Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiếng Anh 5

 • Giáo án Tiếng Anh lớp 5
  Các CT khác
  Giáo án Tiếng Anh lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • giao an tron bo
  Family and Friends 5
  giao an tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • cac chuong trinh khac lop 5
  Các CT khác
  cac chuong trinh khac lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • I - learn Smart Start lớp 5 chương trình VNEN
  Các CT khác
  I - learn Smart Start lớp 5 chương trình VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Duyên - Tiếng Anh 5 (Thí điểm).
  CT Bộ GDĐT 5
  Duyên - Tiếng Anh 5 (Thí điểm).

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • GIAO AN I LEARN SMART START 5
  CT Bộ GDĐT 5
  GIAO AN I LEARN SMART START 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Review 4
  CT Bộ GDĐT 5
  Review 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • de kiem tra tieng anh 5 moi
  CT Bộ GDĐT 5
  de kiem tra tieng anh 5 moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • giáo ánh sinh hoạt chuyên môn lớp 5
  Các CT khác
  giáo ánh sinh hoạt chuyên môn lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tiếng anh 5 cả năm chuẩn mới 4 tiết 1 tuần năm 2018-2019
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án Tiếng anh 5 cả năm chuẩn mới 4 tiết 1 tuần năm 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, TTSH, ĐTPT,....
  Các CT khác
  ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, TTSH, ĐTPT,....

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 2

 • Unit 16: The weather and seasons
  CT Bộ GDĐT 5
  Unit 16: The weather and seasons

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • đề thi tiếng anh I-learn smart start 5
  Các CT khác
  đề thi tiếng anh I-learn smart start 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • lop 5 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
  Các CT khác
  lop 5 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • lop 5 Smart Start 5_2017-2018
  Các CT khác
  lop 5 Smart Start 5_2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • smart start 5- final
  Các CT khác
  smart start 5- final

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • giao an lop 4 tuan 11-15
  Các CT khác
  giao an lop 4 tuan 11-15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động
  Các CT khác
  hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • cac chuong trinh khac lop 5
  Các CT khác
  cac chuong trinh khac lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • Phân phối chương trình tiếng anh lớp 5 của BGD
  CT Bộ GDĐT 5
  Phân phối chương trình tiếng anh lớp 5 của BGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 11: What is the matter with you?
  CT Bộ GDĐT 5
  Unit 11: What is the matter with you?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • Các chương trình khác
  Các CT khác
  Các chương trình khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 139

 • I-learn Smart Start 5 Theme 4 Lesson 3
  Các CT khác
  I-learn Smart Start 5 Theme 4 Lesson 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 20

 • Ma trận và đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2
  CT Bộ GDĐT 5
  Ma trận và đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • I-learn Smart Start 5 Theme3 Lesson 3
  Các CT khác
  I-learn Smart Start 5 Theme3 Lesson 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Chương trình hội thi giáo dục kỹ năng sống và ngày hội nói Tiếng Anh song ngữ
  Các CT khác
  Chương trình hội thi giáo dục kỹ năng sống và ngày hội nói Tiếng Anh song ngữ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Let's Learn 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Let's Learn 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • bang tham chieu tieng anh 5
  Các CT khác
  bang tham chieu tieng anh 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • tiếng anh 5 tuần 9
  CT Bộ GDĐT 5
  tiếng anh 5 tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • giáo an lop 3
  Các CT khác
  giáo an lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 5 (Full)
  CT Bộ GDĐT 5
  Tiếng Anh 5 (Full)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 5 (Cả năm)
  CT Bộ GDĐT 5
  Tiếng Anh 5 (Cả năm)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • đề ôn tập tiếng anh 5 học kì II
  Các CT khác
  đề ôn tập tiếng anh 5 học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2017

  Xem: 0

 • GIAO AN TIENG ANH 5
  Các CT khác
  GIAO AN TIENG ANH 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • GIAO AN LOP 5
  Các CT khác
  GIAO AN LOP 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • giao an lop 4
  Các CT khác
  giao an lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • Đề thi TA kì 2 lớp 5 có ma trạn và file nghe
  Các CT khác
  Đề thi TA kì 2 lớp 5 có ma trạn và file nghe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2017

  Xem: 17

 • Đề thi TA kì 1 lớp 5 có ma trận và file nghe
  Các CT khác
  Đề thi TA kì 1 lớp 5 có ma trận và file nghe

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2017

  Xem: 0

 • GA TA 4
  Các CT khác
  GA TA 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2017

  Xem: 12

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2017

  Xem: 0

 • GIAO AN LOP 5 4T/ TUAN.
  Các CT khác
  GIAO AN LOP 5 4T/ TUAN.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2017

  Xem: 17

 • Giáo án Tiếng anh 5 cả năm chuẩn theo chương trình mới 2017-2018
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án Tiếng anh 5 cả năm chuẩn theo chương trình mới 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

  Xem: 0

 • Unit 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?
  CT Bộ GDĐT 5
  Unit 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • tieng anh 5 moi
  Các CT khác
  tieng anh 5 moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

  Xem: 0

 • Language focus Unit 10 English 8
  Các CT khác
  Language focus Unit 10 English 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

  Xem: 0

 • IOE LỚP 5 TRỌN BỘ
  Các CT khác
  IOE LỚP 5 TRỌN BỘ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • irregular verbs
  Các CT khác
  irregular verbs

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • TIẾNG ANH 5 MỚI - 4 TIẾT TUẦN
  Các CT khác
  TIẾNG ANH 5 MỚI - 4 TIẾT TUẦN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY