Giáo án Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
   Toán học 4
   Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l5 trọn bộ
   Mỹ thuật 5
   Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l5 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l4 trọn bộ
   Mỹ thuật 4
   Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l4 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l3 trọn bộ
   Mĩ thuật 3
   Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l3 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Gáio án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l2 trọn bộ
   Mĩ thuật 2
   Gáio án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l2 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Tập lảm văn lớp 5: Viết đoạn đối thoại tuần 26
   Giáo án khác
   Tập lảm văn lớp 5: Viết đoạn đối thoại tuần 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • gioi thieu sach thang 03-2019
   Giáo án khác
   gioi thieu sach thang 03-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm - Đinh Vũ Hậu
   HD học Tin học 3
   Giáo án cả năm - Đinh Vũ Hậu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi
   Tập làm văn 2
   Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Luyện từ và câu 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lơp 3 tuân 26 chuân KTKN
   Giáo án khác
   Giáo án lơp 3 tuân 26 chuân KTKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng
   Tập đọc 5
   Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. uôi, ươi
   Học vần 1
   Bài 35. uôi, ươi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Tranh làng Hồ
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Tranh làng Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)
   Địa lý 5
   Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Tìm số chia
   Toán học 3
   Tìm số chia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 25 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 25 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Trải nghiệm sáng tạo lớp 5 chủ đề 6"Triển lãm tranh chủ đề quê hương đất nước"
   Giáo án khác
   Trải nghiệm sáng tạo lớp 5 chủ đề 6"Triển lãm tranh chủ đề quê hương đất nước"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tập đọc 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Địa lý 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Chú đi tuần
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Chú đi tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Lập làng giữ biển
   Tập đọc 5
   Tuần 22. Lập làng giữ biển

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
   Đạo đức 2
   Bài 11. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình vuông
   Toán học 3
   Diện tích hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 28 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 28 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Mẫu nhận xét các môn học theo TT 22
   Giáo án theo Tuần
   Mẫu nhận xét các môn học theo TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 (Lớp 4). chi tiết
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 (Lớp 4). chi tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 23 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 23 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY