Giáo án Vật lí 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Vật lí 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Vật lí 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm soạn theo mẫu 5 hoạt động
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm soạn theo mẫu 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • TÍCH HOP MOI TRUONG VAT LI
   Vật lý 9
   TÍCH HOP MOI TRUONG VAT LI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Vật lí 9 ca nam
   Vật lý 9
   Vật lí 9 ca nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 6,9
   Vật lý 9
   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 6,9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án soạn theo tập huấn mới
   Vật lý 9
   Giáo án soạn theo tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án soạn theo tập huấn mới
   Vật lý 9
   Giáo án soạn theo tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án vật lí 9
   Vật lý 9
   giáo án vật lí 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp
   Vật lý 9
   Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án vật lí 9 cả năm
   Vật lý 9
   giáo án vật lí 9 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 15 phút
   Vật lý 9
   kiểm tra 15 phút

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động moi nhat
   Vật lý 9
   Giáo án mới 5 hoạt động moi nhat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
   Vật lý 9
   Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 (ĐÃ SỬA)
   Vật lý 9
   GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 (ĐÃ SỬA)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
   Vật lý 9
   THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • chương I Điện học
   Vật lý 9
   chương I Điện học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Vật lý 9
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 15

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Danh sach HS khoi 8 _2018-2019
   Vật lý 9
   Danh sach HS khoi 8 _2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Danh sách hoc sinh khoi 7 2018-2019
   Vật lý 9
   Danh sách hoc sinh khoi 7 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Danh sach học sinh khoi 6 2018-2019
   Vật lý 9
   Danh sach học sinh khoi 6 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Danh sach hoc sinh 2018-2019
   Vật lý 9
   Danh sach hoc sinh 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 4

  • giáo án vật lý 9 toàn tập
   Vật lý 9
   giáo án vật lý 9 toàn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN LÝ 9
   Vật lý 9
   KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN LÝ 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Vật lí 9.Học kì 2 Quang học
   Vật lý 9
   Vật lí 9.Học kì 2 Quang học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • chương 2
   Vật lý 9
   chương 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • chương 1
   Vật lý 9
   chương 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Vật lý 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • ôn thi lý 8
   Vật lý 9
   ôn thi lý 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • Vật lí 9 soạn theo phương pháp mới 2018
   Vật lý 9
   Vật lí 9 soạn theo phương pháp mới 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 3

  • Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp
   Vật lý 9
   Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
   Vật lý 9
   Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
   Vật lý 9
   Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
   Vật lý 9
   Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Vật lý 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Vật lý 9 - cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án Vật lý 9 - cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lí 9 Tiết 1-8
   Vật lý 9
   Giáo án lí 9 Tiết 1-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • Vật lý 9_Chủ đề 1_ Định luật Ôm ( giáo án chuyên đề theo hướng phát triển năng lực hs)
   Vật lý 9
   Vật lý 9_Chủ đề 1_ Định luật Ôm ( giáo án chuyên đề theo hướng phát triển năng lực hs)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2018

   Xem: 0

  • kiến thức ÔN THI Vật lí 9 HỌC KÌ I
   Vật lý 9
   kiến thức ÔN THI Vật lí 9 HỌC KÌ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Vật lí 9 HỌC KÌ I
   Vật lý 9
   ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Vật lí 9 HỌC KÌ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 13

  • vat li 8
   Vật lý 9
   vat li 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Vật lý 9
   Vật lý 9
   Giáo án Vật lý 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2018

   Xem: 5

  • Bài tập điện và định luật ôm
   Vật lý 9
   Bài tập điện và định luật ôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 2

  • Bài 42. Thấu kính hội tụ (chủ đề)
   Vật lý 9
   Bài 42. Thấu kính hội tụ (chủ đề)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY