdtx

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • KE HOACH BOI DUONG THUONG XUYEN CA NHAN NAM 2018 - 2019
  Lưu trữ tạm thời
  KE HOACH BOI DUONG THUONG XUYEN CA NHAN NAM 2018 - 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • ga lớp3
  Lưu trữ tạm thời
  ga lớp3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • ngu van 9 Kế hoạch bộ môn lồng ghép ANQP chuẩn
  Lưu trữ tạm thời
  ngu van 9 Kế hoạch bộ môn lồng ghép ANQP chuẩn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Số học 6 soạn theo 5 bước mới 2018
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Số học 6 soạn theo 5 bước mới 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • huong dan hoc tin hoc 3
  Lưu trữ tạm thời
  huong dan hoc tin hoc 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 8 tuyển tâp 40 bài khó
  Lưu trữ tạm thời
  hoa hoc 8 tuyển tâp 40 bài khó

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi lí thuyết giáo viên giỏi cấp huyện môn Toán
  Lưu trữ tạm thời
  Đề thi lí thuyết giáo viên giỏi cấp huyện môn Toán

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Tuân 7 - Thủ công 3 & Kĩ thuật 4, 5
  Lưu trữ tạm thời
  Tuân 7 - Thủ công 3 & Kĩ thuật 4, 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Tuân 7 - Đạo đức 5,4,3,2,1
  Lưu trữ tạm thời
  Tuân 7 - Đạo đức 5,4,3,2,1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • khuyết tật
  Lưu trữ tạm thời
  khuyết tật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • câu hỏi và bài tập chương II
  Lưu trữ tạm thời
  câu hỏi và bài tập chương II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 12
  Lưu trữ tạm thời
  hoa hoc 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • lop 11
  Lưu trữ tạm thời
  lop 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • an toan giao thong 3, có đe kiem tra
  Lưu trữ tạm thời
  an toan giao thong 3, có đe kiem tra

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4 tuàn 5 môn Toán , Tiếng Việt có chuẩn kiến kĩ năng
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án lớp 4 tuàn 5 môn Toán , Tiếng Việt có chuẩn kiến kĩ năng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • giáo án bồi dưỡng ngữ văn 8
  Lưu trữ tạm thời
  giáo án bồi dưỡng ngữ văn 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Sách Sinh học 6-Xem sách mọi lúc mọi nơi trên điện thoại
  Lưu trữ tạm thời
  Sách Sinh học 6-Xem sách mọi lúc mọi nơi trên điện thoại

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • kê hoạch dạy học tin 9. năm hoc 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  kê hoạch dạy học tin 9. năm hoc 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • đề thi gv giỏi 2017-2018
  Lưu trữ tạm thời
  đề thi gv giỏi 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • lop 5 Tiếng Việt VNEN Bài 8A. Giang sơn tươi đẹp
  Lưu trữ tạm thời
  lop 5 Tiếng Việt VNEN Bài 8A. Giang sơn tươi đẹp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống
  Lưu trữ tạm thời
  Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 3 Tìm X
  Lưu trữ tạm thời
  toan hoc 3 Tìm X

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • ma tran
  Lưu trữ tạm thời
  ma tran

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch Giáo dục Công dân 8.
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoạch Giáo dục Công dân 8.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • tin hoc 7 .Chủ đề 2:
  Lưu trữ tạm thời
  tin hoc 7 .Chủ đề 2:" Làm việc với bảng tính"( 3 tiết)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • tin hoc 7 : chủ đề 1
  Lưu trữ tạm thời
  tin hoc 7 : chủ đề 1" phần mềm bảng tính"

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp 5
  Lưu trữ tạm thời
  giáo án lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 12
  Lưu trữ tạm thời
  Hóa học 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN KỂ CHUYÊN 4 SỰ TÍCH HỒ BA BỂ ĐTH
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN KỂ CHUYÊN 4 SỰ TÍCH HỒ BA BỂ ĐTH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • tieng anh 3 full bộ cho chế nào cần 0984994637
  Lưu trữ tạm thời
  tieng anh 3 full bộ cho chế nào cần 0984994637

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • năm học 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Để KT GDCD 8
  Lưu trữ tạm thời
  Để KT GDCD 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • ôn tốt nghiệp
  Lưu trữ tạm thời
  ôn tốt nghiệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY