Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Toán học 4

 • Giáo án 4 tuần 1-11 năm 2017.
  Toán học 4
  Giáo án 4 tuần 1-11 năm 2017.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4. Kỳ II. 2018-2019
  Toán học 4
  Giáo án lớp 4. Kỳ II. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 13

 • Giáo án lớp 4. Kỳ I. 2018-2019
  Toán học 4
  Giáo án lớp 4. Kỳ I. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 23

 • Unit 1: Listen and read
  Toán học 4
  Unit 1: Listen and read

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 38: Thằn Lằn bóng đuôi dài
  Toán học 4
  Bài 38: Thằn Lằn bóng đuôi dài

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Tác Hại Của Các Chất Kích Thích
  Toán học 4
  Tác Hại Của Các Chất Kích Thích

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 3

 • Unit 4. Learning a foreign language
  Toán học 4
  Unit 4. Learning a foreign language

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Dòng điện trong chất khí
  Toán học 4
  Bài 15. Dòng điện trong chất khí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Hình thoi
  Toán học 4
  Hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 4

 • Ôn tập hè toán 4 lên 5
  Toán học 4
  Ôn tập hè toán 4 lên 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 4

 • 10 đề toán ôn tập lớp 4
  Toán học 4
  10 đề toán ôn tập lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 3

 • Tính chất giao hoán của phép nhân
  Toán học 4
  Tính chất giao hoán của phép nhân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HÈ LỚP 4
  Toán học 4
  GIÁO ÁN HÈ LỚP 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2018

  Xem: 7

 • Phép cộng phân số (tiếp theo)
  Toán học 4
  Phép cộng phân số (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên
  Toán học 4
  Phân số và phép chia số tự nhiên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Phân số
  Toán học 4
  Phân số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Toán học 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
  Toán học 4
  Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 5

 • Mét vuông
  Toán học 4
  Mét vuông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 15

 • Giáo án học kì 1
  Toán học 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 6

 • Diện tích hình thoi
  Toán học 4
  Diện tích hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Phép chia phân số
  Toán học 4
  Phép chia phân số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 4

 • Diện tích hình thoi
  Toán học 4
  Diện tích hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Hình thoi
  Toán học 4
  Hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 143
  Toán học 4
  Luyện tập Trang 143

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 0

 • Giới thiệu tỉ số
  Toán học 4
  Giới thiệu tỉ số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Phép nhân phân số
  Toán học 4
  Phép nhân phân số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 4

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • 11 CHUYÊN ĐỀ BDHSG
  Toán học 4
  11 CHUYÊN ĐỀ BDHSG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • GA BDHSG
  Toán học 4
  GA BDHSG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 6

 • Giáo án cả năm
  Toán học 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 4

 • Bảng đơn vị đo khối lượng
  Toán học 4
  Bảng đơn vị đo khối lượng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 5

 • yuan 6
  Toán học 4
  yuan 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 4

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 4 - Lớp 4
  Toán học 4
  Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 4 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 1
  Toán học 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Toán học 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 0

 • Phép trừ phân số
  Toán học 4
  Phép trừ phân số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Toán LUYỆN TẬP (Tiết 46) (Phát huy năng luc)
  Toán học 4
  Toán LUYỆN TẬP (Tiết 46) (Phát huy năng luc)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án LUYEN TÂP TIẾT 46 lớp 4 (phát triển năng lực)
  Toán học 4
  Giáo án LUYEN TÂP TIẾT 46 lớp 4 (phát triển năng lực)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  Toán học 4
  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 1

 • So sánh các số có nhiều chữ số
  Toán học 4
  So sánh các số có nhiều chữ số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • Toán học 4 tuần 20
  Toán học 4
  Toán học 4 tuần 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 118
  Toán học 4
  Luyện tập chung Trang 118

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
  Toán học 4
  Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 48

 • Bài toán về số trung bình cộng lớp 4
  Toán học 4
  Bài toán về số trung bình cộng lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 11

 • Giây, thế kỉ
  Toán học 4
  Giây, thế kỉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 5

 • lop 5
  Toán học 4
  lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • TOAN lop 4 - HKI(Tuan 13-18)
  Toán học 4
  TOAN lop 4 - HKI(Tuan 13-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 3

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY