Giáo án Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phần mềm hỗ trợ nghe nhạc tốt nhất
   Tư liệu tham khảo
   Phần mềm hỗ trợ nghe nhạc tốt nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ kỷ niệm chương trong hoạt động công đoàn
   Tài liệu công đoàn
   Hồ sơ kỷ niệm chương trong hoạt động công đoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu công đoàn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • File đổi cỡ chữ mathtype 6.7 (Times New Roman)
   GÓC TIN HỌC
   File đổi cỡ chữ mathtype 6.7 (Times New Roman)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GÓC TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng
   Tin học 6
   Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 7 tuần 32
   Tin học
   Tin 7 tuần 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • giáo án sách hướng dẫn học tin học 2018-2019
   Tin tiểu học
   giáo án sách hướng dẫn học tin học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp cách vào Bios và Boot options máy tính mới nhất
   Tư liệu tham khảo
   Tổng hợp cách vào Bios và Boot options máy tính mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 8 - Tuần 32 - Tiết 62
   Tin học
   Tin 8 - Tuần 32 - Tiết 62

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 9 - Tuần 32 - Tiết 61
   Tin học
   Tin 9 - Tuần 32 - Tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 8 - Tuần 32 - Tiết 62
   Tin học
   Tin 8 - Tuần 32 - Tiết 62

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 8 - Tuần 32 - Tiết 61
   Tin học
   Tin 8 - Tuần 32 - Tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 7 - Tuần 32 - Tiết 62
   Tin học
   Tin 7 - Tuần 32 - Tiết 62

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 7 - Tuần 32 - Tiết 61
   Tin học
   Tin 7 - Tuần 32 - Tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 6 - Tuần 32 - Tiết 62
   Tin học
   Tin 6 - Tuần 32 - Tiết 62

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 6 - Tuần 32 - Tiết 61
   Tin học
   Tin 6 - Tuần 32 - Tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 8
   Tin học 8
   tin hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • bÀI 8
   Tài liệu tin học
   bÀI 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập tin học 6
   Tài liệu tin học
   đề cương ôn tập tin học 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Các phím tắt để vào BIOS, Boot Options
   Tư liệu tham khảo
   Các phím tắt để vào BIOS, Boot Options

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tin học 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Tin hoc 7 Tuan 31
   Tin học
   Tin hoc 7 Tuan 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUẦN 32
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUẦN 32
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUẦN 32
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUẦN 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0