Giáo án Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • Giao án lớp 4 tuần 25
   Lưu trữ tạm thời
   Giao án lớp 4 tuần 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 24
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 23
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN toán 1
   Lưu trữ tạm thời
   SKKN toán 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN chữ viết lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   SKKN chữ viết lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học sinh giỏi lớp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Đề thi học sinh giỏi lớp 5.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • giao an hoạt đông goc lop lá
   Lưu trữ tạm thời
   giao an hoạt đông goc lop lá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 5
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Cam kết
   Lưu trữ tạm thời
   Cam kết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Nghị quyêt Chi bộ năm 2019
   Lưu trữ tạm thời
   Nghị quyêt Chi bộ năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 1. Bài 15. Lớp học
   Lưu trữ tạm thời
   Tự nhiên và Xã hội 1. Bài 15. Lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • lop 2 toán thực hành xem đồng hồ
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2 toán thực hành xem đồng hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • tuan 1 - 4
   Lưu trữ tạm thời
   tuan 1 - 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra cuối kì I
   Lưu trữ tạm thời
   đề kiểm tra cuối kì I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 9
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 5 chinh thuc . bài tập về 5 thì cơ bản
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 5 chinh thuc . bài tập về 5 thì cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • kiem tra ds 9 c2
   Lưu trữ tạm thời
   kiem tra ds 9 c2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • (2018 - 2019) Tuần 3 - Vườn cây của bé
   Lưu trữ tạm thời
   (2018 - 2019) Tuần 3 - Vườn cây của bé

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • ( 2018 - 2019) Tuần 1- Tết và mùa xuân
   Lưu trữ tạm thời
   ( 2018 - 2019) Tuần 1- Tết và mùa xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chủ đề thế giới động vật 2018 - 2019
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạch chủ đề thế giới động vật 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lam quen voi toan 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 7
   Lưu trữ tạm thời
   Ngữ văn 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạt tổng thể cac tuan TTSP
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạt tổng thể cac tuan TTSP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch tổ chức giáo viên chủ nhiệm giỏi
   Lưu trữ tạm thời
   kế hoạch tổ chức giáo viên chủ nhiệm giỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lơp 2 tuần 26 đầy đủ
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án lơp 2 tuần 26 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 12: Thực hành trình bày và làm việc nhóm với bài trình chiếu
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 12: Thực hành trình bày và làm việc nhóm với bài trình chiếu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 3 - Thực hành làm việc với phần mềm biên tập phim
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 3 - Thực hành làm việc với phần mềm biên tập phim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Phương pháp giải bài tâp di truyền quần thể
   Lưu trữ tạm thời
   Phương pháp giải bài tâp di truyền quần thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi Tìm hiểu con gà, con vịt
   Lưu trữ tạm thời
   kham pha khoa hoc 4 tuoi Tìm hiểu con gà, con vịt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • cac chuong trinh khac lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   cac chuong trinh khac lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • bai tap day them anh 7
   Lưu trữ tạm thời
   bai tap day them anh 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 1: Làm việc với phần mềm biên tập phim
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 1: Làm việc với phần mềm biên tập phim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • vat li 8 Bài tập tiết 22
   Lưu trữ tạm thời
   vat li 8 Bài tập tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Thí nghiệm Hóa Học ở trường phổ thông - Hữu cơ
   Lưu trữ tạm thời
   Thí nghiệm Hóa Học ở trường phổ thông - Hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Thí nghiệm Hóa Học ở trường phổ thông - Vô cơ
   Lưu trữ tạm thời
   Thí nghiệm Hóa Học ở trường phổ thông - Vô cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • lop 1 Tuần 23 - Đã sửa
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1 Tuần 23 - Đã sửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỐT 7 YÊU CẦU ĐỘI VIÊN THEO QUI ĐỊNH CỦA NGHI THỨC ĐỘI
   Lưu trữ tạm thời
   PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH TIỂU HỌC THỰC HIỆN TỐT 7 YÊU CẦU ĐỘI VIÊN THEO QUI ĐỊNH CỦA NGHI THỨC ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi Giáo án chủ đề phương tiện giao thông 2019
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi Giáo án chủ đề phương tiện giao thông 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • giáo án vat li 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án vat li 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo cơ quan văn hóa
   Lưu trữ tạm thời
   Báo cáo cơ quan văn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Quy chế phối hợp
   Lưu trữ tạm thời
   Quy chế phối hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • 5 bài thơ văn 11 (sưu tầm)
   Lưu trữ tạm thời
   5 bài thơ văn 11 (sưu tầm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY