Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và xã hội 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Rễ cây (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 44. Rễ cây (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Khả năng kì diệu của lá cây( lời giảng chi tiết)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Khả năng kì diệu của lá cây( lời giảng chi tiết)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 68. Bề mặt lục địa (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 68. Bề mặt lục địa (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 67. Bề mặt lục địa
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 67. Bề mặt lục địa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 66. Bề mặt Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 66. Bề mặt Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 65. Các đới khí hậu
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 65. Các đới khí hậu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 64. Năm, tháng và mùa
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 64. Năm, tháng và mùa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 63. Ngày và đêm trên Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 63. Ngày và đêm trên Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 62. Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 56 - 57. Thực hành: Đi thăm thiên nhiên
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 56 - 57. Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 56 - 57. Thực hành: Đi thăm thiên nhiên
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 56 - 57. Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 58. Mặt Trời
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 58. Mặt Trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 55. Thú (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 55. Thú (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 54. Thú
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 54. Thú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 53. Chim
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 53. Chim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 51. Tôm, cua
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 51. Tôm, cua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 50. Côn trùng
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 50. Côn trùng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 49. Động vật
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 49. Động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Quả
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 48. Quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 47. Hoa
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 47. Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. Lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Rễ cây (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 44. Rễ cây (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Rễ cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 43. Rễ cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Thân cây (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 42. Thân cây (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Thân cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 41. Thân cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Thực vật
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 40. Thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 39. Ôn tập: Xã hội
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 39. Ôn tập: Xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY