Giáo án Toán học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Luyện tập chung Trang 137
   Toán học 4
   Luyện tập chung Trang 137

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4
   Toán học 4
   Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần so sánh phân số trong môn Toán lớp 4
   Toán học 4
   Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần so sánh phân số trong môn Toán lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 2

  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I -TOÀN - LỚP 4
   Toán học 4
   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I -TOÀN - LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Dạy so sánh PS cho HSKG
   Toán học 4
   Dạy so sánh PS cho HSKG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
   Toán học 4
   Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • khảo sát đầu năm l4
   Toán học 4
   khảo sát đầu năm l4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KHẢO SÁT THANG 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
   Toán học 4
   ĐỀ KHẢO SÁT THANG 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Việt lớp 4 tuần 13.
   Toán học 4
   Tiếng Việt lớp 4 tuần 13.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Toán học 4. Biểu đồ (tiếp theo)
   Toán học 4
   Toán học 4. Biểu đồ (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • BÀI PHAT BIEU 20/11
   Toán học 4
   BÀI PHAT BIEU 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 48
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 48

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
   Toán học 4
   Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Yến, tạ, tấn
   Toán học 4
   Yến, tạ, tấn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Hình thoi
   Toán học 4
   Hình thoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Hai đường thẳng song song
   Toán học 4
   Hai đường thẳng song song

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Phân số bằng nhau
   Toán học 4
   Phân số bằng nhau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Quy đồng mẫu số các phân số
   Toán học 4
   Quy đồng mẫu số các phân số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • TỜ TRÌNH ....
   Toán học 4
   TỜ TRÌNH ....

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nghiệm
   Toán học 4
   sáng kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Triệu và lớp triệu
   Toán học 4
   Triệu và lớp triệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 5
   Toán học 4
   giao an theo tuan lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề bồi dưỡng Toán có Đáp án
   Toán học 4
   Chuyên đề bồi dưỡng Toán có Đáp án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Toán học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Toán học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Toán học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 16

  • giáo án toán tuần 8-10
   Toán học 4
   giáo án toán tuần 8-10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • tuần 4-7
   Toán học 4
   tuần 4-7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Toán học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • kì 1 3 cột
   Toán học 4
   kì 1 3 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 5

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án 4 tuần 1-11 năm 2017.
   Toán học 4
   Giáo án 4 tuần 1-11 năm 2017.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 4. Kỳ II. 2018-2019
   Toán học 4
   Giáo án lớp 4. Kỳ II. 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 13

  • Giáo án lớp 4. Kỳ I. 2018-2019
   Toán học 4
   Giáo án lớp 4. Kỳ I. 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 24

  • Unit 1: Listen and read
   Toán học 4
   Unit 1: Listen and read

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 5

  • Bài 38: Thằn Lằn bóng đuôi dài
   Toán học 4
   Bài 38: Thằn Lằn bóng đuôi dài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 0

  • Tác Hại Của Các Chất Kích Thích
   Toán học 4
   Tác Hại Của Các Chất Kích Thích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 3

  • Unit 4. Learning a foreign language
   Toán học 4
   Unit 4. Learning a foreign language

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Dòng điện trong chất khí
   Toán học 4
   Bài 15. Dòng điện trong chất khí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 0

  • Hình thoi
   Toán học 4
   Hình thoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 4

  • Ôn tập hè toán 4 lên 5
   Toán học 4
   Ôn tập hè toán 4 lên 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 4

  • 10 đề toán ôn tập lớp 4
   Toán học 4
   10 đề toán ôn tập lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2018

   Xem: 7

  • Tính chất giao hoán của phép nhân
   Toán học 4
   Tính chất giao hoán của phép nhân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN HÈ LỚP 4
   Toán học 4
   GIÁO ÁN HÈ LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2018

   Xem: 11

  • Phép cộng phân số (tiếp theo)
   Toán học 4
   Phép cộng phân số (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Phân số và phép chia số tự nhiên
   Toán học 4
   Phân số và phép chia số tự nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 6

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY