Giáo án Tiếng Anh 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   CT Thí điểm
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   CT Thí điểm
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Family and Friends 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Family and Friends 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Let's go 1- Student book
   Các CT khác
   Let's go 1- Student book

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • My phonics grade 1 vocab
   Các CT khác
   My phonics grade 1 vocab

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   ABC English 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2017

   Xem: 11

  • Unit 9. I
   ABC English 1
   Unit 9. I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 7

  • Giáo án cả năm
   CT Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2017

   Xem: 0

  • Fairy Land Unit 1
   Các CT khác
   Fairy Land Unit 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2017

   Xem: 0

  • Unit 7. School Things.
   CT Thí điểm
   Unit 7. School Things.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  • Unit 7. School Things.
   CT Thí điểm
   Unit 7. School Things.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  • SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 1 - NEW EDITION
   Các CT khác
   SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 1 - NEW EDITION

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2017

   Xem: 17

  • SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 1
   Các CT khác
   SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2017

   Xem: 21

  • Unit 10. My food
   First Friends 1
   Unit 10. My food

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2017

   Xem: 0

  • Unit 10. My food
   First Friends 1
   Unit 10. My food

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2017

   Xem: 0

  • Unit 9. My family
   First Friends 1
   Unit 9. My family

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2017

   Xem: 0

  • Unit 9. My family
   First Friends 1
   Unit 9. My family

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2017

   Xem: 0

  • Unit 1. Me + homework
   First Friends 1
   Unit 1. Me + homework

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2017

   Xem: 0

  • GIAO AN VNEN FIRST FRIEND 1 CA NAM 2016-2017
   Các CT khác
   GIAO AN VNEN FIRST FRIEND 1 CA NAM 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   First Friends 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Explore our World
   Các CT khác
   Giáo án Explore our World

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2016

   Xem: 1

  • Unit 1. Me
   First Friends 1
   Unit 1. Me

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2016

   Xem: 10

  • My Phonics Grade 1 -PPCT
   Các CT khác
   My Phonics Grade 1 -PPCT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2016

   Xem: 1

  • My Phonics Grade 1- Teacher book
   Các CT khác
   My Phonics Grade 1- Teacher book

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2016

   Xem: 11

  • Unit 9. My family
   First Friends 1
   Unit 9. My family

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 20

  • chữ cái tiếng anh cho trẻ mới bắt đầu
   Family and Friends 1
   chữ cái tiếng anh cho trẻ mới bắt đầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2016

   Xem: 0

  • Unit 6. My farm
   First Friends 1
   Unit 6. My farm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2016

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
   ABC English 1
   ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 15

  • ĐỀ KIỂN TRA SỐ 2 HK I (chương trình chuyên sâu ) MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
   ABC English 1
   ĐỀ KIỂN TRA SỐ 2 HK I (chương trình chuyên sâu ) MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 10

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG Tiếng Anh lớp 11 (có đáp án)
   ABC English 1
   ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG Tiếng Anh lớp 11 (có đáp án)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 30

  • ĐỀ ÔN TẬP HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
   ABC English 1
   ĐỀ ÔN TẬP HK II MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • tap viet I và J
   Các CT khác
   tap viet I và J

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2015

   Xem: 0

  • Unit 5. My colours
   First Friends 1
   Unit 5. My colours

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 11

  • unit 4
   First Friends 1
   unit 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 13

  • Unit 3. My toys
   First Friends 1
   Unit 3. My toys

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2015

   Xem: 3

  • Unit 2. My classroom
   First Friends 1
   Unit 2. My classroom

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2015

   Xem: 16

  • english 1
   Family and Friends 1
   english 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2015

   Xem: 9

  • Unit 1. Me
   First Friends 1
   Unit 1. Me

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2015

   Xem: 0

  • ABC english 1
   ABC English 1
   ABC english 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY