Giáo án Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KHDH Tin học 9. TUẦN 29, 30
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 29, 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 28
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUẦN 27
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 26-KTGHK2
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 26-KTGHK2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • vnen năm 2018-2019
   Tin học 9
   vnen năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 2 - Các công cụ biên tập phim
   Tin học 9
   Bài 2 - Các công cụ biên tập phim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • on tap
   Tin học 9
   on tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 24, 25
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 24, 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 2

  • Kích hoạt tài khoản (Xác nhận thông tin liên hệ) trên violet.vn
   Tin học 9
   Kích hoạt tài khoản (Xác nhận thông tin liên hệ) trên violet.vn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 1

  • KHDH Tin học 9. TUAN 22, 23
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 22, 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 21, 22
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 21, 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 1

  • KHDH Tin học 9. TUAN 20
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 18
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 1

  • KHDH Tin học 9. TUAN 17
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • DE KIEM TRA Tin học 9. HK 1
   Tin học 9
   DE KIEM TRA Tin học 9. HK 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • KHDH TIN 9 - TUAN 15
   Tin học 9
   KHDH TIN 9 - TUAN 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • TinhocTHCS_Q4_SGV- MOI (WORD)
   Tin học 9
   TinhocTHCS_Q4_SGV- MOI (WORD)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 14
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 13
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính
   Tin học 9
   Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1 v.nen
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1 v.nen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • On tap tu bai 1 den bai 4
   Tin học 9
   On tap tu bai 1 den bai 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUẦN 12
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 11
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Đoàn thanh niên
   Tin học 9
   Đoàn thanh niên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • phổ cập
   Tin học 9
   phổ cập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 10
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. Tuan 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • KH GIANG DAY Tin học 9. NH 2018-2019
   Tin học 9
   KH GIANG DAY Tin học 9. NH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 1

  • KHDH Tin học 9. TUAN 7
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tin 9
   Tin học 9
   Giáo án Tin 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Tin học 9
   Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
   Tin học 9
   Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (T1)
   Tin học 9
   Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (T1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 6
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • SKKN thiết kế bài giảng Power point
   Tin học 9
   SKKN thiết kế bài giảng Power point

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUẦN 5
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUẦN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 4
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 3

  • KHDHCN-Tin học 9. TUAN 3
   Tin học 9
   KHDHCN-Tin học 9. TUAN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • KHDHCN Tin học 9. TUAN 2
   Tin học 9
   KHDHCN Tin học 9. TUAN 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 40

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY