Giáo án Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Theo hường phát triển năng lực)
   Tin học 10
   Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Theo hường phát triển năng lực)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet
   Tin học 10
   Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 10
   Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Đáp án, ma trận đề KT HK 2 Tin học 10
   Tin học 10
   Đáp án, ma trận đề KT HK 2 Tin học 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 1

  • Đề thi word
   TIN HỌC 10
   Đề thi word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TIN HỌC 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Một số chức năng khác theo CT mới
   Tin học 10
   Bài 17. Một số chức năng khác theo CT mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 1

  • giáo án học kì 2
   Tin học 10
   giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • SGK Tin học 10
   Tin học 10
   SGK Tin học 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • SGK Tin học 10
   Tin học 10
   SGK Tin học 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • SGK Tin học 10
   Tin học 10
   SGK Tin học 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Tin học và xã hội
   Tin học 10
   Bài 9. Tin học và xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Tin học và xã hội
   Tin học 10
   Bài 9. Tin học và xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Tin học và xã hội
   Tin học 10
   Bài 9. Tin học và xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT
   Tin học 10
   GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án soạn theo tập huấn mới 2018
   Tin học 10
   Giáo án soạn theo tập huấn mới 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản
   Tin học 10
   Bài 16. Thực hành 7: Định dạng văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • giáo án tin 10 tuần 11
   Tin học 10
   giáo án tin 10 tuần 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Phần Mềm Xếp Thời Khóa Biểu 10.0 Full. 0947844044
   Tin học 10
   Phần Mềm Xếp Thời Khóa Biểu 10.0 Full. 0947844044

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 19. Tạo và làm việc với bảng
   Tin học 10
   Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 2

  • Giới thiệu về máy tính(Tiết 5-6)
   Tin học 10
   Giới thiệu về máy tính(Tiết 5-6)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • phieu hoc tap
   Tin học 10
   phieu hoc tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • giáo án cả năm mẫu mới
   Tin học 10
   giáo án cả năm mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 7

  • Bài 15. Thực hành 6: Làm quen với Word
   Tin học 10
   Bài 15. Thực hành 6: Làm quen với Word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • De Kiem_Tra_Thuat_Toan
   Tin học 10
   De Kiem_Tra_Thuat_Toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Cách trình bay thuat toan
   Tin học 10
   Cách trình bay thuat toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 8

  • Bai toan va thuat toan
   Tin học 10
   Bai toan va thuat toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Gioi thieu ve May tinh dien tu
   Tin học 10
   Gioi thieu ve May tinh dien tu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Khai niem co ban ve Tin hoc
   Tin học 10
   Khai niem co ban ve Tin hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Bài toán và thuật toán
   Tin học 10
   Bài 4. Bài toán và thuật toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bai hoc (3) Cau truc may tinh
   Tin học 10
   Bai hoc (3) Cau truc may tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 6

  • Bai hoc (2) So luoc ve He dieu hanh
   Tin học 10
   Bai hoc (2) So luoc ve He dieu hanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bai hoc (1) So luoc ve Tin hoc
   Tin học 10
   Bai hoc (1) So luoc ve Tin hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
   Tin học 10
   Bài 2. Thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY