Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Thư mục tạm

 • Thể dục 2.VNEN
  Lưu trữ tạm thời
  Thể dục 2.VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • khoa hoc 5
  Lưu trữ tạm thời
  khoa hoc 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • tiéngviệt
  Lưu trữ tạm thời
  tiéngviệt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • soan 5 hoat động- theo đinh hướng PTNL
  Lưu trữ tạm thời
  soan 5 hoat động- theo đinh hướng PTNL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
  Lưu trữ tạm thời
  Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch bồi dưỡng hè
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoạch bồi dưỡng hè

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • Mĩ thuật 1. Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Mĩ thuật 1. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp tuần 23 24
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án tổng hợp tuần 23 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • ngu van 9
  Lưu trữ tạm thời
  ngu van 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • MODUN TH 3
  Lưu trữ tạm thời
  MODUN TH 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • MODULE Tiểu học
  Lưu trữ tạm thời
  MODULE Tiểu học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Tự chủ chương trình tiếng Anh lớp 3 4 tiết trên tuần
  Lưu trữ tạm thời
  Tự chủ chương trình tiếng Anh lớp 3 4 tiết trên tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Tự mchur chương trình tiếng Anh lớp 5 4 tiết trên tuần
  Lưu trữ tạm thời
  Tự mchur chương trình tiếng Anh lớp 5 4 tiết trên tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Tự chủ chương trình tiếng ANH 3, 4, 5
  Lưu trữ tạm thời
  Tự chủ chương trình tiếng ANH 3, 4, 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • lop 2
  Lưu trữ tạm thời
  lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • PPCT LOP 3 VNEN
  Lưu trữ tạm thời
  PPCT LOP 3 VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Trang bìa kế hoạch dạy học Tiếng Anh
  Lưu trữ tạm thời
  Trang bìa kế hoạch dạy học Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • on tap ly 8 CĐ 1-> 4
  Lưu trữ tạm thời
  on tap ly 8 CĐ 1-> 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Nhật kí giảng dạy lớp 5 VNEN
  Lưu trữ tạm thời
  Nhật kí giảng dạy lớp 5 VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • hh7 pkh 2018
  Lưu trữ tạm thời
  hh7 pkh 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Mĩ thuật 1chọn bộ
  Lưu trữ tạm thời
  Mĩ thuật 1chọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tuần 1 - Lớp 1
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án tuần 1 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN ĐỊA 8.
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN ĐỊA 8.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • BAI THU HOACH NGHI QUYET TW7 KHOA XII CHO GIAO VIEN
  Lưu trữ tạm thời
  BAI THU HOACH NGHI QUYET TW7 KHOA XII CHO GIAO VIEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ GUONG
  Lưu trữ tạm thời
  ĐỀ GUONG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • dia li 9
  Lưu trữ tạm thời
  dia li 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Este (Tham khảo soan theo Cv 885)
  Lưu trữ tạm thời
  Bài 1. Este (Tham khảo soan theo Cv 885)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • đề cn8 hk2
  Lưu trữ tạm thời
  đề cn8 hk2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch giảng dạy ngữ văn
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoạch giảng dạy ngữ văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • tiết 31 hóa 8 tính theo CTHH
  Lưu trữ tạm thời
  tiết 31 hóa 8 tính theo CTHH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • chuong trinh hoc he lop 1
  Lưu trữ tạm thời
  chuong trinh hoc he lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 3. Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Tập đọc 3. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4 tuần 28-35
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án lớp 4 tuần 28-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Goái án lớp 4 tuần 23-27
  Lưu trữ tạm thời
  Goái án lớp 4 tuần 23-27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • giáo án 4 tuần 19-23
  Lưu trữ tạm thời
  giáo án 4 tuần 19-23

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 11-18 Lớp 4
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Tuần 11-18 Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Hình học 6. Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Hình học 6. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • SKKN - Dùng MTBT làm toán trắc nghiệm
  Lưu trữ tạm thời
  SKKN - Dùng MTBT làm toán trắc nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • ngoai ngu Tiếng Anh Giao Tiếp
  Lưu trữ tạm thời
  ngoai ngu Tiếng Anh Giao Tiếp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • PHO CAP CAN 7 THANG 8/2018
  Lưu trữ tạm thời
  PHO CAP CAN 7 THANG 8/2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • Quy trình giải quyết giấy tờ xe để xây dựng kỹ năng
  Lưu trữ tạm thời
  Quy trình giải quyết giấy tờ xe để xây dựng kỹ năng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra học kỳ toán 7
  Lưu trữ tạm thời
  Đề kiểm tra học kỳ toán 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Đại 9 soan theo định hướng phát triển NL học sinh
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Đại 9 soan theo định hướng phát triển NL học sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • sinh hoc 12
  Lưu trữ tạm thời
  sinh hoc 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 12 THPT QG 2018 VE KIM LOAI HOP CHAT
  Lưu trữ tạm thời
  hoa hoc 12 THPT QG 2018 VE KIM LOAI HOP CHAT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • giao an 11 thí điểm có bảng mô tả
  Lưu trữ tạm thời
  giao an 11 thí điểm có bảng mô tả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 4 VNEN
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN LỚP 4 VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch nâng hạng 2 GVTHCS
  Lưu trữ tạm thời
  Bài thu hoạch nâng hạng 2 GVTHCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • Lịch sử 8 không cần sửa
  Lưu trữ tạm thời
  Lịch sử 8 không cần sửa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết làm vườn ( tiết 10)
  Lưu trữ tạm thời
  kiểm tra 1 tiết làm vườn ( tiết 10)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 5 (Chính thức). Giáo án học kì 2
  Lưu trữ tạm thời
  Tiếng Anh 5 (Chính thức). Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY