Giáo án Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Toán học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
   Đại số 9
   Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9 chương 1
   Toán học 9
   Đại số 9 chương 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9 chương 1
   Toán học 9
   Đại số 9 chương 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Toán 9 cả năm 2018-2019
   Toán học 9
   Giáo án Toán 9 cả năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 1

  • Đề, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2010 tỉnh Nghệ An
   Đại số 9
   Đề, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2010 tỉnh Nghệ An

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Hinh 9
   Toán học 9
   Hinh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Dai 9
   Toán học 9
   Dai 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • KEY BT THAM KHAO
   Đại số 9
   KEY BT THAM KHAO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • BT TUYỂN SINH 10 TPHCM
   Đại số 9
   BT TUYỂN SINH 10 TPHCM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề Căn bậc hai, căn bậc ba.
   Đại số 9
   Chủ đề Căn bậc hai, căn bậc ba.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm toán 9 theo chủ đề
   Toán học 9
   Trắc nghiệm toán 9 theo chủ đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 1

  • Ôn thi vào 10 theo chủ đề
   Toán học 9
   Ôn thi vào 10 theo chủ đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Hình học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hình học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hình học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Đại số 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Đại số 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Đại số 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Đại số 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2019

   Xem: 0

  • Đ/A Đề thi Toán chung chuyên HY 2019
   Đại số 9
   Đ/A Đề thi Toán chung chuyên HY 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Các bài Luyện tập
   Đại số 9
   Các bài Luyện tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập Học Kì I Toán 9 HOT
   Toán học 9
   Ôn tập Học Kì I Toán 9 HOT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập Học Kì I Toán 9 HOT
   Toán học 9
   Ôn tập Học Kì I Toán 9 HOT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Công thức tính độ dài đoạn thẳng nối hai điểm
   Toán học 9
   Công thức tính độ dài đoạn thẳng nối hai điểm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HĐ 2019 (đủ bộ)
   Hình học 9
   GIÁO ÁN PTNL 5 HĐ 2019 (đủ bộ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HĐ 2019 (đủ bộ)
   Đại số 9
   GIÁO ÁN PTNL 5 HĐ 2019 (đủ bộ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • (2018-2019)
   Toán học 9
   (2018-2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Hình học 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Hình học 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 5

  • Đại số 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Đại số 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 1

  • Hướng dẫn ôn tập HK2 - Toán 9
   Toán học 9
   Hướng dẫn ôn tập HK2 - Toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn ôn tập HK2 - Toán 9
   Toán học 9
   Hướng dẫn ôn tập HK2 - Toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Đại số 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Đại số 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Giáo án cả năm
   Toán học 9
   Đại số 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hình học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • CÂU HỎI TNKQ TOÁN 9 - 2
   Toán học 9
   CÂU HỎI TNKQ TOÁN 9 - 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Toán học 9.BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 9
   Toán học 9
   Toán học 9.BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán 9 kỳ 2 ( quá đỉnh)
   Đại số 9
   Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán 9 kỳ 2 ( quá đỉnh)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra học kì II toán 9
   Đại số 9
   đề kiểm tra học kì II toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • DE + DAP AN TOAN THI VAO 10 THANH HOA 2000 - 2019
   Đại số 9
   DE + DAP AN TOAN THI VAO 10 THANH HOA 2000 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • hoc ki 2
   Hình học 9
   hoc ki 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
   Đại số 9
   Đại số 9. Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
   đại số
   Đại số 9. Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử đại số

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 5 hoạt động
   Đại số 9
   Giáo án cả năm mẫu 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • 40 BÀI TẬP GIAI BAI TOAN BANG CACH LPT BAC 2 ON THI VAO LOP 10
   Đại số 9
   40 BÀI TẬP GIAI BAI TOAN BANG CACH LPT BAC 2 ON THI VAO LOP 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Ôn Tập TS
   Đại số 9
   Ôn Tập TS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • Dề cương ôn thi lớp 10 hay
   Đại số 9
   Dề cương ôn thi lớp 10 hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án C4 Đại 9 theo 5 hoạt động
   Toán học 9
   Giáo án C4 Đại 9 theo 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án C4 Đại 9 theo 5 hoạt động
   Toán học 9
   Giáo án C4 Đại 9 theo 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY