Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Tin học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • KIỂM GIỮA KÌ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2019_2020
   Tin học 10
   KIỂM GIỮA KÌ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2019_2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 10
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Mẫu sơ yếu lí lịch
   Thông báo
   Mẫu sơ yếu lí lịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Mẫu đơn đăng ký thi nâng Hạng II
   Thông báo
   Mẫu đơn đăng ký thi nâng Hạng II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • TKB Buổi sáng thực hiện 28.10.2019
   Thời khóa biểu
   TKB Buổi sáng thực hiện 28.10.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 9.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 9.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 7.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 7.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 6.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 6.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 5.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 5.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 4.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 4.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 3.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 3.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 2.2019
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 2.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 1. 2019-2020
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 1. 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Tin học 6- Vnen- Bài 8: Học toán với Geogebra
   Tin học 7
   Tin học 6- Vnen- Bài 8: Học toán với Geogebra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Bài toán và thuật toán
   Tin học 10
   Bài 4. Bài toán và thuật toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Bài toán và thuật toán
   Tin học 10
   Bài 4. Bài toán và thuật toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Ngôn ngữ lập trình
   Tin học 10
   Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm kèm đề kiểm tra
   Tin học 9
   Giáo án cả năm kèm đề kiểm tra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • cả năm
   Tin học 7
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Lịch học thêm tuần 9 (Từ 21/10 - 27/10/2019)
   CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP
   Lịch học thêm tuần 9 (Từ 21/10 - 27/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH DAY TIN 6
   Tin học 6
   KE HOACH DAY TIN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ kiểm định chất lượng theo TT 18
   Hành chính
   Hồ sơ kiểm định chất lượng theo TT 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hành chính

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Mo dun 14 THCS
   Tư liệu tham khảo
   Mo dun 14 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Giải bài toán trên máy tính
   Tin học 10
   Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 10
   Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • chu 3, 4
   Tin học 6
   chu 3, 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tin 8 học kỳ I
   Tin học 8
   Giáo án Tin 8 học kỳ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học Tin học 8 năm 2019-2020
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch dạy học Tin học 8 năm 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
   Tin học 8
   Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 11
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm (Sách mới - XTĐ)
   Tin học 9
   Giáo án cả năm (Sách mới - XTĐ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm (Sách mới)
   Tin học 8
   Giáo án cả năm (Sách mới)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 1

  • Bài thực hành 7. In danh sách lớp em
   Tin học 7
   Bài thực hành 7. In danh sách lớp em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • TKB Chính Khóa và Học thêm HKI-Năm học 2019-2020 lần 2-Áp dụng từ tuần 9 (Từ 14/10/2019)
   TKB Sáng
   TKB Chính Khóa và Học thêm HKI-Năm học 2019-2020 lần 2-Áp dụng từ tuần 9 (Từ 14/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB Sáng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Tin học 6
   Tin học 6
   Tin học 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Lịch Học thêm - BDHSG tuần 8 (Từ 14/10 -20/10/2019)
   CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP
   Lịch Học thêm - BDHSG tuần 8 (Từ 14/10 -20/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tin học quyển 1. Hoàn chỉnh
   Tin tiểu học
   Giáo án tin học quyển 1. Hoàn chỉnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • giao an tin hoc 8 hk1 và 2
   Tài liệu tin học
   giao an tin hoc 8 hk1 và 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Hình học 7. Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)
   Toán học
   Hình học 7. Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tin học 7
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • thuyết minh đồ dùng dạy học
   Tin học 7
   thuyết minh đồ dùng dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • Sang kien kinh nghiem
   Tin học 12
   Sang kien kinh nghiem

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 1

  • Lịch học thêm tuần 6 (Từ 6/10 - 13/10/2019)
   CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP
   Lịch học thêm tuần 6 (Từ 6/10 - 13/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY