Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phần Mềm Xếp Thời Khóa Biểu 10.0 Full. 0947844044
   Tin học 10
   Phần Mềm Xếp Thời Khóa Biểu 10.0 Full. 0947844044

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • giáo an tin học lớp 2 tuần 1 sách hướng dẫn
   Tin tiểu học
   giáo an tin học lớp 2 tuần 1 sách hướng dẫn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 10
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Luyện tập chuột
   Tin học 6
   Bài 5. Luyện tập chuột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 6 Trải nghiệm sáng tạo
   Tin học 6
   tin hoc 6 Trải nghiệm sáng tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2018
   Tin học 7
   Giáo án cả năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • BAI THO VE BANG SO XE CAC TINH THANH
   Tư liệu tham khảo
   BAI THO VE BANG SO XE CAC TINH THANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Annatomy
   Tin học 8
   Bài 10. Annatomy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • tin hoc 9
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 9
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. Tuan 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo an Tin 8
   Tin học 8
   Giáo an Tin 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 19. Tạo và làm việc với bảng
   Tin học 10
   Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Thông tin và tin học
   Tin học 6
   Bài 1. Thông tin và tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Luyện tập chuột
   Tin học 6
   Bài 5. Luyện tập chuột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 8. Truy vấn dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
   Tin học 11
   Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 3

  • Bài tập và thực hành 1
   Tin học 11
   Bài tập và thực hành 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
   Tin học 8
   Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu
   Tin học 12
   Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • chủ đề 1. Máy tính và chương trình máy tính.
   Tin học 8
   chủ đề 1. Máy tính và chương trình máy tính.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • KH GIANG DAY Tin học 9. NH 2018-2019
   Tin học 9
   KH GIANG DAY Tin học 9. NH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 phat trien nang luc
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 phat trien nang luc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • phieu hoc tap
   Tin học 10
   phieu hoc tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản
   Tin học 12
   Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng
   Tin học 12
   Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng
   Tin học 12
   Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 sách mới
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 sách mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
   Tin học 11
   Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 1

  • KHDH Tin học 9. TUAN 7
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 1- TUAN 8
   Tin tiểu học
   GIÁO ÁN HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 1- TUAN 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Hướng dấn tin học 2 (T7 - T10)
   Tin tiểu học
   Giáo án Hướng dấn tin học 2 (T7 - T10)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tin 9
   Tin học 9
   Giáo án Tin 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access
   Tin học 12
   Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 1

  • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
   Tin học 8
   Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
   Tin học 8
   Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 9
   Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
   Tin học 9
   Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY