Giáo án Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • TUẦN 17 DŨNG
   LỚP 4
   TUẦN 17 DŨNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 33. An toàn khi đi xe đạp
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 33. An toàn khi đi xe đạp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ
   Địa lý 4
   Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
   Địa lý 4
   Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • bài văn viết thư
   Giáo án khác
   bài văn viết thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 19 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI
   Tập đọc 4
   TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI
   Tiếng Việt
   TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI
   Tiếng Việt
   TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI
   Giáo án
   TUAN 25 LOP 1 SAONJ THEO MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21
   Tập đọc 4
   KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21
   Tiếng Việt
   KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21
   Tiếng Việt
   KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21
   Giáo án
   KY THUAT 4 TUAN 19,20, 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21
   Tiếng Việt
   KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21
   Tập đọc 4
   KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21
   Giáo án
   KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21
   Tiếng Việt
   KỸ THUAT 5 TUAN 19.20.21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Sách giáo viên Hướng dẫn học Tin học 3
   HD học Tin học 3
   Sách giáo viên Hướng dẫn học Tin học 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • TUẦN 19 CHI
   LỚP 5
   TUẦN 19 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0