Giáo án Tin học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KHDH Tin học 8. TUAN 26
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Tin học 8 BDHSG
   Tin học 8
   Tin học 8 BDHSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN một số lỗi cấn lưu ý khi dạy lập trình pascal cho hs lớp 8
   Tin học 8
   SKKN một số lỗi cấn lưu ý khi dạy lập trình pascal cho hs lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • CHU DE 2
   Tin học 8
   CHU DE 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 8 TIN 8 NXB HCM CHU DE 1
   Tin học 8
   tin hoc 8 TIN 8 NXB HCM CHU DE 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 25
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 24
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 23
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 22, 23
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 22, 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 21, 22
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 21, 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm phát triển năng lực
   Tin học 8
   Giáo án cả năm phát triển năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 20
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Làm việc với dãy số
   Tin học 8
   Bài 9. Làm việc với dãy số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 18
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề: Câu lệnh điều kiện
   Tin học 8
   Chủ đề: Câu lệnh điều kiện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
   Tin học 8
   Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • kiem tra hoc ki 1
   Tin học 8
   kiem tra hoc ki 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 16
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
   Tin học 8
   Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • KHDH TIN 8 - TUAN 15
   Tin học 8
   KHDH TIN 8 - TUAN 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • vnen
   Tin học 8
   vnen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 8 phần Lập trình Scratch
   Tin học 8
   tin hoc 8 phần Lập trình Scratch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 13, 14
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 13, 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân năm học 2018-2019
   Tin học 8
   Kế hoạch cá nhân năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019
   Tin học 8
   Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 có rkn,ngày dạy
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 có rkn,ngày dạy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Câu lệnh điều kiện
   Tin học 8
   Bài 6. Câu lệnh điều kiện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tin 8 Tuần 6-12 PTNL
   Tin học 8
   Giáo án Tin 8 Tuần 6-12 PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 1

  • Tiết 1
   Tin học 8
   Tiết 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 10
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Annatomy
   Tin học 8
   Bài 10. Annatomy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 9
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo an Tin 8
   Tin học 8
   Giáo an Tin 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 4

  • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
   Tin học 8
   Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
   Tin học 8
   Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề 1. Máy tính và chương trình máy tính.
   Tin học 8
   chủ đề 1. Máy tính và chương trình máy tính.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 phat trien nang luc
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1 phat trien nang luc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY