Giáo án Vật lí

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Vật lí và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Vật lí hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Vật lý 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm.
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2019
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm.
   Vật lý 6
   Giáo án cả năm.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 9.( tiết 1 đến tiết 10)
   Vật lý 9
   Vật lí 9.( tiết 1 đến tiết 10)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án nghiên cứu bài học vật lí 6
   Vật lý 6
   giáo án nghiên cứu bài học vật lí 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • KHTN 6 Bài 3: Đo độ dài- thể tích- khối lượng
   Giáo án khác
   KHTN 6 Bài 3: Đo độ dài- thể tích- khối lượng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • KHTN 6 Bài 2: Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm
   Giáo án khác
   KHTN 6 Bài 2: Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • bai tập cơ năng
   Vật lý 10
   bai tập cơ năng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 9 hay
   Vật lý 9
   Vật lí 9 hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • KHTN 9 đoạn mạch song song
   Vật lý 9
   KHTN 9 đoạn mạch song song

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • KHTN 9 đoạn mạch nối tiếp
   Vật lý 9
   KHTN 9 đoạn mạch nối tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Tieng anh
   TL1
   Tieng anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Toán
   TL1
   Toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Thể dục
   TL1
   Thể dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • lich sử
   TL1
   lich sử

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn
   TL1
   Ngữ văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Mĩ thuật
   TL1
   Mĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Hóa
   TL1
   Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • GDCD
   TL1
   GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Vật lí
   TL1
   Vật lí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc
   TL1
   Âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Địa lý
   TL1
   Địa lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ
   TL1
   Công nghệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • SINH
   TL1
   SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TL1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Sự truyền ánh sáng 5ND
   Vật lý 7
   Bài 2. Sự truyền ánh sáng 5ND

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng tối thiểu môn lý
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng tối thiểu môn lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 9
   BỒI DƯỖNG HSG LI 9
   BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử BỒI DƯỖNG HSG LI 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO CHỦ ĐỀ
   BỒI DƯỖNG HSG LI 9
   BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử BỒI DƯỖNG HSG LI 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • 19-20 cả năm
   Vật lý 6
   19-20 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN VÀ KẾ HOẠCH VẬT LÝ
   Vật lí 6
   GIÁO ÁN VÀ KẾ HOẠCH VẬT LÝ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lý 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
   Vật lý 11
   Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Vật lý 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mới nhất
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm Định hướng PTNL
   Vật lý 6
   Giáo án cả năm Định hướng PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY