Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Toán học

 • Giáo án Hình học 8
  Hình học 8
  Giáo án Hình học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 3

 • toán quốc gia mã đề 101 (từ câu:26 - 25).
  Giải tích 12 Nâng cao
  toán quốc gia mã đề 101 (từ câu:26 - 25).

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Đại số 8
  Đại số 8
  Giáo án Đại số 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Hình học 7
  Hình học 7
  Giáo án Hình học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 4

 • Ôn tập hè Toán 8
  Giáo án khác
  Ôn tập hè Toán 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Đại số 7
  Đại số 7
  Giáo án Đại số 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 3

 • Giáo án Hình học 6
  Hình học 6
  Giáo án Hình học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Đơn dự học lớp thăng hạng giáo viên
  Đại số 9
  Đơn dự học lớp thăng hạng giáo viên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra toán 6
  Số học 6
  Đề kiểm tra toán 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Đại số 6
  Số học 6
  Giáo án Đại số 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 3
  Giáo án khác
  PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2
  Giáo án khác
  PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1
  Giáo án khác
  PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • PHIẾU HỌC TẬP HH6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2
  Giáo án khác
  PHIẾU HỌC TẬP HH6 - TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • PHIẾU HỌC TẬP HÌNH HỌC 6 TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1
  Giáo án khác
  PHIẾU HỌC TẬP HÌNH HỌC 6 TUẦN 3 - ĐỀ SỐ 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN HÈ TOÁN 8 LÊN 9 - THCS NAM TRUNG YÊN 2017-2018
  Giáo án khác
  ĐỀ CƯƠNG ÔN HÈ TOÁN 8 LÊN 9 - THCS NAM TRUNG YÊN 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP PHÉP CHIA LỚP 5 LÊN 6
  Số học 6
  ÔN TẬP PHÉP CHIA LỚP 5 LÊN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Chương I. Bài đọc thêm: Tính chất đơn điệu của hàm số
  Giải tích 12
  Chương I. Bài đọc thêm: Tính chất đơn điệu của hàm số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • học sinh giỏi
  Giáo án khác
  học sinh giỏi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • công thức sinh học
  Giáo án khác
  công thức sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Đại số 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • chủ đề lũy thừa
  Đại số 7
  chủ đề lũy thừa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2018

  Xem: 4

 • BT PHAN LŨY THỪA
  Đại số 7
  BT PHAN LŨY THỪA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2018

  Xem: 1

 • Bài thu hoạch học tập nghị quyết TW 7
  Giáo án khác
  Bài thu hoạch học tập nghị quyết TW 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2018

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp
  Đại số 9
  Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • GA dạy hè toán 6 lên 7
  Số học 6
  GA dạy hè toán 6 lên 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
  Đại số 8
  Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • bo de thi hoc ki 2
  Đại số 8
  bo de thi hoc ki 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP TOÁN 5 LÊN 6
  Số học 6
  ÔN TẬP TOÁN 5 LÊN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 0

 • Bài tập vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ (rẩt hay)
  Đại số 8
  Bài tập vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ (rẩt hay)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 0

 • Ôn thi đại học
  Giải tích 12
  Ôn thi đại học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2018

  Xem: 0

 • đại số 9 học ky I
  Đại số 9
  đại số 9 học ky I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2018

  Xem: 0

 • Chương II. §3. Lôgarit
  Giải tích 12
  Chương II. §3. Lôgarit

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Đại số 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đại số 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Đại số 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • BT TRAC NGHIEM LOP 5 MON TOAN
  Số học 6
  BT TRAC NGHIEM LOP 5 MON TOAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Số học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Số học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP HÈ TOÁN 6
  Số học 6
  ÔN TẬP HÈ TOÁN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP HÈ TOÁN 8 LÊN 9
  Đại số 8
  ÔN TẬP HÈ TOÁN 8 LÊN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP HÈ TOÁN 7 LÊN 8
  Đại số 7
  ÔN TẬP HÈ TOÁN 7 LÊN 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1
  Số học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn tập toán 6
  Số học 6
  Đề cương ôn tập toán 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Công thức toán THPT
  Giải tích 12
  Công thức toán THPT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Đáp án thi vào 10 thanh hóa năm học 2018-2019
  Đại số 9
  Đáp án thi vào 10 thanh hóa năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY