Giáo án Toán học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN
   Toán học 9
   CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN
   Toán học 9
   CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 1

  • Báo cáo BDTX năm 2018-2019
   BDTXHP(HUYỀN)
   Báo cáo BDTX năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử BDTXHP(HUYỀN)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tổ TN
   Hình học 6
   Kế hoạch tổ TN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch sử dụng thiết bị toán 9
   Đại số 9
   Kế hoạch sử dụng thiết bị toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Cách vẽ vector
   Đại số 8
   Cách vẽ vector

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Giảm tải môn toán THCS
   Đại số 7
   Giảm tải môn toán THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Ảo thuật môn toán
   Số học 6
   Ảo thuật môn toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 6
   Toán học 6
   CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 6
   Toán học 6
   CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • bài 7: bất phương trình bậc hai (tiết 1)
   Toán học 9
   bài 7: bất phương trình bậc hai (tiết 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • bài 7: bất phương trình bậc hai (tiết 1)
   Toán học 9
   bài 7: bất phương trình bậc hai (tiết 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Địa lí 7. Bài 1. Dân số
   Tin học
   Địa lí 7. Bài 1. Dân số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Tin 7 tuần 8
   Tin học
   Tin 7 tuần 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • THTT 10-2019
   Tạp chí THTT ra hằng tháng
   THTT 10-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tạp chí THTT ra hằng tháng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Chương II. §1. Quy tắc đếm
   ĐS-GT 11
   Chương II. §1. Quy tắc đếm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ĐS-GT 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN Hình học 8 HKII
   Toán học 8
   GIÁO ÁN Hình học 8 HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN Hình học 8 HKII
   Toán học 8
   GIÁO ÁN Hình học 8 HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN Đại số 8 HKII
   Toán học 8
   GIÁO ÁN Đại số 8 HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN Đại số 8 HKII
   Toán học 8
   GIÁO ÁN Đại số 8 HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hình học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
   Hình học
   Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 14
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 13
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 7
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 2
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Công văn về việc đóng góp xây dựng Quỹ Nông dân với Trường sa
   Đại số 7
   Công văn về việc đóng góp xây dựng Quỹ Nông dân với Trường sa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Tập huấn máy tính casio P3
   Giáo án khác
   Tập huấn máy tính casio P3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Tập huấn máy tính casio P2
   Giáo án khác
   Tập huấn máy tính casio P2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Tập huấn máy tính casio P1
   Giáo án khác
   Tập huấn máy tính casio P1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9 vả năm soạn theo 1046
   Đại số 9
   Đại số 9 vả năm soạn theo 1046

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 1

  • Đại số 9 vả năm soạn theo 1046
   Đại số 9
   Đại số 9 vả năm soạn theo 1046

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9 cả năm soạn theo 1046
   Đại số 9
   Đại số 9 cả năm soạn theo 1046

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 1

  • Đại số 9 vả năm soạn theo 1046
   Đại số 9
   Đại số 9 vả năm soạn theo 1046

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Toán đại số 9 cả năm soạn theo 1046
   Đại số 9
   Toán đại số 9 cả năm soạn theo 1046

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Toán đại số 9 cả năm soạn theo 1046
   Đại số 9
   Toán đại số 9 cả năm soạn theo 1046

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Đề KT15p
   Tin học
   Đề KT15p

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Tin 8 tuần 9
   Tin học
   Tin 8 tuần 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Tin 8 tuần 8
   Giáo án
   Tin 8 tuần 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Số học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
   Số học 6
   Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
   Hình học 8
   Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề toán 8 chương II
   Toán học 8
   Chủ đề toán 8 chương II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề toán 8 chương II
   Toán học 8
   Chủ đề toán 8 chương II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án chủ đề ĐƠN THỨC
   Toán học 7
   Giáo án chủ đề ĐƠN THỨC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án chủ đề ĐƠN THỨC
   Toán học 7
   Giáo án chủ đề ĐƠN THỨC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
   Số học 6
   Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương I. Tứ giác
   Hình học 8
   Ôn tập Chương I. Tứ giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Số học 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY