Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiếng Anh

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HÈ
  Tiếng Anh 10
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HÈ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2018

  Xem: 24

 • VOCABULARY NEW CURRICULUM
  Tiếng Anh 9
  VOCABULARY NEW CURRICULUM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 15

 • VOCABULARY NEW CURRICULUM
  Tiếng Anh 8
  VOCABULARY NEW CURRICULUM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 7

 • VOCABULARY NEW CURRICULUM
  Tiếng Anh 7
  VOCABULARY NEW CURRICULUM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 14

 • VOCABULARY NEW CURRICULUM
  Tiếng Anh 6
  VOCABULARY NEW CURRICULUM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 12

 • tieng anh 6 sach moi
  Tiếng Anh 6
  tieng anh 6 sach moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 15

 • Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started
  Tiếng Anh 6
  Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 1

 • Tiếng Anh 6 (Sách mới). Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 6
  Tiếng Anh 6 (Sách mới). Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 8

 • GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN
  Tiếng Anh 10
  GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 2

 • GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN
  Tiếng Anh 10
  GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN
  Tiếng Anh 11
  GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN
  Tiếng Anh 11
  GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN
  Tiếng Anh 12
  GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN
  Tiếng Anh 12
  GIÁO ÁN BAN CƠ BẢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI
  Tiếng Anh 12
  GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 3

 • GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI
  Tiếng Anh 12
  GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI
  Tiếng Anh 11
  GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI
  Tiếng Anh 11
  GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI
  Tiếng Anh 10
  GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 6

 • GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI
  Tiếng Anh 10
  GIÁO ÁN HỆ ĐỔI MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 7 Thí điểm
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 16

 • Tổng hợp ngữ pháp anh 9 thí điểm kì 1
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Tổng hợp ngữ pháp anh 9 thí điểm kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 15

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 8 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 14

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 21

 • Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 7
  Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 36

 • Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 7
  Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 22

 • Unit 03. Community Service. Lesson 7. Looking back & project
  Tiếng Anh 7 Thí điểm
  Unit 03. Community Service. Lesson 7. Looking back & project

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 11

 • 500 câu trắc nghiệm ôn 9 lên 10
  Tiếng Anh 9
  500 câu trắc nghiệm ôn 9 lên 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 10

 • BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CHO GIÁO VIÊN
  Giáo án khác
  BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CHO GIÁO VIÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 3

 • tieng anh 8 sach moi bài luận
  Tiếng Anh 8
  tieng anh 8 sach moi bài luận

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 7

 • Unit 3. A trip to the countryside
  Tiếng Anh 9
  Unit 3. A trip to the countryside

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 6

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 5

 • tieng anh 9 sach cu - Ôn tập cả năm
  Tiếng Anh 9
  tieng anh 9 sach cu - Ôn tập cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 11

 • tieng anh 7 sach moi
  Giáo án khác
  tieng anh 7 sach moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 4

 • Tiếng Anh 6
  Tiếng Anh 6
  Tiếng Anh 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 1

 • bài tập trắc ngiêm tiếng anh 8
  Tiếng Anh 8
  bài tập trắc ngiêm tiếng anh 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 9

 • Unit 1. Back to school
  Tiếng Anh 7
  Unit 1. Back to school

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Bài tập dạy thêm Anh 6 có key- cả năm-hot
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Bài tập dạy thêm Anh 6 có key- cả năm-hot

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 22

 • Bài tập dạy thêm Tiếng Anh 8 thí điểm cả năm có key
  Tiếng Anh 8 Thí điểm
  Bài tập dạy thêm Tiếng Anh 8 thí điểm cả năm có key

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 25

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema.
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • sach ngu phap tieng anh
  Giáo án khác
  sach ngu phap tieng anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 12

 • BẢN KIỂM ĐIEM ĐẢNG VIEN (MỚI NHẤT 2018)
  Giáo án khác
  BẢN KIỂM ĐIEM ĐẢNG VIEN (MỚI NHẤT 2018)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • Dẫn chương trình sinh hoạt CLB Tiếng Anh
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Dẫn chương trình sinh hoạt CLB Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 1

 • th 34 cong tac chu nhiem lop
  Giáo án khác
  th 34 cong tac chu nhiem lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 10 Thí điểm
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 17

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY