Giáo án Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Hình học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Đại số 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2019
   Đại số 9
   Giáo án cả năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   Đại số 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba
   Toán học 9
   Đại số 9. Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Hình học 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Hình học 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Đại số 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Chương trình khai giảng 2019-2020
   Đại số 9
   Chương trình khai giảng 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 5
   Hình học 9
   TUẦN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 4
   Hình học 9
   TUẦN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 2,3
   Hình học 9
   TUẦN 2,3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 1
   Hình học 9
   TUẦN 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 4
   Đại số 9
   TUẦN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 3
   Đại số 9
   TUẦN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • dai so 9 TUẦN 1,2
   Đại số 9
   dai so 9 TUẦN 1,2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tự chọn bám sát Toán 9
   Toán học 9
   Giáo án tự chọn bám sát Toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án tự chọn bám sát Toán 9
   Toán học 9
   Giáo án tự chọn bám sát Toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án kì 2
   Đại số 9
   giáo án kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Căn bậc hai
   Đại số 9
   Chương I. §1. Căn bậc hai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Toán học 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Toán học 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc
   Đại số 9
   40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10
   Đại số 9
   Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy thêm Toán 9 phần 2
   Đại số 9
   Giáo án dạy thêm Toán 9 phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy thêm Toán 9 phần 1
   Đại số 9
   Giáo án dạy thêm Toán 9 phần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • 16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán
   Đại số 9
   16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 1

  • toan TTế HinhC1 lớp 9
   Hình học 9
   toan TTế HinhC1 lớp 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Căn bậc hai
   Đại số 9
   Chương I. §1. Căn bậc hai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hình học 9 theo phương pháp mới
   Toán học 9
   Giáo án hình học 9 theo phương pháp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án Đại số 9 theo phương pháp mới
   Toán học 9
   Giáo án Đại số 9 theo phương pháp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Rút gọn căn thức thi chuyên - siêu hay
   Đại số 9
   Rút gọn căn thức thi chuyên - siêu hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 1

  • Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
   Đại số 9
   Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • 100 đề Toán 9 ôn thi vào lớp 10 (có đáp án)
   Đại số 9
   100 đề Toán 9 ôn thi vào lớp 10 (có đáp án)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Chương I. §1. Căn bậc hai
   DS LOP 9
   Đại số 9. Chương I. §1. Căn bậc hai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử DS LOP 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY