Giáo án Tiểu Học Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiểu Học Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiểu Học Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019
   Tiếng Việt
   KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019
   Tập đọc 4
   KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019
   Tiếng Việt
   KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019
   Giáo án
   KE HOẠCH BOI DUONG HS YEU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Phiếu VNEN lớp 4
   Tập đọc 4
   Phiếu VNEN lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Địa lý 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án phát triển năng lực
   Giáo án theo Tuần
   giáo án phát triển năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • CHINH TA LIOP 3
   Tập đọc 4
   CHINH TA LIOP 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • CHINH TA LIOP 3
   Tiếng Việt
   CHINH TA LIOP 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • CHINH TA LIOP 3
   Tiếng Việt
   CHINH TA LIOP 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • CHINH TA LIOP 3
   Giáo án
   CHINH TA LIOP 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập làm văn 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 4 cả năm (cực hay)
   Giáo án khác
   Giáo án lớp 4 cả năm (cực hay)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp
   HD học Tin học 4
   CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục
   HD học Tin học 4
   CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết
   HD học Tin học 4
   CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 1

  • CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết
   HD học Tin học 4
   CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 4
   Giáo án khác
   GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 4
   Khoa học 4
   GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ - LỚP 4
   Giáo án khác
   ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ - LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • 500 BAI TOAN DIEN HINH LOP 4
   Giáo án khác
   500 BAI TOAN DIEN HINH LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kể chuyện 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • khung bìa năm 2019-2020
   Giáo án khác
   khung bìa năm 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • TINH HUONG TIEU HỌC
   Giáo án
   TINH HUONG TIEU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • TINH HUONG TIEU HỌC
   Tập đọc 4
   TINH HUONG TIEU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • TINH HUONG TIEU HỌC
   Tiếng Việt
   TINH HUONG TIEU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • TINH HUONG TIEU HỌC
   Tiếng Việt
   TINH HUONG TIEU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 30 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 30 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 29 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 29 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 28 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 28 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 25 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 25 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 24 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 24 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 23 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 23 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 22 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 22 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 21 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 21 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 19 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 18 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 18 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 17 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 17 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 16 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 16 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY