Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 41. Thân cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 41. Thân cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. Lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và xã hội 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 45. Lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. Lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Bài học tích hợp: Động vật (lớp 3)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài học tích hợp: Động vật (lớp 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 36/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
   Tự nhiên và xã hội 3
   Thông tư 36/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • TNXH lop3
   Tự nhiên và xã hội 3
   TNXH lop3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Làng quê và đô thị
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 32. Làng quê và đô thị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Hoạt động thần kinh
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 13. Hoạt động thần kinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ quan thần kinh
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 12. Cơ quan thần kinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 3.
   Tự nhiên và xã hội 3
   Tự nhiên và Xã hội 3.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Phòng bệnh đường hô hấp
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 4. Phòng bệnh đường hô hấp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Vệ sinh hô hấp
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 3. Vệ sinh hô hấp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 45. lá cây (bàn tay nặn bột)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. lá cây (bàn tay nặn bột)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 2

  • Bài 48. Quả
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 48. Quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Danh sách học sinh Trường Tiểu học An Thuận nhận học bổng Nhân Thiện
   Tự nhiên và xã hội 3
   Danh sách học sinh Trường Tiểu học An Thuận nhận học bổng Nhân Thiện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 10

  • Đề KTĐK lần 4 (17-18)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Đề KTĐK lần 4 (17-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 20

  • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 58. Mặt Trời
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 58. Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Một số hoạt động ở trường
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 24. Một số hoạt động ở trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 51. Tôm, cua
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 51. Tôm, cua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 2

  • Bài 47. Hoa
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 47. Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 13

  • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 54. Thú
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 54. Thú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 55. Thú (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 55. Thú (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 53. Chim
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 53. Chim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 53. Chim
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 53. Chim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 53. Chim
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 53. Chim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 48. Quả
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 48. Quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 45. Lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. Lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 51. Tôm, cua
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 51. Tôm, cua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 12. Cơ quan thần kinh
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 12. Cơ quan thần kinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 20. Họ nội, họ ngoại
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 20. Họ nội, họ ngoại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 9. Phòng bệnh tim mạch
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 9. Phòng bệnh tim mạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
   Tự nhiên và xã hội 3
   Tập làm văn 4. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 43. Rễ cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 43. Rễ cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 40. Thực vật
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 40. Thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 2

  • Bài 45. Lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. Lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY