Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 9

 • Giáo án học kì 1
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án học kì 1
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 2

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Vệ sinh thân thể
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 5. Vệ sinh thân thể

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Cây rau
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 22. Cây rau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Cây hoa
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 23. Cây hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên và Xã hội 1 cây rau
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Tự nhiên và Xã hội 1 cây rau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Cây hoa
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 23. Cây hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • phan mem may tinh
  Tự nhiên và Xã hội 1
  phan mem may tinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Cây rau
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 22. Cây rau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 28. Con muỗi
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 28. Con muỗi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 27. Con mèo(BTNB)
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo(BTNB)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Con mèo
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 27. Con mèo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 23. Cây hoa
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 23. Cây hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 22. Cây rau
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 22. Cây rau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Con muỗi
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 28. Con muỗi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Cây rau
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 22. Cây rau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 6

 • giao duc BDTX 17 -18
  Tự nhiên và Xã hội 1
  giao duc BDTX 17 -18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 3

 • Bài 26. Con gà
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 26. Con gà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 32

 • Bài 11. Gia đình
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 11. Gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 4

 • Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 4

 • Bài 12. Nhà ở
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 12. Nhà ở

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 4

 • Bài 12. Nhà ở
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 12. Nhà ở

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 6

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 3. Nhận biết các vật xung quanh
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 3. Nhận biết các vật xung quanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 8. Ăn, uống hàng ngày
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • KẾ HOACH CM THANG 11
  Tự nhiên và Xã hội 1
  KẾ HOACH CM THANG 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Gia đình
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 11. Gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 25. Con cá
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Bài 25. Con cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY