Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Vệ sinh thân thể
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 5. Vệ sinh thân thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Lớp học
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 15. Lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Ăn, uống hàng ngày
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Chăm sóc và bảo vệ răng
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 6. Chăm sóc và bảo vệ răng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 9

  • Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo BTNB
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo BTNB

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Lớp học
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 15. Lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 9

  • Giáo án học kì 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 4

  • Giáo án học kì 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 5

  • Giáo án tổng hợp
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Vệ sinh thân thể
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 5. Vệ sinh thân thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. Cây rau
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 22. Cây rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 1

  • Bài 23. Cây hoa
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 23. Cây hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 1

  • Tự nhiên và Xã hội 1 cây rau
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1 cây rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. Cây hoa
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 23. Cây hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • phan mem may tinh
   Tự nhiên và Xã hội 1
   phan mem may tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. Cây rau
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 22. Cây rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 6

  • Bài 28. Con muỗi
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 28. Con muỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 6

  • Bài 27. Con mèo(BTNB)
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo(BTNB)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 23. Cây hoa
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 23. Cây hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 22. Cây rau
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 22. Cây rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 28. Con muỗi
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 28. Con muỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 4

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY