Giáo án Vật lí 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Vật lí 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Vật lí 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tai lieu on chuong song co
   Vật lý 12
   tai lieu on chuong song co

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lý 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Vật lý 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
   Vật lý 12
   Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án phương pháp mới - Vật lý 12 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ 2
   Vật lý 12
   Giáo án phương pháp mới - Vật lý 12 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 10

  • Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
   Vật lý 12
   Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
   Vật lý 12
   Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm theo năng luc
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm theo năng luc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LÍ 12- HK I
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LÍ 12- HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LÍ 12- HK I
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LÍ 12- HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LI 12 - HK I
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LI 12 - HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LÍ 12- HK I
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LÍ 12- HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LÍ 12-HK I
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LÍ 12-HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LÍ 12- HK I
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LÍ 12- HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LÝ 10,11,12 PHƯƠNG PHÁP MỚI
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN LÝ 10,11,12 PHƯƠNG PHÁP MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 2

  • Đề thi định kỳ
   Vật lý 12
   Đề thi định kỳ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • ga vat ly 12 moi nhat 2018
   Vật lý 12
   ga vat ly 12 moi nhat 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • BDHSG cấp Quốc gia - Cơ Lượng Tử
   Vật lý 12
   BDHSG cấp Quốc gia - Cơ Lượng Tử

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lý 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen
   Vật lý 12
   Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 7
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 6
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 4,5
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 TUẦN 4,5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 12 TUẦN 8
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN 12 TUẦN 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 4

  • GIÁO AN 12 TUẦN 7
   Vật lý 12
   GIÁO AN 12 TUẦN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 12 TUẦN 6
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN 12 TUẦN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 12 TUẦN 5
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN 12 TUẦN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN 12 TUẦN 4
   Vật lý 12
   GIÁO ÁN 12 TUẦN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • PHỤ ĐẠO TUẦN 03
   Vật lý 12
   PHỤ ĐẠO TUẦN 03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 5

  • TUẦN 03
   Vật lý 12
   TUẦN 03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • TUẦN 02
   Vật lý 12
   TUẦN 02

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • TUẦN 01
   Vật lý 12
   TUẦN 01

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 4

  • lop 12 on thi tn ly
   Vật lý 12
   lop 12 on thi tn ly

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Vật lý 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 14

  • Giáo án học kì 2
   Vật lý 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Con lắc đơn.
   Vật lý 12
   Bài 3. Con lắc đơn.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 11

  • Bài 1. Dao động điều hoà
   Vật lý 12
   Bài 1. Dao động điều hoà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Máy phát điện xoay chiều
   Vật lý 12
   Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2018

   Xem: 0

  • Tổng hợp vật lý 12 luyện thi THPT Quốc Gia
   Vật lý 12
   Tổng hợp vật lý 12 luyện thi THPT Quốc Gia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • K12 GIẢI TOÁN MẪU NGUYÊN TỬ Ô
   Vật lý 12
   K12 GIẢI TOÁN MẪU NGUYÊN TỬ Ô

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
   Vật lý 12
   Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
   Vật lý 12
   Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 6

  • Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
   Vật lý 12
   Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY