Giáo án Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 -2019
   Giáo án khác
   BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BẾ GIẢNG
   Giáo án khác
   PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BẾ GIẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • KỊCH BẢN BẾ GIẢNG NH 2018-2019
   Giáo án khác
   KỊCH BẢN BẾ GIẢNG NH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác
   Đạo đức 2
   Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
   Toán học 2
   Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 28. Nghe-viết: Cây dừa
   Chính tả 2
   Tuần 28. Nghe-viết: Cây dừa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • QUYỀN TRẺ EM
   Giáo án theo Tuần
   QUYỀN TRẺ EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến phổ cập 2019
   Giáo án khác
   Sáng kiến phổ cập 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG II
   Giáo án khác
   BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Phiếu tự đánh giá Giáo viên theo TT22/2018
   Giáo án khác
   Phiếu tự đánh giá Giáo viên theo TT22/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
   Giáo án khác
   đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • NGHỊ ĐỊNH 31.2019
   Tư liệu tham khảo
   NGHỊ ĐỊNH 31.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • NGHỊ ĐỊNH 28.2019 CỦA CHÍNH PHỦ
   Tư liệu tham khảo
   NGHỊ ĐỊNH 28.2019 CỦA CHÍNH PHỦ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 13 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 13 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Danh sách khen thưởng 3C
   Năm học 2018 - 2019
   Danh sách khen thưởng 3C

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Năm học 2018 - 2019

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Kết quả 3C
   Năm học 2018 - 2019
   Kết quả 3C

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Năm học 2018 - 2019

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp kết quả 3C (2018-2019)
   Năm học 2018 - 2019
   Tổng hợp kết quả 3C (2018-2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Năm học 2018 - 2019

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA GIO DAY GV TH
   Giáo án khác
   PHIEU DANH GIA GIO DAY GV TH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mĩ thuật 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TUAN 35 CHI
   LỚP 1
   TUAN 35 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TUAN 34 CHI
   LỚP 1
   TUAN 34 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TUAN 33 CHI
   LỚP 1
   TUAN 33 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TUAN 32 CHI
   LỚP 1
   TUAN 32 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mĩ thuật 2
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TUAN 31 CHI
   LỚP 1
   TUAN 31 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 2
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mĩ thuật 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • bài thu hoạch BDTX - TH 1,2,3,4- CBQL
   Giáo án khác
   bài thu hoạch BDTX - TH 1,2,3,4- CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX - QLTH 4- CBQL
   Giáo án khác
   BDTX - QLTH 4- CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX - QLTH3- CBQL
   Giáo án khác
   BDTX - QLTH3- CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX - QLTH 2 - CBQL
   Giáo án khác
   BDTX - QLTH 2 - CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX - QLTH 1
   Giáo án khác
   BDTX - QLTH 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX
   Giáo án
   BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NHAN XET NL-PC LOP 5
   Cùng học Tin học 5
   NHAN XET NL-PC LOP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • NHAN XET HK1 LOP 5
   Cùng học Tin học 5
   NHAN XET HK1 LOP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY