Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tin học 8

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 5

 • tin8
  Tin học 8
  tin8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 6

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 36
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 35
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • ôn tập HKII
  Tin học 8
  ôn tập HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUAN 34
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUAN 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • THCS TIN HỌC LỚP 8
  Tin học 8
  THCS TIN HỌC LỚP 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 2

 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIN HỌC 8
  Tin học 8
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIN HỌC 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 4

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 33
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • DE HKII-TIN 8-2
  Tin học 8
  DE HKII-TIN 8-2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • DE HKII-TIN 8-2
  Tin học 8
  DE HKII-TIN 8-2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 3

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 32
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 3

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 31
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động trải nghiệm sáng tạo: học mà chơi với thuật toán
  Tin học 8
  hoạt động trải nghiệm sáng tạo: học mà chơi với thuật toán

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 8

 • KHDH-Tin học 8. TUAN 30
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUAN 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Tài liệu bồi dưỡng Tin học 8 Lê Nho Duyệt
  Tin học 8
  Tài liệu bồi dưỡng Tin học 8 Lê Nho Duyệt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 4

 • KHDH-Tin học 8. Tuan 29
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuan 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 9

 • giao an tin 8
  Tin học 8
  giao an tin 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 3

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 28
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • bài thực hành em tập trình văn bản
  Tin học 8
  bài thực hành em tập trình văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • KHDH-Tin học 8. Tuan 27
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuan 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • KHDH-Tin học 8. Tuan 26
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuan 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • KHDH.Tin học 8. Tuần 25
  Tin học 8
  KHDH.Tin học 8. Tuần 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2018

  Xem: 1

 • tin hoc 8
  Tin học 8
  tin hoc 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 0

 • KHDH-TUAN 24
  Tin học 8
  KHDH-TUAN 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUÂN 24
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUÂN 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 2

 • GIẢI TOÁN VÀ HỌC VẼ HÌNH PHẲNG VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (Tiết 3)
  Tin học 8
  GIẢI TOÁN VÀ HỌC VẼ HÌNH PHẲNG VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (Tiết 3)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 6

 • Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước
  Tin học 8
  Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • vnen tuan 22
  Tin học 8
  vnen tuan 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 23
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 23

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Tin học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • Giải toán và vẽ hình học phẳng với Geogebra
  Tin học 8
  Giải toán và vẽ hình học phẳng với Geogebra

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 4

 • Bài 7. Câu lệnh lặp
  Tin học 8
  Bài 7. Câu lệnh lặp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUẦN 22
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUẦN 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 6. Câu lệnh điều kiện
  Tin học 8
  Bài 6. Câu lệnh điều kiện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Đề cương thực hành HKII Tin 6
  Tin học 8
  Đề cương thực hành HKII Tin 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 1

 • Đề thi HKI Tin học 6 2016-2017
  Tin học 8
  Đề thi HKI Tin học 6 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 21
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tin học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH VỚI GEOGEBRA
  Tin học 8
  Bài 11. GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH VỚI GEOGEBRA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. Tuần 20
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. Tuần 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tin học 8
  Tin học 8
  Giáo án Tin học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • Tin học lop 8 moi nhat
  Tin học 8
  Tin học lop 8 moi nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

  Xem: 0

 • tin học 8 cả năm 4 cột
  Tin học 8
  tin học 8 cả năm 4 cột

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • KHDH.Tin học 8. Tuần 18
  Tin học 8
  KHDH.Tin học 8. Tuần 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 275

 • Giáo án tin 8
  Tin học 8
  Giáo án tin 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 48

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY