Giáo án Tin học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Annatomy
   Tin học 8
   Bài 10. Annatomy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 9
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo an Tin 8
   Tin học 8
   Giáo an Tin 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
   Tin học 8
   Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề 1. Máy tính và chương trình máy tính.
   Tin học 8
   chủ đề 1. Máy tính và chương trình máy tính.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 phat trien nang luc
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 phat trien nang luc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 sách mới
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 sách mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
   Tin học 8
   Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
   Tin học 8
   Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.(Tiết 2)
   Tin học 8
   Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.(Tiết 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.
   Tin học 8
   Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu
   Tin học 8
   Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • đề kiêm tra
   Tin học 8
   đề kiêm tra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • . tiết 5-6 tin8
   Tin học 8
   . tiết 5-6 tin8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • phân phối chương trình tin8(2018-12019)
   Tin học 8
   phân phối chương trình tin8(2018-12019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án 8 mới 18-19
   Tin học 8
   Giáo án 8 mới 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • GA Tin học 8 Vnen(cả năm)
   Tin học 8
   GA Tin học 8 Vnen(cả năm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • GA Tin học Vnen 8(cả năm).
   Tin học 8
   GA Tin học Vnen 8(cả năm).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT TIN HỌC 8 Pascal mới nhất
   Tin học 8
   PPCT TIN HỌC 8 Pascal mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo tin 8
   Tin học 8
   xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo tin 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.(mới)
   Tin học 8
   Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.(mới)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.
   Tin học 8
   Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • TRON BO KHDH Tin học 8. NH 17-18
   Tin học 8
   TRON BO KHDH Tin học 8. NH 17-18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 12

  • KHBM-Tin học 8. NH 2018-2019
   Tin học 8
   KHBM-Tin học 8. NH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 5

  • tin8
   Tin học 8
   tin8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 6

  • KHDH-Tin học 8. TUẦN 36
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUẦN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 8. TUẦN 35
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUẦN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • ôn tập HKII
   Tin học 8
   ôn tập HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 34
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • THCS TIN HỌC LỚP 8
   Tin học 8
   THCS TIN HỌC LỚP 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 2

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIN HỌC 8
   Tin học 8
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIN HỌC 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 4

  • KHDH-Tin học 8. Tuần 33
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. Tuần 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • DE HKII-TIN 8-2
   Tin học 8
   DE HKII-TIN 8-2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • DE HKII-TIN 8-2
   Tin học 8
   DE HKII-TIN 8-2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 3

  • KHDH-Tin học 8. Tuần 32
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. Tuần 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 3

  • KHDH-Tin học 8. TUẦN 31
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUẦN 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • hoạt động trải nghiệm sáng tạo: học mà chơi với thuật toán
   Tin học 8
   hoạt động trải nghiệm sáng tạo: học mà chơi với thuật toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 41

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 30
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 1

  • Tài liệu bồi dưỡng Tin học 8 Lê Nho Duyệt
   Tin học 8
   Tài liệu bồi dưỡng Tin học 8 Lê Nho Duyệt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 4

  • KHDH-Tin học 8. Tuan 29
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. Tuan 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 9

  • giao an tin 8
   Tin học 8
   giao an tin 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 3

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY