Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Vật lí hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Vật lí

 • Bài 15. Dòng điện trong chất khí
  Vật lý 11
  Bài 15. Dòng điện trong chất khí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Vật lý 8
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Vật lý 7
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động moi nhat
  Vật lý 9
  Giáo án mới 5 hoạt động moi nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Vật lý 9
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Từ trường
  Vật lí 11 Nâng cao
  Bài 26. Từ trường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lí 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 (ĐÃ SỬA)
  Vật lý 9
  GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 (ĐÃ SỬA)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Lực ma sát
  Vật lý 8
  Bài 6. Lực ma sát

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Vật lý 11
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen
  Vật lý 12
  Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
  Vật lý 9
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 7
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 6
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 4,5
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 4,5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TUẦN 7
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN TUẦN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TUẦN 5
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN TUẦN 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TUẦN 4
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN TUẦN 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 7
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 6
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 4,5
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 4,5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 12 TUẦN 8
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN 12 TUẦN 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO AN 12 TUẦN 7
  Vật lý 12
  GIÁO AN 12 TUẦN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 12 TUẦN 6
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN 12 TUẦN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 12 TUẦN 5
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN 12 TUẦN 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN 12 TUẦN 4
  Vật lý 12
  GIÁO ÁN 12 TUẦN 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • chương I Điện học
  Vật lý 9
  chương I Điện học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Vật lý 9
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Vật lý 8
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Vật lý 6
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • bài tập vật lí 6
  Vật lý 6
  bài tập vật lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 31. Định luật bảo toàn động lượng
  Vật lí 10 Nâng cao
  Bài 31. Định luật bảo toàn động lượng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lí 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Vật lý 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng
  Vật lý 6
  Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Toàn tập mới 2018
  Vật lý 11
  Toàn tập mới 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Vật lý 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • giáo trình dạy thêm lớp 10 môn lí
  Vật lý 10
  giáo trình dạy thêm lớp 10 môn lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Danh sach HS khoi 8 _2018-2019
  Vật lý 9
  Danh sach HS khoi 8 _2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Danh sách hoc sinh khoi 7 2018-2019
  Vật lý 9
  Danh sách hoc sinh khoi 7 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Danh sach học sinh khoi 6 2018-2019
  Vật lý 9
  Danh sach học sinh khoi 6 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Danh sach hoc sinh 2018-2019
  Vật lý 9
  Danh sach hoc sinh 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Vật lí 6
  Vật lý 6
  Vật lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Vật lý 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án vật lý 7
  Vật lý 7
  giáo án vật lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Vật lý 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Vật lý 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án vật lý 9 toàn tập
  Vật lý 9
  giáo án vật lý 9 toàn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • mau moi nhat
  Vật lý 6
  mau moi nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN LÝ 9
  Vật lý 9
  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN LÝ 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN CHƯƠNG 1 THEO HƯỚNG PT NĂNG LỰC
  Vật lý 10
  GIÁO ÁN CHƯƠNG 1 THEO HƯỚNG PT NĂNG LỰC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Vật lí 9.Học kì 2 Quang học
  Vật lý 9
  Vật lí 9.Học kì 2 Quang học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • chương 2
  Vật lý 9
  chương 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • chương 1
  Vật lý 9
  chương 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY