Giáo án Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Vật lí hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • vat li 7 Trải nghiệm sáng tạo
   Vật lý 7
   vat li 7 Trải nghiệm sáng tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Sự truyền ánh sáng
   Vật lý 7
   Bài 2. Sự truyền ánh sáng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện
   Vật lý 11
   Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Vật lý 11
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Vật lý 10
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Phản xạ toàn phần
   Vật lý 11
   Bài 27. Phản xạ toàn phần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch ôn thi hsg năm 2019-2020
   Vật lý 10
   kế hoạch ôn thi hsg năm 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • KHTN 6- Bài 23: Sự nở vì nhiệt của chất Rắn chất lỏng và chất khí
   Giáo án khác
   KHTN 6- Bài 23: Sự nở vì nhiệt của chất Rắn chất lỏng và chất khí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
   Vật lý 9
   Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án khtn 9 cuc hay
   Vật lý 9
   Giáo án khtn 9 cuc hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • lý 10 tự chon kỳ 1
   Vật lý 10
   lý 10 tự chon kỳ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án 5 bước
   Vật lý 9
   Giáo án 5 bước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Vật lý 8
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • phan tich bai tho
   Giáo án 2015-2016
   phan tich bai tho

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lí 11 Nâng cao
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lí 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra 1 tiết sô 1
   Vật lý 8
   đề kiểm tra 1 tiết sô 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 6 - kiểm tra 1 tiết số 1
   Vật lý 6
   Vật lí 6 - kiểm tra 1 tiết số 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
   Vật lý 10
   Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ BDHSG QUANG GƯƠNG 2019-2020
   Vật lý 8
   CHUYÊN ĐỀ BDHSG QUANG GƯƠNG 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước
   Vật lý 6
   Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
   Vật lý 10
   Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2019

   Xem: 0

  • vat li 8
   vật lí 8
   vat li 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 9 theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới
   Vật lý 7
   Vật lí 9 theo chuẩn kiến thức kĩ năng mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • VẬT LÝ 8 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG
   Vật lý 7
   VẬT LÝ 8 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 6 HKI CHUẨN KĨ NĂNG
   Vật lý 7
   Vật lí 6 HKI CHUẨN KĨ NĂNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án cả năm
   Vật lý 6
   giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 7
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 6
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 5
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 4
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 123
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 123

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm ptnl
   Vật lý 8
   Giáo án cả năm ptnl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm ptnl
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm ptnl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm ptnl
   Vật lý 6
   Giáo án cả năm ptnl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm mẫu mới
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY