GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiếng Anh 4

 • lop 4 Smart Start 4_ 2017-2018
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

 • review 4-class 4
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

 • review 4-class 4
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

 • review 4-class 4
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

 • KE HOẠCH THÁNG 5/2018
  Văn bản bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản bộ GD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • KE HOẠCH THÁNG 5/2018
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • KE HOẠCH THÁNG 5/2018
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Dẫn chương trình Mùa xuân và chiến sĩ song ngữ
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

 • Book 1 Em hoc gioi tieng anh 4
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

 • PPCT TIẾNG ANH 4
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

 • Đề thi học kì II
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

 • KH THANG 4/2018
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

 • KH THANG 4/2018
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

 • KH THANG 4/2018
  Văn bản bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản bộ GD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

 • Review 3
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

 • Giáo án học kì 1
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

 • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 4 của BGD
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

 • Phân phối chương trình Tiếng Anh Lớp 4 của BGD
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

 • Giáo án học kì 2
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

 • Giáo án học kì 1
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

 • GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4-SMART START 3 TIET 1
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

 • Bao cao de dan
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

 • Giáo án Tiếng Anh 4.
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

 • Giáo án Tiếng Anh 4.
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

 • Giáo án Tiếng Anh 4.
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

 • HDSKKN
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • HDSKKN
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • HDSKKN
  Văn bản bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản bộ GD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • HDSKKN
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • HDSKKN
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • HDSKKN
  Văn bản bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản bộ GD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • KH BDTX 17-18
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

 • KH BDTX 17-18
  Văn bản bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản bộ GD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

 • KH BDTX 17-18
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

 • LOI NGO BAO TUONG
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

 • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Unit 7. What do you like doing?
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

 • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Unit 7. What do you like doing?
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

 • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Unit 7. What do you like doing?
  Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

 • Test 1 chuong trinh bo gddt 4
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

 • chuong trinh bo gddt 4
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

 • ON TAP GIUA HKI LOP 4
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

 • GIAO AN TIENG ANH LỌP NEW
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

 • bảng tham chieu mon tieng anh lop 4
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

 • Tiếng Anh 4 (Full)
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

 • Tiếng Anh 4 (Cả năm)
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

 • giao an tieng anh 4
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2017

 • giáo án lớp 5
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2017

 • GIAO AN LOP 4 2017 -2018
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2017

 • flyers reading and writing test 1
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2017

 • GA TIENG ANH 4 - 4 TIẾT TUẦN
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2017

 • giao an lop 4 new
  Các CT khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017