Giáo án Trồng cây ăn quả 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Trồng cây ăn quả 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Trồng cây ăn quả 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIÁO ÁN CẢ NĂM ĐỦ BỘ 6789 THEO 5HĐ
   Trồng cây ăn quả
   GIÁO ÁN CẢ NĂM ĐỦ BỘ 6789 THEO 5HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Nhãn các nhóm làm xiro quả đẹp!
   Trồng cây ăn quả
   Nhãn các nhóm làm xiro quả đẹp!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Trồng cây ăn quả
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm theo 5 hđ
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm theo 5 hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm moi
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án Công nghệ 9 trồng cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 53

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 6

  • Công nghệ 9 - trồng cây ăn quả (cả năm)
   Trồng cây ăn quả
   Công nghệ 9 - trồng cây ăn quả (cả năm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2017

   Xem: 24

  • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án Công nghệ 9 trồng cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2017

   Xem: 1

  • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án Công nghệ 9 trồng cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 12

  • Giáo án tổng hợp
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây chuẩn 2016-2017
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án Công nghệ 9 trồng cây chuẩn 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 2

  • Bài 15. Thực hành: Làm xirô quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 15. Thực hành: Làm xirô quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 9

  • Bài 14. Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 14. Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 1

  • Bài 12. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 12. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 2

  • Bài 11. Kĩ thuật trồng cây chôm chôm
   Trồng cây ăn quả
   Bài 11. Kĩ thuật trồng cây chôm chôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 25

  • Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài
   Trồng cây ăn quả
   Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 4

  • Bài 9. Kĩ thuật trồng cây vải
   Trồng cây ăn quả
   Bài 9. Kĩ thuật trồng cây vải

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 8. Kĩ thuật trồng cây nhãn
   Trồng cây ăn quả
   Bài 8. Kĩ thuật trồng cây nhãn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 7. Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
   Trồng cây ăn quả
   Bài 7. Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 19

  • Bài 6. Thực hành: Ghép
   Trồng cây ăn quả
   Bài 6. Thực hành: Ghép

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 9

  • Bài 5. Thực hành: Chiết cành
   Trồng cây ăn quả
   Bài 5. Thực hành: Chiết cành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 4. Thực hành: Giâm cành
   Trồng cây ăn quả
   Bài 4. Thực hành: Giâm cành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 13

  • Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 7

  • Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2016

   Xem: 8

  • Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2016

   Xem: 7

  • Giáo án Công nghệ 9 đầy đủ chuẩn nhất mọi thời đại 2016-2017
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án Công nghệ 9 đầy đủ chuẩn nhất mọi thời đại 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2016

   Xem: 0

  • công nghệ. 2016
   Trồng cây ăn quả
   công nghệ. 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2016

   Xem: 0

  • giáo án cn 9
   Trồng cây ăn quả
   giáo án cn 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2016

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9 đầy đủ chuẩn nhất mọi thời đại 2015-2016
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án Công nghệ 9 đầy đủ chuẩn nhất mọi thời đại 2015-2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2016

   Xem: 5

  • Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả
   Trồng cây ăn quả
   Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2016

   Xem: 0

  • giáo án công nghệ 9 theo chủ đề phương pháp dạy học
   Trồng cây ăn quả
   giáo án công nghệ 9 theo chủ đề phương pháp dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2014

   Xem: 2

  • ĐC HKI CN 9
   Trồng cây ăn quả
   ĐC HKI CN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2014

   Xem: 9

  • Bài 16. Ôn tập
   Công nghệ
   Bài 16. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2014

   Xem: 0

  • Bộ tranh trồng cây ăn quả - công nghệ 9
   Trồng cây ăn quả
   Bộ tranh trồng cây ăn quả - công nghệ 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2014

   Xem: 0

  • boi duong hsg tieng anh
   Trồng cây ăn quả
   boi duong hsg tieng anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2014

   Xem: 12

  • GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 - NN
   Trồng cây ăn quả
   GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 - NN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY