Giáo án Toán học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 2
   Toán học 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • Giải toán về tỉ số phần trăm
   Toán học 5
   Giải toán về tỉ số phần trăm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 1

  • Unit 1. What's this?
   Toán học 5
   Unit 1. What's this?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Nhân một số thập phân với một số thập phân
   Toán học 5
   Nhân một số thập phân với một số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Nhân một số thập phân với một số thập phân
   Toán học 5
   Nhân một số thập phân với một số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • 35 đề ôn toán lớp 5 lên lớp 6
   Toán học 5
   35 đề ôn toán lớp 5 lên lớp 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • ĐÊ TOÁN 5 KHẢO SÁT
   Toán học 5
   ĐÊ TOÁN 5 KHẢO SÁT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 60
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 60

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • thuc luc doi
   Toán học 5
   thuc luc doi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 64
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 64

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập:
   Toán học 5
   Ôn tập:

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Chia số đo thời gian cho một số mô hình VNEN
   Toán học 5
   Chia số đo thời gian cho một số mô hình VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • DẠY TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HS
   Toán học 5
   DẠY TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề cách hướng dẫn học sinh ước lượng thương trong phép chia
   Toán học 5
   Chuyên đề cách hướng dẫn học sinh ước lượng thương trong phép chia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 1

  • Chuyên đề về tỉ số phần trăm lớp 5
   Toán học 5
   Chuyên đề về tỉ số phần trăm lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ DẠY ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG TRONG MÔN TOÁN LỚP 4-5
   Toán học 5
   chuyên đề MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ DẠY ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG TRONG MÔN TOÁN LỚP 4-5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 5
   Toán học 5
   Giáo án lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 43
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 43

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 8 - Lớp 5
   Toán học 5
   Giáo án Tuần 8 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Toán học 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Truyen cuoi tre tho cuc vui
   Toán học 5
   Truyen cuoi tre tho cuc vui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Truyen cuoi cuc hot (1).doc
   Toán học 5
   Truyen cuoi cuc hot (1).doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Toán học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
   Toán học 5
   Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 1

  • Nhân số đo thời gian với một số
   Toán học 5
   Nhân số đo thời gian với một số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • đề ôn tập lớp 5 theo tuần
   Toán học 5
   đề ôn tập lớp 5 theo tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 2

  • Toán học 5.Ôn tập hè toán 5 lên 6
   Toán học 5
   Toán học 5.Ôn tập hè toán 5 lên 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 0

  • 100 đề thi HSG Toán 5.
   Toán học 5
   100 đề thi HSG Toán 5.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 17

  • 35 đề Toán ôn thi vào lớp 6.
   Toán học 5
   35 đề Toán ôn thi vào lớp 6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • DE KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TOÁN 5 LÊN 6
   Toán học 5
   DE KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TOÁN 5 LÊN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2018

   Xem: 7

  • ĐỀ THI VÀO LÓP 6-TMN-TH-2018
   Toán học 5
   ĐỀ THI VÀO LÓP 6-TMN-TH-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 5 - Lớp 5
   Toán học 5
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 1

  • So sánh hai số thập phân
   Toán học 5
   So sánh hai số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 4

  • Ôn tập về số tự nhiên
   Toán học 5
   Ôn tập về số tự nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 3

  • Khái niệm số thập phân
   Toán học 5
   Khái niệm số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 2

  • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
   Toán học 5
   Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Toán học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • giáo an
   Toán học 5
   giáo an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Toán học 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 5

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY