Giáo án Tiếng Anh 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • unit 13 listening E10
   CT Bộ GDĐT 5
   unit 13 listening E10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • đề thi tiếng anh lớp 5
   Các CT khác
   đề thi tiếng anh lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • từ vựng av về trái cây
   Các CT khác
   từ vựng av về trái cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới Tiếng Anh 5 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần đầy đủ chuẩn kiến thức năm 2018-2019
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án mới Tiếng Anh 5 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần đầy đủ chuẩn kiến thức năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • phân phối chương trình tiếng anh 5
   CT Bộ GDĐT 5
   phân phối chương trình tiếng anh 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tiếng Anh lớp 5
   Các CT khác
   Giáo án Tiếng Anh lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • giao an tron bo
   Family and Friends 5
   giao an tron bo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • cac chuong trinh khac lop 5
   Các CT khác
   cac chuong trinh khac lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • I - learn Smart Start lớp 5 chương trình VNEN
   Các CT khác
   I - learn Smart Start lớp 5 chương trình VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Duyên - Tiếng Anh 5 (Thí điểm).
   CT Bộ GDĐT 5
   Duyên - Tiếng Anh 5 (Thí điểm).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN I LEARN SMART START 5
   CT Bộ GDĐT 5
   GIAO AN I LEARN SMART START 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • Review 4
   CT Bộ GDĐT 5
   Review 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 7

  • de kiem tra tieng anh 5 moi
   CT Bộ GDĐT 5
   de kiem tra tieng anh 5 moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • giáo ánh sinh hoạt chuyên môn lớp 5
   Các CT khác
   giáo ánh sinh hoạt chuyên môn lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tiếng anh 5 cả năm chuẩn mới 4 tiết 1 tuần năm 2018-2019
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án Tiếng anh 5 cả năm chuẩn mới 4 tiết 1 tuần năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 2

  • ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, TTSH, ĐTPT,....
   Các CT khác
   ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, TTSH, ĐTPT,....

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 2

  • Unit 16: The weather and seasons
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16: The weather and seasons

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2018

   Xem: 0

  • đề thi tiếng anh I-learn smart start 5
   Các CT khác
   đề thi tiếng anh I-learn smart start 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • lop 5 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
   Các CT khác
   lop 5 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • lop 5 Smart Start 5_2017-2018
   Các CT khác
   lop 5 Smart Start 5_2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • smart start 5- final
   Các CT khác
   smart start 5- final

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 4 tuan 11-15
   Các CT khác
   giao an lop 4 tuan 11-15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • hoạt động
   Các CT khác
   hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 3

  • cac chuong trinh khac lop 5
   Các CT khác
   cac chuong trinh khac lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • Phân phối chương trình tiếng anh lớp 5 của BGD
   CT Bộ GDĐT 5
   Phân phối chương trình tiếng anh lớp 5 của BGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 1

  • Unit 11: What is the matter with you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 11: What is the matter with you?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 0

  • Các chương trình khác
   Các CT khác
   Các chương trình khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 165

  • I-learn Smart Start 5 Theme 4 Lesson 3
   Các CT khác
   I-learn Smart Start 5 Theme 4 Lesson 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 20

  • Ma trận và đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2
   CT Bộ GDĐT 5
   Ma trận và đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2017

   Xem: 0

  • I-learn Smart Start 5 Theme3 Lesson 3
   Các CT khác
   I-learn Smart Start 5 Theme3 Lesson 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Chương trình hội thi giáo dục kỹ năng sống và ngày hội nói Tiếng Anh song ngữ
   Các CT khác
   Chương trình hội thi giáo dục kỹ năng sống và ngày hội nói Tiếng Anh song ngữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Let's Learn 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Let's Learn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • bang tham chieu tieng anh 5
   Các CT khác
   bang tham chieu tieng anh 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 3

  • tiếng anh 5 tuần 9
   CT Bộ GDĐT 5
   tiếng anh 5 tuần 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 8

  • giáo an lop 3
   Các CT khác
   giáo an lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2017

   Xem: 7

  • Tiếng Anh 5 (Full)
   CT Bộ GDĐT 5
   Tiếng Anh 5 (Full)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 3

  • Tiếng Anh 5 (Cả năm)
   CT Bộ GDĐT 5
   Tiếng Anh 5 (Cả năm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • đề ôn tập tiếng anh 5 học kì II
   Các CT khác
   đề ôn tập tiếng anh 5 học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 0

  • GIAO AN TIENG ANH 5
   Các CT khác
   GIAO AN TIENG ANH 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • GIAO AN LOP 5
   Các CT khác
   GIAO AN LOP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • giao an lop 4
   Các CT khác
   giao an lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • Đề thi TA kì 2 lớp 5 có ma trạn và file nghe
   Các CT khác
   Đề thi TA kì 2 lớp 5 có ma trạn và file nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 17

  • Đề thi TA kì 1 lớp 5 có ma trận và file nghe
   Các CT khác
   Đề thi TA kì 1 lớp 5 có ma trận và file nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 12

  • GA TA 4
   Các CT khác
   GA TA 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   CT Bộ GDĐT 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 12

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY