Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiếng Anh 1

 • My phonics grade 1 vocab
  Các CT khác
  My phonics grade 1 vocab

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  ABC English 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2017

  Xem: 11

 • Unit 9. I
  ABC English 1
  Unit 9. I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  CT Thí điểm
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Fairy Land Unit 1
  Các CT khác
  Fairy Land Unit 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2017

  Xem: 0

 • Unit 7. School Things.
  CT Thí điểm
  Unit 7. School Things.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2017

  Xem: 0

 • Unit 7. School Things.
  CT Thí điểm
  Unit 7. School Things.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2017

  Xem: 0

 • SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 1 - NEW EDITION
  Các CT khác
  SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 1 - NEW EDITION

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2017

  Xem: 14

 • SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 1
  Các CT khác
  SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2017

  Xem: 17

 • Unit 10. My food
  First Friends 1
  Unit 10. My food

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 10. My food
  First Friends 1
  Unit 10. My food

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 9. My family
  First Friends 1
  Unit 9. My family

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 9. My family
  First Friends 1
  Unit 9. My family

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 1. Me + homework
  First Friends 1
  Unit 1. Me + homework

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2017

  Xem: 0

 • GIAO AN VNEN FIRST FRIEND 1 CA NAM 2016-2017
  Các CT khác
  GIAO AN VNEN FIRST FRIEND 1 CA NAM 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  First Friends 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Explore our World
  Các CT khác
  Giáo án Explore our World

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2016

  Xem: 1

 • Unit 1. Me
  First Friends 1
  Unit 1. Me

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2016

  Xem: 0

 • My Phonics Grade 1 -PPCT
  Các CT khác
  My Phonics Grade 1 -PPCT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2016

  Xem: 77

 • My Phonics Grade 1- Teacher book
  Các CT khác
  My Phonics Grade 1- Teacher book

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2016

  Xem: 11

 • Unit 9. My family
  First Friends 1
  Unit 9. My family

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2016

  Xem: 0

 • chữ cái tiếng anh cho trẻ mới bắt đầu
  Family and Friends 1
  chữ cái tiếng anh cho trẻ mới bắt đầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • Unit 6. My farm
  First Friends 1
  Unit 6. My farm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2016

  Xem: 0

 • ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
  ABC English 1
  ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ KIỂN TRA SỐ 2 HK I (chương trình chuyên sâu ) MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
  ABC English 1
  ĐỀ KIỂN TRA SỐ 2 HK I (chương trình chuyên sâu ) MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 10

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG Tiếng Anh lớp 11 (có đáp án)
  ABC English 1
  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG Tiếng Anh lớp 11 (có đáp án)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ ÔN TẬP HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
  ABC English 1
  ĐỀ ÔN TẬP HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 0

 • tap viet I và J
  Các CT khác
  tap viet I và J

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2015

  Xem: 0

 • Unit 5. My colours
  First Friends 1
  Unit 5. My colours

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 9

 • unit 4
  First Friends 1
  unit 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 9

 • Unit 3. My toys
  First Friends 1
  Unit 3. My toys

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2015

  Xem: 0

 • Unit 2. My classroom
  First Friends 1
  Unit 2. My classroom

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 11

 • english 1
  Family and Friends 1
  english 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2015

  Xem: 9

 • Unit 1. Me
  First Friends 1
  Unit 1. Me

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2015

  Xem: 0

 • ABC english 1
  ABC English 1
  ABC english 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY