2018

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:04:13 Tác giả Thể Nguyễn loại .doc kích thước 0.97 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường: THCS Trần Quốc Toản Giáo án: lịch sử 9 Ngày soạn : 27/8/2017 PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI. Tiết 1 Bài 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp cho học sinh hiểu được: - Sau những tổn thất nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhân dân Liên Xô đã nhanh chóng khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

Ngày soạn : 27/8/2017
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
CHƯƠNG I
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.
Tiết 1  Bài 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:   Giúp cho học sinh hiểu được:
- Sau những tổn thất nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhân dân Liên Xô đã nhanh chóng khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
- Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và KHKT (Từ năm 1945 đến những đầu năm 70 của TK XX).
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
3. Tư tưởng, tình cảm:
- Tự hào về những thành tựu XD CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản và nhà nước Xô viết.
- Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
II. Thiết bị, tài liệu
- Bản đồ Liên Xô (hoặc bản đồ Châu Âu).
- Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô và những thành tựu khoa học điển hình của Liên Xô trong thời kỳ này (ảnh vệ tinh nhân tạo của Liên Xô).
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:     Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh.
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài mới:
- Giáo viên khái quát chương trình lịch sử gồm hai phần:
+ Lịch sử thế giới hiện đại (Từ 1945 - 2000)
+ Lịch sử hiện đại VNam (Từ 1919 - 2000)
- Bài học đầu tiên của lịch sử 9 là Liên Xô và các nước Đông Âu.
* Dạy và học bài mới:
 
Hoạt động của thầy và trò
*Hoạt động 1
Nội dung kiến thức cần đạt
I. Liên xô
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

Ngày soạn : 27/8/2017
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
CHƯƠNG I
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.
Tiết 1  Bài 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:   Giúp cho học sinh hiểu được:
- Sau những tổn thất nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhân dân Liên Xô đã nhanh chóng khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
- Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và KHKT (Từ năm 1945 đến những đầu năm 70 của TK XX).
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
3. Tư tưởng, tình cảm:
- Tự hào về những thành tựu XD CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản và nhà nước Xô viết.
- Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
II. Thiết bị, tài liệu
- Bản đồ Liên Xô (hoặc bản đồ Châu Âu).
- Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô và những thành tựu khoa học điển hình của Liên Xô trong thời kỳ này (ảnh vệ tinh nhân tạo của Liên Xô).
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:     Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh.
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài mới:
- Giáo viên khái quát chương trình lịch sử gồm hai phần:
+ Lịch sử thế giới hiện đại (Từ 1945 - 2000)
+ Lịch sử hiện đại VNam (Từ 1919 - 2000)
- Bài học đầu tiên của lịch sử 9 là Liên Xô và các nước Đông Âu.
* Dạy và học bài mới:
 
Hoạt động của thầy và trò
*Hoạt động 1
Nội dung kiến thức cần đạt
I. Liên xô
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

- Giáo viên sử dụng bản đồ Liên Xô ( hoặc bản đồ Châu Âu) Yêu cầu hs quan sát, xác định vị trí của Liên Xô trên bản đồ.
- Sau chiến tramh thế giới thứ 2, Liên Xô là nước chiến thắng, nhưng Liên Xô chịu những tổn thất rất nặng nề.
- Giáo viên dùng những bảng phụ ghi các số liệu về sự thiệt hại của Liên Xô trong SGK lên bảng.
? Trong chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô bị thiệt hại như thế nào?
? Em có những nhận xét gì về sự thiệt hại của LXô trong chiến tranh thế giới thứ 2 ? (Là thiệt hại hết sức to lớn) .
=> Những tổn thất đó làm cho nền kinh tế LXô phát triển chậm lại tới 10 năm. Đất nước gặp muôn vàn khó khăn tưởng chừng như không vượt nổi.
? Trong hoàn cảnh đó Liên Xô phải làm gì?.
=> Trong hoàn cảnh đó LXô phải khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục XDCNXH.
- GV phân tích: Đảng và nước LXô quan tâm và đề ra và thực hiện kế hoạch khắc phục kinh tế. Quyết tâm này đã được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân.
? Cho biết những thành tựu về kinh tế và khoa học kỹ thuật của LXô (1945- 1950)?
- GV lấy dẫn chứng (sgk- 4) chứng minh.
*GV t/c h/s thảo luận nhóm.
? Em có những nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong công cuộc kinh phục kinh tế. Nguyên nhân của sự phát triển đó?
 
 
 
 
 
*Hoạt động 2
1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 -1950).
 
 
 
 
 
 
- Sau chiến tranh Liên Xô bị thiệt hại nặng nề: Hơn 27 tr người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá hủy..
 
 
 
 
- Đảng nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch khôi phục kinh tế.
 
 
 - Liên Xô đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ 4 ( 1946 - 1950) 9 tháng (chỉ thực hiện 4 năm 3 tháng).
 
 
- Thành tựu:
+ Công nghiệp: 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% . Hơn 6000 nhà máy được XD và khôi phục.
+ Nông nghiệp: Vượt mức trước chiến tranh (1939).
+ Khoa học - Kĩ thuật: 1949 LXô chế tạo thành công bom nguyên tử => phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

- GV giải thích khái niệm: " Cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH". Đó là 1 nền sản xuất đại cơ khí với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và khoa học - kĩ thuật tiên tiến.
? Liên Xô XD cơ sở vật chất kĩ thuật trong hoàn cảnh nào? ( t/c thảo luận nhóm ).
+) Các nước Tư bản phương Tây luôn có âm mưu và hành động phá hoại, bao vây LXô cả về kinh tế, chính trị, quân sự.
+) Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành quả của công cuộc XDCNXH.
? Cho biết phương hướng chính của các kế hoạch này.
? Trong công nghiệp, Liên Xô đạt được thành tựu gì ?
+ Trong 2 thập niên 50, 60 của TK XX kinh tế LXô tăng trưởng nhanh.
+ Công nghiệp bình quân hàng năm tăng trưởng 9,6% (1951 - 1975).
+ 1970 điện lực đạt 740 tỉ KW giờ ( gấp 352 lần năm 1913 bằng sản lượng điện của 4 nước lớn: Anh, Pháp, Tây Đức,ý cộng lại ).
+ Dầu mỏ: 353 triệu tấn.
+ Than: 624 triệu tấn.
+ 1971 Thép đạt 121 triệu tấn (vượt Mĩ).
- Nông nghiệp: Năm 1970 đạt 186 triệu tấn, năng suất TB 15,6 tạ/ha.
? Về khoa học - kĩ thuật, LXô đạt được những thành tựu to lớn ntnào.
VD: + 1957 phóng vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ => Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
* GV - Gthiệu H1: (sgk - 5) Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của LXô.
+ 1961, LXô phóng con tàu " Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Ga Ga Rin bay vòng quanh trái đất. Lần đầu tiên con người tiến hành chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.
 
 
 
 
 
 
 
 
* Thành tựu về kinh tế.
 
- Liên Xô thực hiện thành công 1 loạt các kế hoạch dài hạn.
- Là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới (sau Mĩ) chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới.
 
 
 
 
 
 
 
* Về khoa học - kĩ thuật.
 
- Đạt được những thành tựu to lớn, đặc biệt là khoa học vũ trụ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

- GV giải thích chứng minh về quốc phòng: Đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ và phương Tây.
? Chính sách đối ngoại của LX trong thời kỳ này là gì ?
? Hãy cho biết ý nghĩa của những thành tựu của Liên Xô đạt được? ( Uy tín chính trị và địa vị , quốc tế của LX được đề cao).
- GV lấy dẫn chứng minh hoạ:
+ 1960 theo sáng kiến của LX, Liên hợp quốc thông qua tuyên ngôn về việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các nước thuộc địa.
+ 1961, LX đề nghị LHQ thông qua tuyên ngôn về việc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân.
+ 1963, theo đề nghị của LX, LHQ đã thông qua tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc.
 
 
 
* Về đối ngoại:
- Hoà bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.
- Tích cực ủng hộ PTĐT giải phóng dân tộc thế giới.
=> Chỗ dựa vững chắc của cách mạng thế giới.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố, dặn dò:
*Củng cố:
- GV sơ kết nội dung bài học.
- Cho HS làm bài tập (Vở bài tập)
* Dặn dò:
- Về nhà học bài cũ đầy đủ - Trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc, tìm hiểu những nội dung bài mới, tiếp II, III .
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn: 3 /09/2017
 
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

Tiết 2   BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX ( tiếp theo)
 
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
      - Học sinh nắm được quá trình thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu.
- Quá trình xây dựng CNXH và những thành tựu chính.
- Sự khủng hoảng và sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu.
2. Kỹ năng:
      - Rèn kỹ năng phân tích nhận định các sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Khẳng định thành tự to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc XD CNXH ở Đ.Âu.
II. Thiết bị, tài liệu
            Lược đồ các nước Đông Âu.
III, Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1- Ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ:
      ? Nêu thành tựu chủ yếu của Liên xô từ 1950 đến đầu năm 70 ?
3- Bài mới:
        * Giới thiệu bài mới
       - Chiến tranh thế giới  thứ nhất kết thúc đã dẫn tới sự ra đời 1 nước XHCN duy nhất đó là Liên Xô.
     ?Vậy chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc đã có những nước XHCN nào ra đời ?
Qúa trình xây dựng CNXH ở các nước này  diễn ra như thế nào và đặt kết quả ra sao ? ..
*Dạy và học bài mới
 
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

              Hoạt động của thầy và trò  
*Hoạt động 1
? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ?
- Trước chiến tranh thế giới thứ 2 hầu hết các nước Đông Âu đều bị lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu.
- Trong thời kỳ chiến tranh họ lại bị Phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo.
- Cuối 1949 đầu năm 1945 Hồng quân Liên Xô đã truy đuổi Phát xít Đức
? Quá trình thành lập nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức có gì khác biệt?
- H/s đọc dòng in nghiêng SGK.
- GV dùng lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông âu.
? Hãy xác định trên lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ?
GV đọc tư liệu tham khảo SGV.
? Để hoàn thành cuộc CM dân chủ nhân dân các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì ?
 
 
? Kết quả mà nhân dân Đông Âu giành được có ý nghĩa gì ?
*Hoạt động2( Hướng dẫn đọc thêm)
- Gọi HS đọc mục 2 SGK
- Hướng \dẫn HS tìm hiểu nắm những nội dung chính:
? Những thành tựu mà nhân dân Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH ?
- H/s thảo luận (3 phút).
- Đại diện nhóm trả lời.
- GV tổng hợp ý thảo luận.
? Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu ?
- Nền KT của các nước Đông Âu phát triển mạnh mẽ, làm cho bộ mặt Kinh tế -XH của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.
*Hoạt động 3
? Các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào?
          Nội dung kiến thức cần đạt
 
II. Đông Âu:
1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Khi HQ LX truy kích PX Đức, nhân dân Đông Âu khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân: Ba lan (1944), Hung ga ri ( 1945), Nam Tư (1945), Bun ga ri (1946) ...
 
- Nước Đức bị chia tách làm hai nửa với hai thể chế chính trị khác nhau( Đông Đức- Tây Đức)
 
 
 
 
 
 
- 1945 – 1949 các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá xí nghiệp, cải thiện đời sống...
 
 
2. Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX).
 
- 1950 – 1970 công cuộc xây dựng CNXH đạt nhiều thành tựu to lớn:
+ Xóa bỏ chế độ bóc lột của giai cấp tư sản.
+ Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể.
+ Công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH.
-> Đông Âu trở thành nước công - nông nghiệp.
 
III. Sự hình thành hệ thống XHCN
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

- Các nước Đông Âu cần sự giúp đỡ cao hơn, toàn diện hơn của Liên Xô.
- Có sự phân công sản xuất theo chuyên ngành giữa các nước
? Hệ thống các nước XHCN được hình thành trên cơ sở nào?
- H/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – Tr8
 
? Sự hợp tác tương trợ giữa Liên xô và Đông âu được thể hiện như thế nào.
- Được thể hiện trong hai tổ chức:
+ Hội đồng tương trợ Kinh tế giữa các nước XHCN -  SEV.+ Tổ chức hiệp ước Vác – sa - va
? Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào ? với sự tham dự của bao nhiêu nước ?
? Nêu mục đích ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế ?
? Thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973 ?
- H/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – Tr8
? Tổ chức hiệp ước Vác – sa – va được thành lập vào thời gian nào?
- Tình hình thế giới ngày càng căng thẳng do chính sách hiếu chiến, xâm lược của Đế quốc Mỹ, nhất là sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (Na To)
? Ý nghĩa sự ra đời của tổ chức này ?
 
- GV đọc tài liệu SGV – Tr13
:
 
* Cơ sở hình thành:
- Cùng chung hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin,
- Cùng dưới sự lãnh đạo của các ĐCS.
* Hoạt động:
- 8/01/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)thành lập. Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN.
 
 
 
 
 
- 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
 
 
 
 
 
- Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, hoà bình an ninh của Châu âu và thế giới
4. Củng cố, dặn dò:
     ? Nhiệm vụ chính của các nước Đông âu trong công cuộc xây dựng CNXH là gì?
     ? Hãy điền những nội dung chính về các tổ chức: Hội đồng tương trợ kinh tế và Hiệp ước Vác sa va?
Thời gian thành lập
Tên gọi
Mục đích ra đời
 
 
 
 
 
 
         - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK.
         - Tập vẽ bản đồ hình  2.
         - Chuẩn bị bài 2 – Tr 9 ( theo câu hỏi SGK)
 
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

Ngày soạn: 10/9/2017
 
Tiết 3      Bài 2 :  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA      NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX.
 
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Học sinh  nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phân tích nhận định và so sánh lịch sử. Biết đánh giá những thành tựu đạt được và một số sai lầm, hạn chế của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.
3. Thái độ:
- Học sinh thấy rõ tính chất khó khăn phức tạp thậm chí cả thiếu sót sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu
-Bồi dưỡng và củng cố cho học sinh niềm tin tưởng vào thắng lợi của công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN.
II. Thiết bị, tài liệu
- Bản đồ Liên Xô và Đông Âu.
          -Tư liệu về Liên Xô, Đông Âu.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.
1.Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu những thành tựu mà nhân dân Đông âu đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH ?
3.Bài mới.
* Giới thiệu bài mới.
Ở những tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu quá trình thành lập và những thành tựu mà các nước XHCN ở Đông Âu đã đạt được trong khoảng thời gian 20 năm của thế kỷ XX. Vậy quá trình phát triển này kéo dài bao lâu ...
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cần đạt
*Hoạt động 1
 
?Bối cảnh lịch sử thế giới trong những năm 70 ?
? Bối cảnh lịch sử đó đã tác động tới kinh tế Liên
I.Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết.
- Từ đầu những năm 80, nền kinh tế, xã hội của Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ và lâm dần vào khủng hoảng.
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

Xô như thế nào ?
-HS đọc phần in nghiêng sgk.(10).
? Liên xô đã giải quyết khó khăn đó như  thế nào ?
? Kết quả ra sao ?
-Gv sơ lược tiểu sử Goóc -ba-chốp .
? Nội dung cuộc cải tổ ?
(Cuộc cải tổ không có sự chuẩn bị, thiếu chiến lược toàn diện…).
? Hậu quả của việc này là gì?
- HS đọc dòng chữ nhỏ SGK.
? Đảng Xô viết có những hành động gì ?
? Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô vào thời gian nào?
? Những nước nào thành lập SNG ?
? Hãy xác định trên bản đồ các nước SNG?
? Tại sao chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô ?
(Chưa sửa đổi trước biến động thế giới. Sự tha hoá phẩm chất của các nhà lãnh đạo đảng, hoạt động chống phá của các thế lực trong và ngoài nước.)
GV liên hệ với tình hình Việt Nam và khẳng định sự sáng suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo đất nước.
*Hoạt động2
 
? Cuối năm 70 đầu năm 80 tình hình Đông Âu như thế nào?
- HS quan sát phần chữ nhỏ SGK.
? Cuộc khủng hoảng đó biểu hiện như thế nào?
? Khủng hoảng đầu tiên nổ ra ở đâu? tại sao ? Diễn biến ?
? Cuộc khủng hoảng đó dẫn tới hậu quả gì?
- HS đọc dòng chữ nhỏ SgK.
? Hãy phân tích hậu quả sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.?
- Học sinh thảo luận nhóm 3 phút
- Đại diện nhóm trình bày.
GV liên hệ đến những khó khăn của Việt Nam nói riêng và các nước XHCN nói chung sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông
 
- 3/1985 Goóc-ba-chốp tiến hành cải tổ khắc phục những sai lầm nhưng không đạt kết quả.
 
 
 
- Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn, bãi công, các nước đòi ly khai, tệ nạn xã hội tăng...
- 8/1991 Đảng Xô viết tiến hành đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp.
 
- 12/1991, 11 nước thành lập khối SNG. Chế độ CNXH sụp đổ ở Liên Xô.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Cuộc khủng hoảng và tan rã chế độ XHCN ở Đông Âu.
- Cuối năm 70 đầu năm 80 Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng.
 
- 1988 khủng hoảng ở Ba Lan, Hung, Tiệp, Nam tư, An ba ni, đòi thực hiện đa nguyên về chính trị.
 
-1989 chế độ XHCN sụp đổ ở Đông Âu.
 
 
 
 
- 6-1991 SEV chấm dứt hoạt động. 7-1991 khối Vác sa va giải thể . Đây là tổn thất lớn cho phong trào cách mạng thế giới.
  Trang 1
 


Trường: THCS Trần Quốc Toản                              Giáo án: lịch sử 9

Âu.
? Tại sao CNXH sụp đổ ở Đông Âu ? Lấy dẫn chúng cụ thể ?
Các ĐCS chưa có những thay đổi cho phù hợp với tình hình chung của thế giới; sự chống phá của các thế lực thù địch trong đó sử dụng thủ đoạn “Âm mưu diễn biến hòa bình”...
 
 
4. Củng cố - dặn dò.
? Hãy nối thông tin cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng:
A
Nối
B
12-1922
 
Khủng hoảng dầu mỏ
1973
 
CNXH Xô viết thành lập
5/1985
 
Đảo chính Goóc ba chốp thất bại
19-8-1991
 
Goóc – ba- chốp cải tổ
21-12-1991
 
11nước cộng hoà thành lập SNG
25-12-1991
 
CNXH sụp đổ ở Liên xô
* Về nhà:
- Học thuộc bài .Trả lời các câu hỏi SGK.
- Làm bài tập trang 12.
- Tìm hiểu các nước châu Á 1945 đến nay.
- Chuẩn bị bài 3 trang 13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trang 1
 


Nguồn:Thể Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGIAO_AN_SU_9_moi.doc[0.97 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
eewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 21:04:13
Loại file
doc
Dung lượng
0.97 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • 2018
  Báo cáo thành tích
  2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Báo cáo thành tích

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • 2018
  Lịch sử 9
  2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 11

 • 2018
  Toán học 3
  2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2018

  Xem: 0

 • 2018
  Nhật kí xưa-nay
  2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Nhật kí xưa-nay

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 14

 • 2018
  Giáo án khác
  2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • 2018
  Tiếng Anh 6
  2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 0

 • 2018
  Tập đọc 2
  2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • TKB NĂM HỌC 2018-2019 (NGÀY 20/08/2018)
  L T
  TKB NĂM HỌC 2018-2019 (NGÀY 20/08/2018)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử L T

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2018

  Xem: 0

 • ke hoạch phụ đạo HSYeu kem 2018- 2018
  Kế Hoạch
  ke hoạch phụ đạo HSYeu kem 2018- 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kế Hoạch

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • KT Học kỳ I_toán 6_nh 2018-2018
  Toán học 6
  KT Học kỳ I_toán 6_nh 2018-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2018

  Xem: 0