Giáo án Tiếng Anh 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 3

  • Giáo án Tiếng Anh 4 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần đầy đủ chuẩn kiến thức năm 2018-2019
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án Tiếng Anh 4 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần đầy đủ chuẩn kiến thức năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Family and Friends 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • giao an tron bo
   Family and Friends 4
   giao an tron bo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tiếng anh 4 kì II 4t/tuần
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tiếng anh 4 kì II 4t/tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tiếng anh 4 kì I 4t/tuần
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tiếng anh 4 kì I 4t/tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 1: Good morning. How are you?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 1: Good morning. How are you?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án I - learn smart start lớp 4
   Các CT khác
   Giáo án I - learn smart start lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tiếng Anh 4 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần chuẩn kiến thức năm 2018-2019
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án Tiếng Anh 4 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần chuẩn kiến thức năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  • lop 4 Smart Start 4_ 2017-2018
   Các CT khác
   lop 4 Smart Start 4_ 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 3

  • Dẫn chương trình Mùa xuân và chiến sĩ song ngữ
   Các CT khác
   Dẫn chương trình Mùa xuân và chiến sĩ song ngữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • Book 1 Em hoc gioi tieng anh 4
   CT Bộ GDĐT 4
   Book 1 Em hoc gioi tieng anh 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • PPCT TIẾNG ANH 4
   CT Bộ GDĐT 4
   PPCT TIẾNG ANH 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 13

  • Đề thi học kì II
   Các CT khác
   Đề thi học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 8

  • Review 3
   CT Bộ GDĐT 4
   Review 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 1
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 3

  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 4 của BGD
   CT Bộ GDĐT 4
   Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 4 của BGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2018

   Xem: 3

  • Phân phối chương trình Tiếng Anh Lớp 4 của BGD
   CT Bộ GDĐT 4
   Phân phối chương trình Tiếng Anh Lớp 4 của BGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 7

  • Giáo án học kì 1
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 4

  • GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4-SMART START 3 TIET 1
   Các CT khác
   GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4-SMART START 3 TIET 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 7

  • Test 1 chuong trinh bo gddt 4
   CT Bộ GDĐT 4
   Test 1 chuong trinh bo gddt 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  • chuong trinh bo gddt 4
   CT Bộ GDĐT 4
   chuong trinh bo gddt 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 12

  • GIAO AN TIENG ANH LỌP NEW
   Các CT khác
   GIAO AN TIENG ANH LỌP NEW

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2017

   Xem: 0

  • bảng tham chieu mon tieng anh lop 4
   Các CT khác
   bảng tham chieu mon tieng anh lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Full)
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Full)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Cả năm)
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Cả năm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • giao an tieng anh 4
   Các CT khác
   giao an tieng anh 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2017

   Xem: 1

  • giáo án lớp 5
   Các CT khác
   giáo án lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2017

   Xem: 12

  • GIAO AN LOP 4 2017 -2018
   Các CT khác
   GIAO AN LOP 4 2017 -2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2017

   Xem: 8

  • flyers reading and writing test 1
   CT Bộ GDĐT 4
   flyers reading and writing test 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2017

   Xem: 0

  • GA TIENG ANH 4 - 4 TIẾT TUẦN
   Các CT khác
   GA TIENG ANH 4 - 4 TIẾT TUẦN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2017

   Xem: 18

  • giao an lop 4 new
   Các CT khác
   giao an lop 4 new

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2017

   Xem: 0

  • Giao an TA moi 4 cột
   Các CT khác
   Giao an TA moi 4 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2017

   Xem: 14

  • Unit 1. What's your address?
   Các CT khác
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2017

   Xem: 8

  • Phân phối chưong trình tiếng anh lớp 5 mới của bộ GD
   Các CT khác
   Phân phối chưong trình tiếng anh lớp 5 mới của bộ GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2017

   Xem: 0

  • IOE LỚP 4 TRỌN BỘ
   Các CT khác
   IOE LỚP 4 TRỌN BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2017

   Xem: 7

  • Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 kì 1 2017
   CT Bộ GDĐT 4
   Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 kì 1 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2017

   Xem: 4

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2017

   Xem: 6

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2017

   Xem: 0

  • bo de olympic tieng anh lop4 (vong11-15)
   Các CT khác
   bo de olympic tieng anh lop4 (vong11-15)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY