Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tin học 6

 • BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA CHỨC DANH NGHỀ NGHỆP HẠNG 2 THCS
  Tin học 6
  BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA CHỨC DANH NGHỀ NGHỆP HẠNG 2 THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Tin học 6 tiết 56 bài thêm hình ảnh để minh họa
  Tin học 6
  Tin học 6 tiết 56 bài thêm hình ảnh để minh họa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • BDTX MODULE THCS 14
  Tin học 6
  BDTX MODULE THCS 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • giáo án tuần 35-37 năm 2017-2018
  Tin học 6
  giáo án tuần 35-37 năm 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tin 6-HKII-20172018
  Tin học 6
  Giáo án tin 6-HKII-20172018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 6. Tuan 36
  Tin học 6
  KHDH-Tin học 6. Tuan 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm word 2010 OK
  Tin học 6
  Giáo án cả năm word 2010 OK

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2017-2018
  Tin học 6
  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
  Tin học 6
  BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng
  Tin học 6
  Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản
  Tin học 6
  Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 3

 • Câu hỏi TN tổng hợp HKII tin6
  Tin học 6
  Câu hỏi TN tổng hợp HKII tin6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em
  Tin học 6
  Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 10

 • Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
  Tin học 6
  Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa
  Tin học 6
  Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa(T1)
  Tin học 6
  Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa(T1)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • 15P TIN 6 TUAN 24 TIET 47 NH 17-18
  Tin học 6
  15P TIN 6 TUAN 24 TIET 47 NH 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
  Tin học 6
  Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 4

 • Giáo án tin 6 tuần 23 mới
  Tin học 6
  Giáo án tin 6 tuần 23 mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 3

 • cách đổi đuôi clip
  Tin học 6
  cách đổi đuôi clip

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 5

 • Bài 15 Chỉnh sửa văn bản tiết 1
  Tin học 6
  Bài 15 Chỉnh sửa văn bản tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 0

 • chủ đề chỉnh sửa văn bản
  Tin học 6
  chủ đề chỉnh sửa văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Thông tin và tin học
  Tin học 6
  Bài 1. Thông tin và tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Thông tin và tin học
  Tin học 6
  Bài 1. Thông tin và tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
  Tin học 6
  Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1 năm học 2017 - 2018
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1 năm học 2017 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 3

 • bang điểm của trung tâm HTCD
  Tin học 6
  bang điểm của trung tâm HTCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 3

 • quy che lam viec cua trung tam htcd
  Tin học 6
  quy che lam viec cua trung tam htcd

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 3

 • ke hoach boi lội
  Tin học 6
  ke hoach boi lội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 4

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
  Tin học 6
  Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
  Tin học 6
  Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 1

 • kiểm tra học kì i
  Tin học 6
  kiểm tra học kì i

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2017

  Xem: 0

 • lop 6
  Tin học 6
  lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY