Giáo án Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • KH GIANG DAY Tin học 9. NH 2018-2019
   Tin học 9
   KH GIANG DAY Tin học 9. NH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 7
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tin 9
   Tin học 9
   Giáo án Tin 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 9
   Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
   Tin học 9
   Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (T1)
   Tin học 9
   Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (T1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 6
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • SKKN thiết kế bài giảng Power point
   Tin học 9
   SKKN thiết kế bài giảng Power point

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUẦN 5
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUẦN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 4
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • KHDHCN-Tin học 9. TUAN 3
   Tin học 9
   KHDHCN-Tin học 9. TUAN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • KHDHCN Tin học 9. TUAN 2
   Tin học 9
   KHDHCN Tin học 9. TUAN 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • KHDHCN-Tin học 9. TUAN 1
   Tin học 9
   KHDHCN-Tin học 9. TUAN 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT Tin học 9. NH 2018-2019
   Tin học 9
   PPCT Tin học 9. NH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Tin học 9
   Tin học 9
   Tin học 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 3

  • Movie maker
   Tin học 9
   Movie maker

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 1

  • bài Thực hành 11.
   Tin học 9
   bài Thực hành 11.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 12

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 3

  • ÔN TAP HKII
   Tin học 9
   ÔN TAP HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN HOC KY II 2 cột chuẩn mới
   Tin học 9
   GIÁO ÁN HOC KY II 2 cột chuẩn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
   Tin học 9
   Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Làm việc với dãy số tiết 2_hay!!
   Tin học 9
   Làm việc với dãy số tiết 2_hay!!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 9

  • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử
   Tin học 9
   Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 5

  • Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2016-2017 Quảng Nam
   Tin học 9
   Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2016-2017 Quảng Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2015-2016 Quảng Nam
   Tin học 9
   Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2015-2016 Quảng Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2014-2015 Quảng Nam
   Tin học 9
   Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2014-2015 Quảng Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2013-2014 Quảng Nam
   Tin học 9
   Đề thi HSG tin 9 cấp tỉnh 2013-2014 Quảng Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity
   Tin học 9
   Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 17

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 8

  • Giáo án tin học 6789 năm 2017-2018
   Tin học 9
   Giáo án tin học 6789 năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 2

  • Tin học 9 từ tuần 1 đến tuần 24 năm 2017-2018
   Tin học 9
   Tin học 9 từ tuần 1 đến tuần 24 năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Tin học 9 tuần 4 năm 2017-2018
   Tin học 9
   Tin học 9 tuần 4 năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 5

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 9

  • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
   Tin học 9
   Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 4

  • Bài 11. Tạo các hiệu ứng động
   Tin học 9
   Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 1

  • BD HSG
   Tin học 9
   BD HSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 4

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 6

  • De cuong hk2 tin 9 moi nhat
   Tin học 9
   De cuong hk2 tin 9 moi nhat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 0

  • de cuong on tap
   Tin học 9
   de cuong on tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • Tin học 9 cả năm 4 cột
   Tin học 9
   Tin học 9 cả năm 4 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY