Giáo án Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Thu hoạch tập huấn chính trị
   Giáo án khác
   Thu hoạch tập huấn chính trị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Đề cương thi GVG
   Giáo án khác
   Đề cương thi GVG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài thi Đảng
   Giáo án khác
   Bài thi Đảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 8 Thí điểm
   Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • CAU HOI HOI VUI HOC TAP TIENG ANH
   Giáo án khác
   CAU HOI HOI VUI HOC TAP TIENG ANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Cach dung becausebecause of
   Giáo án khác
   Cach dung becausebecause of

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Nguyên tắc trọng âm
   Giáo án khác
   Nguyên tắc trọng âm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 05 Natural wonders of the word Lesson 4 Communication
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 05 Natural wonders of the word Lesson 4 Communication

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Mạo Từ
   Giáo án khác
   Mạo Từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 04 My neighbourhood Lesson 5 Skills 1 (1)
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 04 My neighbourhood Lesson 5 Skills 1 (1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 02 My home Lesson 1 Getting started (1)
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 02 My home Lesson 1 Getting started (1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 03 My friends Lesson 6 Skills 2
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 03 My friends Lesson 6 Skills 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 01 My new school Lesson 1 Getting started
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 01 My new school Lesson 1 Getting started

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Chuyen de : Hoc tap VK DH XII
   Giáo án khác
   Chuyen de : Hoc tap VK DH XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng gv 2019
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng gv 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề tiếng Anh ôn thi vào lớp 10
   Tiếng Anh 9
   Chuyên đề tiếng Anh ôn thi vào lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề tiếng Anh ôn thi vào lớp 10
   Tiếng Anh 9
   Chuyên đề tiếng Anh ôn thi vào lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề tiếng Anh ôn thi vào lớp 10
   Tiếng Anh 9
   Chuyên đề tiếng Anh ôn thi vào lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 1

  • Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng làm việc nhóm
   Giáo án khác
   Kỹ năng làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng chia sẻ
   Giáo án khác
   Kỹ năng chia sẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • KN giao tiếp
   Giáo án khác
   KN giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Anh 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 6. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Giáo án khác
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Giáo án khác
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Sổ dự giờ
   Giáo án khác
   Sổ dự giờ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 1

  • Bảng trọng số kt anh lớp 9
   Giáo án khác
   Bảng trọng số kt anh lớp 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Bảng trọng số kt anh 8
   Giáo án khác
   Bảng trọng số kt anh 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • trọng số bài kt anh 7
   Giáo án khác
   trọng số bài kt anh 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • trọng số KT anh 6
   Giáo án khác
   trọng số KT anh 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Anh 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tiếng Anh 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Anh 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tiếng Anh 7
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Anh 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tiếng Anh 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tiếng Anh 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 6 (Sách mới). Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6
   Tiếng Anh 6 (Sách mới). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 7
   Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 8 (Sách mới). Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 8
   Tiếng Anh 8 (Sách mới). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 19-20
   Tiếng Anh 12 Thí điểm
   Giáo án cả năm 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY