Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • LUẬT GIÁO DỤC 2019, ÁP DỤNG 1/7/2020
   Tư liệu tham khảo
   LUẬT GIÁO DỤC 2019, ÁP DỤNG 1/7/2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp 32 chính sách có hiệu lực từ 1/7/2019
   Tư liệu tham khảo
   Tổng hợp 32 chính sách có hiệu lực từ 1/7/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • bai giai phuong trinh bac 2 bang ngon ngu c++
   Tư liệu tham khảo
   bai giai phuong trinh bac 2 bang ngon ngu c++

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • CAC KHOAN TRO CAP TANG THEO LUONG MOI
   Tư liệu tham khảo
   CAC KHOAN TRO CAP TANG THEO LUONG MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề bật nhảy tiết 42 đến 56
   Tin học 7
   Chủ đề bật nhảy tiết 42 đến 56

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu
   Tin học 7
   Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • THEO DOI TUAN LE THUC HOC TRONG NAM
   Excel
   THEO DOI TUAN LE THUC HOC TRONG NAM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • BANG LUONG MOI 1/7/2019
   Excel
   BANG LUONG MOI 1/7/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo thu hoach GVTHCS Hạng 2 (Truong)
   Tham khảo
   Báo cáo thu hoach GVTHCS Hạng 2 (Truong)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 10
   Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch sử dụng Phòng Tin học
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch sử dụng Phòng Tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • SKKN: ứng dụng kiểm tra trắc nghiệm trên Internet
   Tin học
   SKKN: ứng dụng kiểm tra trắc nghiệm trên Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • Đồ dùng môn tin
   Tư liệu tham khảo
   Đồ dùng môn tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Bảng điểm tổng hợp cuối năm 2019 - Khối 9
   Excel
   Bảng điểm tổng hợp cuối năm 2019 - Khối 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Bảng điểm tổng hợp cuối năm 2019 - Khối 9
   Danh sách học sinh
   Bảng điểm tổng hợp cuối năm 2019 - Khối 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên THCS 2018-2019
   Tài liệu tin học
   Bồi dưỡng thường xuyên THCS 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ 20 BGD-ĐT.
   Excel
   THÔNG TƯ 20 BGD-ĐT.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA THONG TU 20 BGD-DT
   Tư liệu tham khảo
   PHIEU DANH GIA THONG TU 20 BGD-DT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • NGHI DINH MOI TANG LUONG HUU TƯ 1/7/2019
   Tư liệu tham khảo
   NGHI DINH MOI TANG LUONG HUU TƯ 1/7/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • học kì 1
   Tin học 6
   học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • HUONG DAN DANH GIA THÔNG TƯ 20/BGD-ĐT
   Tư liệu tham khảo
   HUONG DAN DANH GIA THÔNG TƯ 20/BGD-ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • DANH GIA CONG CHUC 2019
   Tư liệu tham khảo
   DANH GIA CONG CHUC 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • giáo an tin hoc lớp 2
   Tin tiểu học
   giáo an tin hoc lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Hệ điều hành Windows
   Tin học 6
   Bài 12. Hệ điều hành Windows

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
   Tin học 6
   Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
   Tin học 6
   Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
   Tin học 6
   Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
   Tin học 6
   Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
   Tin học 6
   Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Lịch học thêm tuần 38 (Từ 13/5 - 19/5/2019)
   CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP
   Lịch học thêm tuần 38 (Từ 13/5 - 19/5/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
   Tin học 8
   Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2018-2019( mẫu 03)
   Tin học 6
   mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2018-2019( mẫu 03)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch BDTX năm 2019
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch BDTX năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • skkn về chủ nhiệm
   THCS
   skkn về chủ nhiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH tin hoc 9. TUẦN 36
   Tin học 9
   KHDH tin hoc 9. TUẦN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH tin hoc 9. TUẦN 36
   Tin học 9
   KHDH tin hoc 9. TUẦN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY