Giáo án Toán học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Toán học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
   Toán học 5
   Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 1

  • Nhân số đo thời gian với một số
   Toán học 5
   Nhân số đo thời gian với một số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • đề ôn tập lớp 5 theo tuần
   Toán học 5
   đề ôn tập lớp 5 theo tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 2

  • Toán học 5.Ôn tập hè toán 5 lên 6
   Toán học 5
   Toán học 5.Ôn tập hè toán 5 lên 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 0

  • 100 đề thi HSG Toán 5.
   Toán học 5
   100 đề thi HSG Toán 5.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • 35 đề Toán ôn thi vào lớp 6.
   Toán học 5
   35 đề Toán ôn thi vào lớp 6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • DE KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TOÁN 5 LÊN 6
   Toán học 5
   DE KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TOÁN 5 LÊN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2018

   Xem: 7

  • ĐỀ THI VÀO LÓP 6-TMN-TH-2018
   Toán học 5
   ĐỀ THI VÀO LÓP 6-TMN-TH-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 5 - Lớp 5
   Toán học 5
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 2

  • So sánh hai số thập phân
   Toán học 5
   So sánh hai số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập về số tự nhiên
   Toán học 5
   Ôn tập về số tự nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 3

  • Khái niệm số thập phân
   Toán học 5
   Khái niệm số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 2

  • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
   Toán học 5
   Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Toán học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Toán học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • giáo an
   Toán học 5
   giáo an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Toán học 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 3

  • Giải toán về tỉ số phần trăm
   Toán học 5
   Giải toán về tỉ số phần trăm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 5
   Toán học 5
   toan hoc 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Toán học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • ĐÊ THI HK2 KHỌI 5
   Toán học 5
   ĐÊ THI HK2 KHỌI 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Cộng số đo thời gian
   Toán học 5
   Cộng số đo thời gian

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Tỉ số phần trăm
   Toán học 5
   Tỉ số phần trăm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 4

  • Quãng đường
   Toán học 5
   Quãng đường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Quãng đường
   Toán học 5
   Quãng đường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • huong dan viet sang kien kinh nghiem
   Toán học 5
   huong dan viet sang kien kinh nghiem

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 154

  • SK Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh năng khiếu lớp 5
   Toán học 5
   SK Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh năng khiếu lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 6

  • tuần 28
   Toán học 5
   tuần 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học 5
   Phép trừ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 0

  • Vận tốc
   Toán học 5
   Vận tốc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 0

  • GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
   Toán học 5
   GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 0

  • Vận tốc
   Toán học 5
   Vận tốc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 4

  • Trừ số đo thời gian
   Toán học 5
   Trừ số đo thời gian

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 1

  • Nhân số đo thời gian với một số
   Toán học 5
   Nhân số đo thời gian với một số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 4

  • tuần 13
   Toán học 5
   tuần 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Vận tốc
   Toán học 5
   Vận tốc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • Toán lớp 5 tuần 29
   Toán học 5
   Toán lớp 5 tuần 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 5

  • Nhân số đo thời gian với một số
   Toán học 5
   Nhân số đo thời gian với một số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Cộng số đo thời gian
   Toán học 5
   Cộng số đo thời gian

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 4

  • Trừ số đo thời gian
   Toán học 5
   Trừ số đo thời gian

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Toán học 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2018

   Xem: 4

  • Bài tập ôn tập Tết nguyên đán
   Toán học 5
   Bài tập ôn tập Tết nguyên đán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 0

  • Thể tích hình lập phương
   Toán học 5
   Thể tích hình lập phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2018

   Xem: 1

  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
   Toán học 5
   Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY