Giáo án Tiểu Học Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tiểu Học Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tiểu Học Lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 22 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 22 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 19 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 15 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 15 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Châu Mĩ (tiếp theo)
   Địa lý 5
   Châu Mĩ (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 48. An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
   Khoa học 5
   Bài 48. An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Cộng số đo thời gian
   Toán học 5
   Cộng số đo thời gian

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Tập đọc 5 bài Nghĩa thầy trò
   Tập đọc 5
   Tập đọc 5 bài Nghĩa thầy trò

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   HD học Tin học 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • THƠ NỖI NIỀM TRƯỜNG XƯA
   Toán học 5
   THƠ NỖI NIỀM TRƯỜNG XƯA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2019

   Xem: 0

  • THƠ KHÔNG ĐỀ
   Toán học 5
   THƠ KHÔNG ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 17 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 17 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2019

   Xem: 0

  • Tiết 12. HH: Ước mơ
   Âm nhạc 5
   Tiết 12. HH: Ước mơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 21 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 21 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 20 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 19 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 15 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 15 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 17 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 17 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
   Toán học 5
   Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề số học
   Toán học 5
   Chuyên đề số học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 17 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 17 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2019

   Xem: 0

  • buổi 2
   Giáo án theo Tuần
   buổi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 16 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 16 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2019

   Xem: 0

  • tiểu học
   Thể dục 5
   tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ATGT cho nụ cười trẻ thơ
   An toàn giao thông 5
   Giáo án ATGT cho nụ cười trẻ thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử An toàn giao thông 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 17 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 17 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0