Giáo án Tiếng Anh 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 1. Let’s learn some more
   Let's go 2
   Unit 1. Let’s learn some more

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Let's go 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • HO SO CUOI NAM 18 - 19
   Lớp 2
   HO SO CUOI NAM 18 - 19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • ÔN TẬP TỪ VỰNG THEO GIÁO TRÌNH FIRST FRIENDS 2
   First Friends 2
   ÔN TẬP TỪ VỰNG THEO GIÁO TRÌNH FIRST FRIENDS 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Family and Friends 2
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 2. Giáo án cả năm
   Lớp 2
   Tập đọc 2. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • SKKN CHUA DUNG
   Lớp 2
   SKKN CHUA DUNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • cac chuong trinh khac lop 2
   Các CT khác
   cac chuong trinh khac lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 2
   Các CT khác
   tieng anh 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • PHIEU PHAN TICH CHAT LUONG DANG VIEN 2018
   Tài liệu khác
   PHIEU PHAN TICH CHAT LUONG DANG VIEN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • PHIEU PHAN TICH CHAT LUONG DANG VIEN 2018
   Tiếng Anh
   PHIEU PHAN TICH CHAT LUONG DANG VIEN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2018
   Tài liệu khác
   BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2018
   Tiếng Anh
   BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • units 6-8
   First Friends 2
   units 6-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   First Friends 2
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử First Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • cac chuong trinh tiếng anh học kỳ 1 Lop 2
   Các CT khác
   cac chuong trinh tiếng anh học kỳ 1 Lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Family and Friends 2
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • BIEN BAN CUOI NAM 14-15,15-16
   Lớp 2
   BIEN BAN CUOI NAM 14-15,15-16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 0

  • TA BUOI SANG O CONG VIEN VA CANH DONG
   Lớp 2
   TA BUOI SANG O CONG VIEN VA CANH DONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2018

   Xem: 3

  • BDTX 2018
   Lớp 2
   BDTX 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2018

   Xem: 0

  • DE THI TOAN 2 HKII
   Lớp 2
   DE THI TOAN 2 HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2018

   Xem: 0

  • lop 2
   Tiếng Anh
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 4

  • lop 2
   Lớp 2
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • lop 2
   Tiếng Anh
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • PPCT tieng Anh (Lớp 2).
   Các CT khác
   PPCT tieng Anh (Lớp 2).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 3

  • KE CHUYEN BAC HO
   Lớp 2
   KE CHUYEN BAC HO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 15

  • Giáo án học kì 1
   Family and Friends 2
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 12

  • cac chuong trinh khac lop 3
   Các CT khác
   cac chuong trinh khac lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 2

  • KHOI PHUC FILE WORD BI MAT
   Lớp 2
   KHOI PHUC FILE WORD BI MAT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • BIEN BAN HOP CHI DOAN 2
   Lớp 2
   BIEN BAN HOP CHI DOAN 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • BIEN BAN HOP CHI DOAN
   Lớp 2
   BIEN BAN HOP CHI DOAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • KE HOACH TO KHOI 2 + 3
   Lớp 2
   KE HOACH TO KHOI 2 + 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • TRANG BIA GIAO AN AM NHAC
   Lớp 2
   TRANG BIA GIAO AN AM NHAC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • Tập đọc 2. Giáo án học kì 1
   Lớp 2
   Tập đọc 2. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • BIEN BAN HOP CHI DOAN 2
   Lớp 2
   BIEN BAN HOP CHI DOAN 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 8

  • BIEN BAN HOP CHI DOAN 1
   Lớp 2
   BIEN BAN HOP CHI DOAN 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • let's learn book 1
   Các CT khác
   let's learn book 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • BAN TU KIEM HOP CHI BO thuansad
   Lớp 2
   BAN TU KIEM HOP CHI BO thuansad

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2017

   Xem: 23

  • BAN TU KIEM HOP CHI BO _ THANH
   Lớp 2
   BAN TU KIEM HOP CHI BO _ THANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2017

   Xem: 0

  • Truyen Tieng Anh - Rabit's Nap
   Family and Friends 2
   Truyen Tieng Anh - Rabit's Nap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2017

   Xem: 0

  • SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 2 - NEW EDITION
   Các CT khác
   SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 2 - NEW EDITION

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2017

   Xem: 0

  • SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 2
   Các CT khác
   SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2017

   Xem: 15

  • SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 2
   Các CT khác
   SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2017

   Xem: 21

  • HO SO CUOI NAM 16-17
   Lớp 2
   HO SO CUOI NAM 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2017

   Xem: 0

  • HO SO CUOI NAM 16 - 17
   Lớp 2
   HO SO CUOI NAM 16 - 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2017

   Xem: 0

  • Báo cáo thành tích CSTĐCS 16-17
   Tài liệu khác
   Báo cáo thành tích CSTĐCS 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2017

   Xem: 6

  • Báo cáo thành tích CSTĐCS 16-17
   Tiếng Anh
   Báo cáo thành tích CSTĐCS 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2017

   Xem: 0

  • Báo cáo thành tích tặng BKUBNDT
   Tiếng Anh
   Báo cáo thành tích tặng BKUBNDT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2017

   Xem: 8

  • Báo cáo thành tích tặng BKUBNDT
   Tài liệu khác
   Báo cáo thành tích tặng BKUBNDT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2017

   Xem: 0

  • TUYEN SINH 16-17
   Lớp 2
   TUYEN SINH 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2017

   Xem: 0

  • PHIEU LIEN LAC 2
   Lớp 2
   PHIEU LIEN LAC 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY