Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ THI MÔN KHOA HỌC CUỐI NĂM LỚP 4
   TN-XH, KH-LS
   ĐỀ THI MÔN KHOA HỌC CUỐI NĂM LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án các môn lop 1, 2, 3
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án các môn lop 1, 2, 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 32. Mặt Trời và phương hướng
   TN-XH, KH-LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 32. Mặt Trời và phương hướng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 27. Loài vật sống ở đâu?
   TN-XH, KH-LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Giáo án học kì 2
   TN-XH, KH-LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 48. Quả
   TN-XH, KH-LS
   Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 48. Quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 30. Trời nắng, trời mưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 30. Trời nắng, trời mưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 30. Trời nắng, trời mưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Trời nắng, trời mưa
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 30. Trời nắng, trời mưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Cây rau
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 22. Cây rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên xã hội lớp 2
   TN-XH, KH-LS
   Tự nhiên xã hội lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • tu nhien va xa hoi 3
   TN-XH, KH-LS
   tu nhien va xa hoi 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Con cá
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 25. Con cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cây hoa
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 23. Cây hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Cây gỗ
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 24. Cây gỗ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Con cá
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 25. Con cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Vệ sinh thân thể
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 5. Vệ sinh thân thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Lớp học
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 15. Lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
   TN-XH, KH-LS
   Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Ăn, uống hàng ngày
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 3.
   TN-XH, KH-LS
   Tự nhiên và Xã hội 3.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TN-XH, KH-LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh
   Bộ phận CMC-PCGDTH
   Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bộ phận CMC-PCGDTH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh
   Tự nhiên và Xã hội
   Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh
   Tự nhiên và Xã hội
   Mẫu lý lịch trích ngang của học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 2

  • Bài 6. Chăm sóc và bảo vệ răng
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 6. Chăm sóc và bảo vệ răng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 9

  • Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Tự nhiên và Xã hội 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo BTNB
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo BTNB

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Lớp học
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 15. Lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY