Giáo án Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 19. Tạo và làm việc với bảng
   Tin học 10
   Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • phieu hoc tap
   Tin học 10
   phieu hoc tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án cả năm mẫu mới
   Tin học 10
   giáo án cả năm mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Thực hành 6: Làm quen với Word
   Tin học 10
   Bài 15. Thực hành 6: Làm quen với Word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • De Kiem_Tra_Thuat_Toan
   Tin học 10
   De Kiem_Tra_Thuat_Toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Cách trình bay thuat toan
   Tin học 10
   Cách trình bay thuat toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bai toan va thuat toan
   Tin học 10
   Bai toan va thuat toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Gioi thieu ve May tinh dien tu
   Tin học 10
   Gioi thieu ve May tinh dien tu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Khai niem co ban ve Tin hoc
   Tin học 10
   Khai niem co ban ve Tin hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Bài toán và thuật toán
   Tin học 10
   Bài 4. Bài toán và thuật toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bai hoc (3) Cau truc may tinh
   Tin học 10
   Bai hoc (3) Cau truc may tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bai hoc (2) So luoc ve He dieu hanh
   Tin học 10
   Bai hoc (2) So luoc ve He dieu hanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bai hoc (1) So luoc ve Tin hoc
   Tin học 10
   Bai hoc (1) So luoc ve Tin hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
   Tin học 10
   Bài 2. Thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 9

  • tổng hợp các đề thi thực hành hk2
   Tin học 10
   tổng hợp các đề thi thực hành hk2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 3

  • Tin học 10. Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Tin học 10. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 4

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
   Tin học 10
   Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
   Tin học 10
   Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
   Tin học 10
   Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
   Tin học 10
   Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
   Tin học 10
   Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Mạng máy tính
   Tin học 10
   Bài 20. Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
   Tin học 10
   Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu về Thuật toán
   Tin học 10
   Giới thiệu về Thuật toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 5

  • Bài 3. Giới thiệu về máy tính
   Tin học 10
   Bài 3. Giới thiệu về máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 0

  • Bai 1. Mã hóa thông tin và Cấu trúc máy tinh
   Tin học 10
   Bai 1. Mã hóa thông tin và Cấu trúc máy tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10. Bài 0. Nhập môn về Tin học
   Tin học 10
   Tin học 10. Bài 0. Nhập môn về Tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 0

  • Giáo Án Chủ Đề HK2
   Tin học 10
   Giáo Án Chủ Đề HK2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 6

  • Giáo án bài 20 Mạng máy tính
   Tin học 10
   Giáo án bài 20 Mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10 học kỳ 2
   Tin học 10
   Tin học 10 học kỳ 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY