Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tin học 10

 • Giáo án cả năm
  Tin học 10
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 9

 • tổng hợp các đề thi thực hành hk2
  Tin học 10
  tổng hợp các đề thi thực hành hk2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 3

 • Tin học 10. Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Tin học 10. Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
  Tin học 10
  Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
  Tin học 10
  Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
  Tin học 10
  Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
  Tin học 10
  Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
  Tin học 10
  Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
  Tin học 10
  Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
  Tin học 10
  Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Mạng máy tính
  Tin học 10
  Bài 20. Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
  Tin học 10
  Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Giới thiệu về Thuật toán
  Tin học 10
  Giới thiệu về Thuật toán

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 3. Giới thiệu về máy tính
  Tin học 10
  Bài 3. Giới thiệu về máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 0

 • Bai 1. Mã hóa thông tin và Cấu trúc máy tinh
  Tin học 10
  Bai 1. Mã hóa thông tin và Cấu trúc máy tinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 0

 • Tin học 10. Bài 0. Nhập môn về Tin học
  Tin học 10
  Tin học 10. Bài 0. Nhập môn về Tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo Án Chủ Đề HK2
  Tin học 10
  Giáo Án Chủ Đề HK2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 6

 • Giáo án bài 20 Mạng máy tính
  Tin học 10
  Giáo án bài 20 Mạng máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 0

 • Tin học 10 học kỳ 2
  Tin học 10
  Tin học 10 học kỳ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 4

 • lop 10 kế hoạch dạy học minh hoa
  Tin học 10
  lop 10 kế hoạch dạy học minh hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản
  Tin học 10
  Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tin học 10
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 10
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 10
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 59

 • Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
  Tin học 10
  Bài 12. Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • giáo án tin 10
  Tin học 10
  giáo án tin 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 14

 • Bài 8. Những ứng dụng của tin học
  Tin học 10
  Bài 8. Những ứng dụng của tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
  Tin học 10
  Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2017

  Xem: 0

 • kien thuc va ky nang tin hoc 10.
  Tin học 10
  kien thuc va ky nang tin hoc 10.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng
  Tin học 10
  Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 10
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 12

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY