Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiếng Anh 4

 • lop 4 Smart Start 4_ 2017-2018
  Các CT khác
  lop 4 Smart Start 4_ 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 1

 • Dẫn chương trình Mùa xuân và chiến sĩ song ngữ
  Các CT khác
  Dẫn chương trình Mùa xuân và chiến sĩ song ngữ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Book 1 Em hoc gioi tieng anh 4
  CT Bộ GDĐT 4
  Book 1 Em hoc gioi tieng anh 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • PPCT TIẾNG ANH 4
  CT Bộ GDĐT 4
  PPCT TIẾNG ANH 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 5

 • Đề thi học kì II
  Các CT khác
  Đề thi học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 4

 • Review 3
  CT Bộ GDĐT 4
  Review 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 3

 • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 4 của BGD
  CT Bộ GDĐT 4
  Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 4 của BGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 3

 • Phân phối chương trình Tiếng Anh Lớp 4 của BGD
  CT Bộ GDĐT 4
  Phân phối chương trình Tiếng Anh Lớp 4 của BGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 4

 • GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4-SMART START 3 TIET 1
  Các CT khác
  GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4-SMART START 3 TIET 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 7

 • Test 1 chuong trinh bo gddt 4
  CT Bộ GDĐT 4
  Test 1 chuong trinh bo gddt 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • chuong trinh bo gddt 4
  CT Bộ GDĐT 4
  chuong trinh bo gddt 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 9

 • GIAO AN TIENG ANH LỌP NEW
  Các CT khác
  GIAO AN TIENG ANH LỌP NEW

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • bảng tham chieu mon tieng anh lop 4
  Các CT khác
  bảng tham chieu mon tieng anh lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 4 (Full)
  CT Bộ GDĐT 4
  Tiếng Anh 4 (Full)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 4 (Cả năm)
  CT Bộ GDĐT 4
  Tiếng Anh 4 (Cả năm)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • giao an tieng anh 4
  Các CT khác
  giao an tieng anh 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2017

  Xem: 0

 • giáo án lớp 5
  Các CT khác
  giáo án lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2017

  Xem: 0

 • GIAO AN LOP 4 2017 -2018
  Các CT khác
  GIAO AN LOP 4 2017 -2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2017

  Xem: 0

 • flyers reading and writing test 1
  CT Bộ GDĐT 4
  flyers reading and writing test 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2017

  Xem: 0

 • GA TIENG ANH 4 - 4 TIẾT TUẦN
  Các CT khác
  GA TIENG ANH 4 - 4 TIẾT TUẦN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2017

  Xem: 18

 • giao an lop 4 new
  Các CT khác
  giao an lop 4 new

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

  Xem: 0

 • Giao an TA moi 4 cột
  Các CT khác
  Giao an TA moi 4 cột

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

  Xem: 14

 • Unit 1. What's your address?
  Các CT khác
  Unit 1. What's your address?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

  Xem: 0

 • Phân phối chưong trình tiếng anh lớp 5 mới của bộ GD
  Các CT khác
  Phân phối chưong trình tiếng anh lớp 5 mới của bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

  Xem: 0

 • IOE LỚP 4 TRỌN BỘ
  Các CT khác
  IOE LỚP 4 TRỌN BỘ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 kì 1 2017
  CT Bộ GDĐT 4
  Cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 kì 1 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2017

  Xem: 0

 • bo de olympic tieng anh lop4 (vong11-15)
  Các CT khác
  bo de olympic tieng anh lop4 (vong11-15)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2017

  Xem: 0

 • bo de olympic tieng anh lop 4 (vong 1-10)
  Các CT khác
  bo de olympic tieng anh lop 4 (vong 1-10)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2017

  Xem: 11

 • SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 4 - NEW EDITION
  Các CT khác
  SÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ - LỚP 4 - NEW EDITION

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2017

  Xem: 0

 • SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 4
  Các CT khác
  SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2017

  Xem: 21

 • Review 4
  CT Bộ GDĐT 4
  Review 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2017

  Xem: 9

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2017

  Xem: 9

 • DE THI HKII TIENG ANH 4 THONG TU 22
  CT Bộ GDĐT 4
  DE THI HKII TIENG ANH 4 THONG TU 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • ôn tập hki family and friend
  Các CT khác
  ôn tập hki family and friend

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • kt hk2
  CT Bộ GDĐT 4
  kt hk2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2017

  Xem: 0

 • de kt hk2
  CT Bộ GDĐT 4
  de kt hk2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Tiếng Amh lớp 4 soạn 4 cột
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án Tiếng Amh lớp 4 soạn 4 cột

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2017

  Xem: 0

 • giao an Family and Friend 3
  Các CT khác
  giao an Family and Friend 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 17

 • Giáo án tổng hợp
  Let's Learn 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Let's Learn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • đề thi 3
  Family and Friends 4
  đề thi 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tiếng anh 4 (unit 15, 16, 17)
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án tiếng anh 4 (unit 15, 16, 17)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 11: My daily activies
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 11: My daily activies

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2017

  Xem: 0

 • Đề thi TA lơp 4 kì 2
  CT Bộ GDĐT 4
  Đề thi TA lơp 4 kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY