Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • TUẦN 25 SHD LỚP 3-4-5
   Tin tiểu học
   TUẦN 25 SHD LỚP 3-4-5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KĐCL
   Tư liệu tham khảo
   BÁO CÁO KĐCL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo
   Tin học 12
   Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 28
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 28
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • giao án kì 2 đầy đủ
   Tin học 12
   giao án kì 2 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản
   Tin học 6
   Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tiết 49 Ôn tập
   Tin học 7
   Tiết 49 Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tiết 49 Ôn tập
   Tin học 6
   Tiết 49 Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp
   Tin học 7
   Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 đầy đủ
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Kiểu xâu
   Tin học 11
   Bài 12. Kiểu xâu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
   Tin học 6
   Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SÁCH HƯỚNG DẪN TIN HỌC 3,4,5 THEO TUẦN
   Tin tiểu học
   GIÁO ÁN SÁCH HƯỚNG DẪN TIN HỌC 3,4,5 THEO TUẦN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 27
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUẦN 27
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Tin học 7: Mô tả giải pháp
   Tin học 7
   Tin học 7: Mô tả giải pháp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 26-KTGHK2
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 26-KTGHK2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Một số chức năng khác theo CT mới
   Tin học 10
   Bài 17. Một số chức năng khác theo CT mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 26
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Tin học 8 BDHSG
   Tin học 8
   Tin học 8 BDHSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề Thi và đáp án Học sinh giỏi Toán 9 Tỉnh Thanh Hóa - Năm học 2017 - 2018
   Tin học 6
   Đề Thi và đáp án Học sinh giỏi Toán 9 Tỉnh Thanh Hóa - Năm học 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Nghề_BTexcel 11
   Tin học 11
   Nghề_BTexcel 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN một số lỗi cấn lưu ý khi dạy lập trình pascal cho hs lớp 8
   Tin học 8
   SKKN một số lỗi cấn lưu ý khi dạy lập trình pascal cho hs lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 1

  • giáo án học kì 2
   Tin học 10
   giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tin 11_HK2_2017-2018
   Tin học 11
   Giáo án tin 11_HK2_2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 1

  • vnen năm 2018-2019
   Tin học 9
   vnen năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • CHU DE 2
   Tin học 8
   CHU DE 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 8 TIN 8 NXB HCM CHU DE 1
   Tin học 8
   tin hoc 8 TIN 8 NXB HCM CHU DE 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 2 - Các công cụ biên tập phim
   Tin học 9
   Bài 2 - Các công cụ biên tập phim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 25
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • BAI TAP VE XAU
   Tin học 11
   BAI TAP VE XAU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Kiểu xâu
   Tin học 11
   Bài 12. Kiểu xâu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Kiểu xâu
   Tin học 11
   Bài 12. Kiểu xâu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài tập và thực hành 5
   Tin học 11
   Bài tập và thực hành 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài tập và thực hành 4
   Tin học 11
   Bài tập và thực hành 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài tập và thực hành 3
   Tin học 11
   Bài tập và thực hành 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK1
   Tin học 11
   ĐỀ THI HK1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • ÔN TẬP HKI
   Tin học 11
   ÔN TẬP HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • DE, DA KIEM TRA 1 TIET HK1
   Tin học 11
   DE, DA KIEM TRA 1 TIET HK1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • CAU HOI VA BAI TAP TRANG 13
   Tin học 11
   CAU HOI VA BAI TAP TRANG 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • HOAT DONG TRAI NGHIEM
   Tin học 11
   HOAT DONG TRAI NGHIEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY