Giáo án Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ôn tập Ngư văn 8
   Lưu trữ tạm thời
   ôn tập Ngư văn 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • thu hoạch NQ TW8 khóa 12 năm 2019
   Lưu trữ tạm thời
   thu hoạch NQ TW8 khóa 12 năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 12
   Lưu trữ tạm thời
   Lịch sử 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án học kì 1 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • VANMINH
   Lưu trữ tạm thời
   VANMINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • LUONGMINH
   Lưu trữ tạm thời
   LUONGMINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • TAILIEU MINH
   Lưu trữ tạm thời
   TAILIEU MINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • TL LMINH
   Lưu trữ tạm thời
   TL LMINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt .
   Lưu trữ tạm thời
   những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt .

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học lướp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạch dạy học lướp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chính tả 4.
   Lưu trữ tạm thời
   Chính tả 4.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • bô đe kiem tra lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   bô đe kiem tra lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • giáonan cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   giáonan cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • dia li 9 Bài 32
   Lưu trữ tạm thời
   dia li 9 Bài 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • 2018 - 2019 - Tuần 3 - Một số nghề quen thuộc ở địa phương
   Lưu trữ tạm thời
   2018 - 2019 - Tuần 3 - Một số nghề quen thuộc ở địa phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi - Tuần 1 - Ngày hội của cô giáo (2018 - 2019)
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi - Tuần 1 - Ngày hội của cô giáo (2018 - 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án vật lí 6 học kì 2 chuẩn không cần chỉnh
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án vật lí 6 học kì 2 chuẩn không cần chỉnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi - Tuần 3 Động vật sống dưới nước (2018 - 2019)
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi - Tuần 3 Động vật sống dưới nước (2018 - 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi - Tuần 1- Những con vật sống trong gia đình
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi - Tuần 1- Những con vật sống trong gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án công nhệ lớp 9 học kì 2 chuẩn không cần chỉnh
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án công nhệ lớp 9 học kì 2 chuẩn không cần chỉnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hình học 9 học kì II ba cột chuẩn không cần chỉnh
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án hình học 9 học kì II ba cột chuẩn không cần chỉnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kịch bản sinh hoạt dưới cờ tháng 1 - Liên đội trường PTDTBT Tiểu học Ngàm Đăng Vài
   Lưu trữ tạm thời
   Kịch bản sinh hoạt dưới cờ tháng 1 - Liên đội trường PTDTBT Tiểu học Ngàm Đăng Vài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2 năm 2017-2018
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2 năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Các phụ kiện panel thi công phòng sạch, kho lạnh
   Lưu trữ tạm thời
   Các phụ kiện panel thi công phòng sạch, kho lạnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Chí Phèo - Nam Cao
   Lưu trữ tạm thời
   Chí Phèo - Nam Cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • cấp 1
   Lưu trữ tạm thời
   cấp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì Ii. lớp 9 quận Cầu Giấy 2017-2018
   Lưu trữ tạm thời
   Đề thi học kì Ii. lớp 9 quận Cầu Giấy 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • lop 9 . Giải bài Toán bằng cách lập HPT
   Lưu trữ tạm thời
   lop 9 . Giải bài Toán bằng cách lập HPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Địa lí 6. Bài 15. Các mỏ khoáng sản
   Lưu trữ tạm thời
   Địa lí 6. Bài 15. Các mỏ khoáng sản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 3 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lam quen voi toan 3 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án hình 8 (tuần 4-9) 5 hoạt động 2018
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án hình 8 (tuần 4-9) 5 hoạt động 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   kham pha khoa hoc 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ngữ văn 7 cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án ngữ văn 7 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án giáo dục công dân 7
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án giáo dục công dân 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • SKKN
   Lưu trữ tạm thời
   SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH HỌC TẠP NGHỊ QUYẾT TW 8 CỦA ĐẢNG
   Lưu trữ tạm thời
   BÀI THU HOẠCH HỌC TẠP NGHỊ QUYẾT TW 8 CỦA ĐẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW 8 CỦA ĐẢNG
   Lưu trữ tạm thời
   BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW 8 CỦA ĐẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2 2017-2018
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY