Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 1. Thông tin và tin học
   Tin học 6
   Bài 1. Thông tin và tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 1

  • giáo án tin 9 cả năm theo CT mới
   Tin học 9
   giáo án tin 9 cả năm theo CT mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 2

  • Bài 6. Học gõ mười ngón 2019 - 2020
   Tin học 6
   Bài 6. Học gõ mười ngón 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • TKB Chính khóa và Học thêm buổi chiều - HKI -NH 2019-2020- Áp dụng từ tuần 4 (Từ ngày 09/9/2019)
   TKB Sáng
   TKB Chính khóa và Học thêm buổi chiều - HKI -NH 2019-2020- Áp dụng từ tuần 4 (Từ ngày 09/9/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB Sáng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • MẪU CÁC KHOẢN THU NĂM 2019
   Biểu mẫu
   MẪU CÁC KHOẢN THU NĂM 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án kì 1-bài 1
   Tin học 12
   giáo án kì 1-bài 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin
   Tin học 6
   Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Thông tin và tin học
   Tin học 6
   Bài 1. Thông tin và tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • QUAN LI HOC SINH DAU NAM 2019-2020
   Excel
   QUAN LI HOC SINH DAU NAM 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • GA thi GV gioi
   Tài liệu tin học
   GA thi GV gioi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • PPCT tin học THCS 2019 - 2020
   Tư liệu tham khảo
   PPCT tin học THCS 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Theo hường phát triển năng lực)
   Tin học 10
   Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Theo hường phát triển năng lực)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Sổ báo giảng tự động
   Excel
   Sổ báo giảng tự động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm tin 7 SGK mới Trần Thị Hạnh
   Tin học 7
   Giáo án cả năm tin 7 SGK mới Trần Thị Hạnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Một số giải pháp giúp học sinh có kỹ năng giải bài toán bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả Scratch trong chương trình Tin học 8
   Tin học 8
   Một số giải pháp giúp học sinh có kỹ năng giải bài toán bằng ngôn ngữ lập trình kéo thả Scratch trong chương trình Tin học 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 1

  • TIEN ICH THEO DOI HS
   Tư liệu tham khảo
   TIEN ICH THEO DOI HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn theo SGK mới- TRần Thị Hạnh
   Tin học 8
   Giáo án cả năm soạn theo SGK mới- TRần Thị Hạnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án chuẩn SGK mới
   Tin học 6
   Giáo án chuẩn SGK mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 2

  • kế hoạch dạy học
   Tin học 7
   kế hoạch dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Tin học 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Tin học 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
   Tin học 12
   Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TIN 6 HỌC KÌ 2 2018
   GIÁO ÁN TIN HỌC
   GIÁO ÁN TIN 6 HỌC KÌ 2 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GIÁO ÁN TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TIN HỌC 6 HK1 2018
   GIÁO ÁN TIN HỌC
   GIÁO ÁN TIN HỌC 6 HK1 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GIÁO ÁN TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • cả năm
   Tin học 6
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • tiểu học Giáo an tin lớp 4 cả năm
   Tin tiểu học
   tiểu học Giáo an tin lớp 4 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet
   Tin học 10
   Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình Tin học 6 sách mới (2 kì)
   Tư liệu tham khảo
   Phân phối chương trình Tin học 6 sách mới (2 kì)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY