Giáo án Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giáo án lớp 1 buổi 2
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp 1 buổi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề: Ảnh huởng tâm sinh lý học sinh DTTS đến giáo dục thể chất
   Lưu trữ tạm thời
   Chuyên đề: Ảnh huởng tâm sinh lý học sinh DTTS đến giáo dục thể chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2019

   Xem: 0

  • Kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.
   Lưu trữ tạm thời
   Kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo Án Grammer in use English- Elementary.
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo Án Grammer in use English- Elementary.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9. Giáo án tổng hợp
   Lưu trữ tạm thời
   Ngữ văn 9. Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • truyện thỏ con không biết vâng lời 3-4 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   truyện thỏ con không biết vâng lời 3-4 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đê 12 nhận biết và thông hiểu
   Lưu trữ tạm thời
   Đê 12 nhận biết và thông hiểu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • đề TN thpt nhận biết và thông hiểu
   Lưu trữ tạm thời
   đề TN thpt nhận biết và thông hiểu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • cd dh
   Lưu trữ tạm thời
   cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • cd dh
   Lưu trữ tạm thời
   cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi sự tích cây vú sữa
   Lưu trữ tạm thời
   phat trien ngon ngu 4 tuoi sự tích cây vú sữa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • KÌ I DẠY THEO CHỦ ĐỀ
   Lưu trữ tạm thời
   KÌ I DẠY THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • de cuong Sinh học 12.
   Lưu trữ tạm thời
   de cuong Sinh học 12.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • giáo án ATGT lớp 6
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án ATGT lớp 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • RÈN LUYỆN KĨ THUẬT SOẠN THẢO WORD VỪA NHANH-VỪA CHÍNH XÁC
   Lưu trữ tạm thời
   RÈN LUYỆN KĨ THUẬT SOẠN THẢO WORD VỪA NHANH-VỪA CHÍNH XÁC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu đơn thăng hang GV
   Lưu trữ tạm thời
   Mẫu đơn thăng hang GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • Trọn bộ giáo án 6,7,8,9 theo định hướng PTNLHS
   Lưu trữ tạm thời
   Trọn bộ giáo án 6,7,8,9 theo định hướng PTNLHS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2019

   Xem: 0

  • tiến trình dạy học theo chủ đề
   Lưu trữ tạm thời
   tiến trình dạy học theo chủ đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • lịch sử 12. ôn tập lịch sử theo đề
   Lưu trữ tạm thời
   lịch sử 12. ôn tập lịch sử theo đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • văn bản Lão Hạc
   Lưu trữ tạm thời
   văn bản Lão Hạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Vnen
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Vnen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   Lưu trữ tạm thời
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
   Lưu trữ tạm thời
   KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tiếng Anh 9 Full (Sách mới)
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Tiếng Anh 9 Full (Sách mới)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • GA Tiếng Anh 8 Full (Sách mới).
   Lưu trữ tạm thời
   GA Tiếng Anh 8 Full (Sách mới).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo Án Tiếng Anh 7 Full (Sách mới).
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo Án Tiếng Anh 7 Full (Sách mới).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 8. Giáo án học kì 2
   Lưu trữ tạm thời
   Ngữ văn 8. Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2019

   Xem: 0

  • Đề thi vào lớp 10-THPT -Vĩnh Phúc
   Lưu trữ tạm thời
   Đề thi vào lớp 10-THPT -Vĩnh Phúc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp công thức địa lí lớp 12
   Lưu trữ tạm thời
   Tổng hợp công thức địa lí lớp 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2019

   Xem: 0

  • TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁO VIÊN
   Lưu trữ tạm thời
   TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁO VIÊN
   Lưu trữ tạm thời
   TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP
   Lưu trữ tạm thời
   BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN
   Lưu trữ tạm thời
   BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy theo phương pháp hợp đồng: Tiết 64 - Số học 6
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án dạy theo phương pháp hợp đồng: Tiết 64 - Số học 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • cong nghe 7
   Lưu trữ tạm thời
   cong nghe 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 9.
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 3
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2A4 trường Tiểu học thị trấn Than Uyên
   Lưu trữ tạm thời
   Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2A4 trường Tiểu học thị trấn Than Uyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • sinh hoc 9
   Lưu trữ tạm thời
   sinh hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • sinh hoc 7. 2018 - 2019
   Lưu trữ tạm thời
   sinh hoc 7. 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Khắc sâu kiến thức lịch sử 9 cho học sinh bằng việc lồng ghép thơ trong dạy học
   Lưu trữ tạm thời
   Khắc sâu kiến thức lịch sử 9 cho học sinh bằng việc lồng ghép thơ trong dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • đề thi hk1 vật lý 12
   Lưu trữ tạm thời
   đề thi hk1 vật lý 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Các công cụ phân tích dự liệu - Data Analysics
   Lưu trữ tạm thời
   Các công cụ phân tích dự liệu - Data Analysics

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi thử TS10 2019 PGD THANH LIÊM
   Lưu trữ tạm thời
   Đề thi thử TS10 2019 PGD THANH LIÊM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • lQuyết định năm 2018 - 2019
   Lưu trữ tạm thời
   lQuyết định năm 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • BSOAN TD9
   Lưu trữ tạm thời
   BSOAN TD9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoach BDTX CBQL THCS năm 2019
   Lưu trữ tạm thời
   Bài thu hoach BDTX CBQL THCS năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • truyện cáo thỏ gà trông tiết 2
   Lưu trữ tạm thời
   truyện cáo thỏ gà trông tiết 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY