Giáo án Tin học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
   Tin học 8
   Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 35
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 36
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ TIN HỌC 8
   Tin học 8
   CHỦ ĐỀ TIN HỌC 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 1

  • ÔN TẬP HỌC KỲ I TIN HỌC 8
   Tin học 8
   ÔN TẬP HỌC KỲ I TIN HỌC 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
   Tin học 8
   BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
   Tin học 8
   BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 1

  • BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
   Tin học 8
   BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
   Tin học 8
   BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019
   Tin học 8
   Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019
   Tin học 8
   Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019
   Tin học 8
   Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019
   Tin học 8
   Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tin học 8
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 34
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 34
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 34
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 34
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Đề cương HKII
   Tin học 8
   Đề cương HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 33
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 33
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 33
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 33
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 8
   Tin học 8
   tin hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Làm việc với dãy số (PP mới)
   Tin học 8
   Bài 9. Làm việc với dãy số (PP mới)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 30
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 30
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 30
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 30
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 29
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 29
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 29
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 29
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 28
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 28
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 28
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 8. TUAN 28
   Tin học 8
   KHDH Tin học 8. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY