Giáo án Vật lí 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Vật lí 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Vật lí 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
   Vật lý 10
   Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
   Vật lý 10
   Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sự rơi tự do
   Vật lý 10
   Bài 4. Sự rơi tự do

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sự rơi tự do
   Vật lý 10
   Bài 4. Sự rơi tự do

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 7
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 6
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 4,5
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TUẦN 4,5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TUẦN 7
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN TUẦN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TUẦN 5
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN TUẦN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN TUẦN 4
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN TUẦN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • giáo trình dạy thêm lớp 10 môn lí
   Vật lý 10
   giáo trình dạy thêm lớp 10 môn lí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CHƯƠNG 1 THEO HƯỚNG PT NĂNG LỰC
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN CHƯƠNG 1 THEO HƯỚNG PT NĂNG LỰC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học
   Vật lý 10
   Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • TỰ CHỌN 10 TUẦN 1,2,3,4
   Vật lý 10
   TỰ CHỌN 10 TUẦN 1,2,3,4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • PHỤ ĐẠO TUẦN 03
   Vật lý 10
   PHỤ ĐẠO TUẦN 03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 10 TUẦN 03
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN 10 TUẦN 03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 10 TUẦN 02
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN 10 TUẦN 02

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 10 TUẦN 01
   Vật lý 10
   GIÁO ÁN 10 TUẦN 01

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn
   Vật lý 10
   Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 Chuẩn 961
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 1 Chuẩn 961

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 4

  • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
   Vật lý 10
   Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • giáo án tự chọn vật lí 10 HK II
   Vật lý 10
   giáo án tự chọn vật lí 10 HK II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 10

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Công và công suất
   Vật lý 10
   Bài 24. Công và công suất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra HKII - vật lí 10 (TN-TL)
   Vật lý 10
   kiểm tra HKII - vật lí 10 (TN-TL)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sự rơi tự do
   Vật lý 10
   Bài 4. Sự rơi tự do

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
   Vật lý 10
   Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Vật lí 10 (trích)
   Vật lý 10
   Vật lí 10 (trích)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 7

  • Bài 4. Sự rơi tự do
   Vật lý 10
   Bài 4. Sự rơi tự do

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học
   Vật lý 10
   Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • SKKN Hướng dẫn học sinh sử dụng Sơ đồ tư duy Vật lý 10
   Vật lý 10
   SKKN Hướng dẫn học sinh sử dụng Sơ đồ tư duy Vật lý 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 1

  • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
   Vật lý 10
   Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Động năng
   Vật lý 10
   Bài 25. Động năng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 5

  • đề kiểm tra 15phut, thấu kính
   Vật lý 10
   đề kiểm tra 15phut, thấu kính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 9

  • Giáo án học kì 2
   Vật lý 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 2

  • zzzzz
   Vật lý 10
   zzzzz

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
   Vật lý 10
   Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 0

  • bài 47 phương trình trạng thái khí lí tưởng
   Vật lý 10
   bài 47 phương trình trạng thái khí lí tưởng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 9

  • Vật lí 10.phuơng trình claperon Mendeleep
   Vật lý 10
   Vật lí 10.phuơng trình claperon Mendeleep

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
   Vật lý 10
   Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • định luật sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
   Vật lý 10
   định luật sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
   Vật lý 10
   Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 4

  • vat li 12
   Vật lý 10
   vat li 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 2

  • MÔ TẢ SKKN
   Vật lý 10
   MÔ TẢ SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 27. Cơ năng
   Vật lý 10
   Bài 27. Cơ năng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY