Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3

 • Danh sách học sinh Trường Tiểu học An Thuận nhận học bổng Nhân Thiện
  Tự nhiên và xã hội 3
  Danh sách học sinh Trường Tiểu học An Thuận nhận học bổng Nhân Thiện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 2

 • Đề KTĐK lần 4 (17-18)
  Tự nhiên và xã hội 3
  Đề KTĐK lần 4 (17-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 58. Mặt Trời
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 58. Mặt Trời

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Một số hoạt động ở trường
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 24. Một số hoạt động ở trường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 52. Cá
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 52. Cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 52. Cá
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 52. Cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 51. Tôm, cua
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 51. Tôm, cua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 47. Hoa
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 47. Hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 13

 • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 54. Thú
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 54. Thú

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 52. Cá
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 52. Cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 55. Thú (tiếp theo)
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 55. Thú (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 53. Chim
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 53. Chim

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 53. Chim
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 53. Chim

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 53. Chim
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 53. Chim

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 48. Quả
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 48. Quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 52. Cá
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 52. Cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 45. Lá cây
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 45. Lá cây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 51. Tôm, cua
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 51. Tôm, cua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 52. Cá
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 52. Cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 12. Cơ quan thần kinh
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 12. Cơ quan thần kinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 20. Họ nội, họ ngoại
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 20. Họ nội, họ ngoại

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 9. Phòng bệnh tim mạch
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 9. Phòng bệnh tim mạch

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
  Tự nhiên và xã hội 3
  Tập làm văn 4. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 43. Rễ cây
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 43. Rễ cây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Bài 40. Thực vật
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 40. Thực vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 45. Lá cây
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 45. Lá cây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 43. Rễ cây
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 43. Rễ cây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 3

 • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 15. Vệ sinh thần kinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 64

 • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 15. Vệ sinh thần kinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 14

 • Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 3

 • Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  Tự nhiên và xã hội 3
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Cơ quan thần kinh
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 12. Cơ quan thần kinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 11. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 20. Họ nội, họ ngoại
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 20. Họ nội, họ ngoại

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 51. Tôm, cua
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 51. Tôm, cua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 15. Vệ sinh thần kinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 0

 • tự nhiên xã họi
  Tự nhiên và xã hội 3
  tự nhiên xã họi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2017

  Xem: 9

 • tư nhiên xã hội tuần 5
  Tự nhiên và xã hội 3
  tư nhiên xã hội tuần 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2017

  Xem: 8

 • Bài 7. Hoạt động tuần hoàn
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 7. Hoạt động tuần hoàn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • tư nhiên xã hội
  Tự nhiên và xã hội 3
  tư nhiên xã hội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP LUÔN KHỎE MẠNH
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP LUÔN KHỎE MẠNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 63. Ngày và đêm trên Trái Đất
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 63. Ngày và đêm trên Trái Đất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2017

  Xem: 0

 • Bài 52. Cá
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 52. Cá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • Bài 51. Tôm, cua
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 51. Tôm, cua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • Bài 50. Côn trùng
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 50. Côn trùng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • Bài 49. Động vật
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 49. Động vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • Bài 48. Quả
  Tự nhiên và xã hội 3
  Bài 48. Quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY