Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiếng Anh 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiếng Anh 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiếng Anh 9

 • Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 2. Clothing
  Tiếng Anh 9
  Unit 2. Clothing

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • HKII từ tiết 55 đến tiết 70
  Tiếng Anh 9
  HKII từ tiết 55 đến tiết 70

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • HKII từ tiết 47 đến 54
  Tiếng Anh 9
  HKII từ tiết 47 đến 54

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • HKI từ tiết 37 đến 46
  Tiếng Anh 9
  HKI từ tiết 37 đến 46

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • HKI từ tiết 1 đến 36
  Tiếng Anh 9
  HKI từ tiết 1 đến 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Nội dung các bài nghe tiếng anh lớp 9 (Từ bài 01 đến bài 05)
  Tiếng Anh 9
  Nội dung các bài nghe tiếng anh lớp 9 (Từ bài 01 đến bài 05)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 9 (Sách mới).
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 9 (Sách mới).

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • VOCABULARY NEW CURRICULUM
  Tiếng Anh 9
  VOCABULARY NEW CURRICULUM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 16

 • Tổng hợp ngữ pháp anh 9 thí điểm kì 1
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Tổng hợp ngữ pháp anh 9 thí điểm kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 21

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 1
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 23

 • 500 câu trắc nghiệm ôn 9 lên 10
  Tiếng Anh 9
  500 câu trắc nghiệm ôn 9 lên 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 10

 • Unit 3. A trip to the countryside
  Tiếng Anh 9
  Unit 3. A trip to the countryside

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 6

 • tieng anh 9 sach cu - Ôn tập cả năm
  Tiếng Anh 9
  tieng anh 9 sach cu - Ôn tập cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 11

 • Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 2

 • ĐỀ VÀO 10 MÔN ANH CÁC TỈNH-ĐÁP ÁN
  Tiếng Anh 9
  ĐỀ VÀO 10 MÔN ANH CÁC TỈNH-ĐÁP ÁN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 19

 • 50 ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN ANH
  Tiếng Anh 9
  50 ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN ANH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 6

 • DE-CUONG-ON-VAO-10-MON-ANH
  Tiếng Anh 9
  DE-CUONG-ON-VAO-10-MON-ANH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • CÁC DẠNG BÀI THI VÀO 10 MÔN ANH
  Tiếng Anh 9
  CÁC DẠNG BÀI THI VÀO 10 MÔN ANH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • BÀI TẬP ĐỌC HIỂU VÀO 10 MÔN ANH
  Tiếng Anh 9
  BÀI TẬP ĐỌC HIỂU VÀO 10 MÔN ANH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 8

 • 50 CAU TRUC SO SANH TRONG TIENG ANH
  Tiếng Anh 9
  50 CAU TRUC SO SANH TRONG TIENG ANH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • GATC TIẾT 2
  Tiếng Anh 9
  GATC TIẾT 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • GATC TIET 1
  Tiếng Anh 9
  GATC TIET 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • thi
  Tiếng Anh 9
  thi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • ÔN VÀO 10 HẢI PHÒNG
  Tiếng Anh 9
  ÔN VÀO 10 HẢI PHÒNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • Ôn thi vào 10 Hải Phòng
  Tiếng Anh 9
  Ôn thi vào 10 Hải Phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • 30 de thi vao lop 10 ( with key)
  Tiếng Anh 9
  30 de thi vao lop 10 ( with key)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • TÀI LIỆU ÔN VÀO 10 MÔN ANH
  Tiếng Anh 9
  TÀI LIỆU ÔN VÀO 10 MÔN ANH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 NH 2018-2019
  Tiếng Anh 9
  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 NH 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 8. Celebrations
  Tiếng Anh 9
  Unit 8. Celebrations

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 3

 • 80 công thức viết lại trong Tiếng Anh
  Tiếng Anh 9
  80 công thức viết lại trong Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • ÔN THI THPT: CÁCH LÀM BÀI TÌM LỖI SAI VÀ SỬA
  Tiếng Anh 9
  ÔN THI THPT: CÁCH LÀM BÀI TÌM LỖI SAI VÀ SỬA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 26

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 4

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 2. Skills
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 2. Skills

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 1
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 4

 • Unit 8. Tourism. Lesson 1. Getting started
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Unit 8. Tourism. Lesson 1. Getting started

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 8

 • Tiếng Anh 9 Giáo án cả năm 70 tiết chuẩn kiến thức
  Tiếng Anh 9 Thí điểm
  Tiếng Anh 9 Giáo án cả năm 70 tiết chuẩn kiến thức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 5

 • Unit 9. Natural disaters
  Tiếng Anh 9
  Unit 9. Natural disaters

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  Tiếng Anh 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • my dream
  Tiếng Anh 9
  my dream

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY