Giáo án Tin học 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giáo án kì 1-bài 1
   Tin học 12
   giáo án kì 1-bài 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
   Tin học 12
   Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
   Tin học 12
   Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • hocki 2
   Tin học 12
   hocki 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 1

  • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo
   Tin học 12
   Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • giao án kì 2 đầy đủ
   Tin học 12
   giao án kì 2 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tin học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 2

  • De cuong Tin học 12.
   Tin học 12
   De cuong Tin học 12.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 1

  • Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
   Tin học 12
   Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
   Tin học 12
   Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ
   Tin học 12
   Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 1

  • Bài 4. Cấu trúc bảng
   Tin học 12
   Bài 4. Cấu trúc bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi Học Kỳ 1 (60 câu)
   Tin học 12
   Đề cương ôn thi Học Kỳ 1 (60 câu)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT
   Tin học 12
   GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Phiếu trả lời trắc nghiệm 20 câu khổ A5
   Tin học 12
   Phiếu trả lời trắc nghiệm 20 câu khổ A5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 1

  • Phiếu trả lời trắc nghiệm khổ giấy A5
   Tin học 12
   Phiếu trả lời trắc nghiệm khổ giấy A5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tin học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • TIN 12
   Tin học 12
   TIN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • TIN 12
   Tin học 12
   TIN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • TIN 12 HK I
   Tin học 12
   TIN 12 HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • TIN 12 HK I
   Tin học 12
   TIN 12 HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo
   Tin học 12
   Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 8. Truy vấn dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 8. Truy vấn dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 8. Truy vấn dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 8. Truy vấn dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 8. Truy vấn dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tin 12 tuần 11
   Tin học 12
   Giáo án tin 12 tuần 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • KIEM TRA 1 tiet_bai so_HK1
   Tin học 12
   KIEM TRA 1 tiet_bai so_HK1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • kiem tra 1 tiết bài số 1_HKI_tin hoc 12
   Tin học 12
   kiem tra 1 tiết bài số 1_HKI_tin hoc 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Nội dung soạn bài (ngăn gọn)
   Tin học 12
   Nội dung soạn bài (ngăn gọn)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY