Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Tin học 7
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • TKB tuần 20
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Bìa giáo án cực đẹp
   Tin học 10
   Bìa giáo án cực đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 16. Định dạng văn bản
   Tin học 10
   Bài 16. Định dạng văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Tin hoc 6 chủ đề 13 Định dạng văn bản
   Tài liệu tin học
   Tin hoc 6 chủ đề 13 Định dạng văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Tin học 6. Chủ đề 12 Định dạng kí tự trong văn bản
   Tư liệu tham khảo
   Tin học 6. Chủ đề 12 Định dạng kí tự trong văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • chủ đề 11 Chỉnh sữa văn bản
   Tài liệu tin học
   chủ đề 11 Chỉnh sữa văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • chủ đề 10
   Tin học 6
   chủ đề 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • chủ đề 9
   Tài liệu tin học
   chủ đề 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Chương trình mới bài: Ngôn ngữ lập trình Python đầu tiên
   Tin học 10
   Chương trình mới bài: Ngôn ngữ lập trình Python đầu tiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • TKB tuần 19
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2019

   Xem: 0

  • Lịch học thêm - BDHSG tuần 19 (từ 30/12 - 5/01/2020)
   CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP
   Lịch học thêm - BDHSG tuần 19 (từ 30/12 - 5/01/2020)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2019

   Xem: 0

  • TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020, áp dụng từ ngày 30/12/2019 (Tuần 20)
   TKB Sáng
   TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020, áp dụng từ ngày 30/12/2019 (Tuần 20)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB Sáng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020
   Tin học 8
   Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • BT Quản lí bệnh viện
   Tin học 12
   BT Quản lí bệnh viện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • BT Quản lí siêu thị
   Tin học 12
   BT Quản lí siêu thị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • BT Quản lí học sinh
   Tin học 12
   BT Quản lí học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • LUAT CONG CHUC MOI
   Tư liệu tham khảo
   LUAT CONG CHUC MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2019

   Xem: 0

  • LUAT LAO ĐONG MOI
   Tư liệu tham khảo
   LUAT LAO ĐONG MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2019

   Xem: 0

  • Lịch học thêm BDHSG tuần 18
   CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP
   Lịch học thêm BDHSG tuần 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2019

   Xem: 0

  • TKB tuần 18
   Thời khóa biểu
   TKB tuần 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính
   Tin học 7
   Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Tệp và quản lí tệp
   Tin học 10
   Bài 11. Tệp và quản lí tệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2019

   Xem: 0