Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tiểu Học

 • Tập đọc tuan 6
  Tập đọc 4
  Tập đọc tuan 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Những hạt thóc giống
  Tập đọc 4
  Tuần 5. Những hạt thóc giống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • HOAT ĐÔNG NGLL KHOI 5
  Hoạt động NGLL 5
  HOAT ĐÔNG NGLL KHOI 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Lớp 4 HDH môn kể chuyện
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Lớp 4 HDH môn kể chuyện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Trung thực trong học tập
  Đạo đức 4
  Bài 1. Trung thực trong học tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp
  HD học Tin học 4
  CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
  Kỹ thuật 4
  Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm
  Tập đọc 1
  Tuần 3. Ai dậy sớm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục
  HD học Tin học 4
  CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết
  HD học Tin học 4
  CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Năm học 2018-2019
  Khoa học 5
  KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, THEO CHUYÊN ĐỀ Năm học 2018-2019
  Khoa học 5
  KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, THEO CHUYÊN ĐỀ Năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH Thực hiện dạy học văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương Năm học: 2018-2019
  Khoa học 5
  KẾ HOẠCH Thực hiện dạy học văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương Năm học: 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Bộ xương
  Tự nhiên và Xã hội 2
  Bài 2. Bộ xương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2018
  Giáo án khác
  Kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp 5 tron bộ
  Giáo án theo Tuần
  giáo án lớp 5 tron bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học
  Giáo án khác
  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 6 - Lớp 3
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 6 - Lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 5 THEO VNEN
  Giáo án khác
  GIÁO ÁN ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 5 THEO VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • DAI HOI CHI DOI NAM 2018
  Tập đọc 4
  DAI HOI CHI DOI NAM 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Mĩ thuật 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Khoa học 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Kỹ thuật 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4( khuyết tật)
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 4( khuyết tật)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Báo giảng cho tất cả từ lớp 2 đến lớp 5 dạy 2 buổi
  Giáo án khác
  Báo giảng cho tất cả từ lớp 2 đến lớp 5 dạy 2 buổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án dạy buổi 2 lớp 5
  Giáo án khác
  Giáo án dạy buổi 2 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • skkn
  Giáo án khác
  skkn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
  Khoa học 4
  Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • VĂN HÓA GIAO THÔNG
  Giáo án theo Tuần
  VĂN HÓA GIAO THÔNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
  Giáo án theo Tuần
  CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 3 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 3 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 3 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 3 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY