Tuần: 01 Ngày soạn: 06/09/2020
Tiết: 01
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu.
- Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học.

I. MỤC TIÊU:
*. Kiến thức: - HS biết tác giả bài hát Mái trường mến yêu là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Biết nội dung bài hát ca ngợi mái trường và thầy cô giáo.
- HS biết được đôi nét về nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và cảm thụ âm nhạc qua bài hát Đi học của ông. 
*. Kĩ năng: - Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễm cảm.
*. Thái độ: Qua nội dung bài hát hướng các em có tình cảm yêu thiên nhiên, yêu mến bạn bè mái trường và thầy cô giáo.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ.
- Tranh ảnh, băng nhạc bài hát Mái trường mến yêu.
- Chân dung nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và băng nhạc bài hát Đi học.
2. Học sinh:
- Sách âm nhạc 7, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Bài mới:

Hoạt động của GV
HĐ của HS
Nội dung bài học

- GV ghi bảng.
- GV treo tranh, ảnh bài hát.
- GV cho HS nghe băng hát mẫu hoặc tự trình bày.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài hát:
+ Giọng: e_moll
+ Nhịp: 4 (C).
4
+ Tính chất: Vừa phải, tình cảm.
- chú ý: trong bài sử dụng dấu hóa bất thường, rê thăng.
- GV hướng dẫn chia câu chia đoạn.
+ Bài hát bài hát chia làm 2 đoạn: đoạn 1 từ đầu đến …dịu êm (gồm 8 câu), đoạn 2 là đoạn còn lại (gồm 4 câu).
- GV đàn và yêu cầu luyện thanh (theo cách lêgato).
- GV chuyển nội dung
- GV hướng dẫn, đàn và yêu cầu.
* Đoạn 1: Câu 1
+ Đàn lần 1: HS lắng nghe
+ Lần 2: GV hát mẫu, HS nhẩm theo.
+ Lần 3: thực hiện hòa với tiếng đàn.
- GV chỉ định các nhóm, cá nhân thực hiện lại câu 1.
- GV lắng nghe, nhận xét và sửa sai (nếu có).
- Tương tự như câu 1 các câu còn lại tiến hành dạy như câu 1.
* Đoạn 2: tiến hành dạy tương tự như đoạn 1.
* GV hướng dẫn HS hát câu cuối của đoạn 2 “ Để dựng…sáng ngời” hát lại 3 lần để về kết.
- GV yêu cầu HS hát đầy đủ cả bài theo hướng dẫn.
- GV hướng dẫn HS qua cách hát tập thể ( đối đáp, hòa giọng )
+ Đoạn 1: Câu 1,3,5,7 HS nam hát.
Câu 2,4,6,8 HS nữ hát.
+ Đoạn 2: Cả lớp hát hòa giọng.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp với gõ đệm, theo cách đã học.
- GV yêu cầu hát kết hợp gõ đệm.
- GV điều khiển: hát theo nhóm, tổ (áp dụng cách hát đối đáp, hòa giọng) kết hợp gõ đệm.
- GV nhận xét, đánh giá.- GV chuyển nội dung, ghi bảng.
- GV chỉ định HS đọc nội dung SGK/7.
- GV treo chân dung nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.
- GV hỏi: Nêu tóm tắt về nhạc sĩ Bùi Đình Thảo?.
- GV củng cố và ghi bảng.
- GV mở bài hát mẫu hoặc tự trình bày.
- GV hỏi: sau khi nghe qua bài hát. Em có cảm nhận gì về lời ca, giai điệu bài hát?.
- GV củng cố.
- HS ghi bài.
- HS quan sát.
- HS cảm thụ âm nhạc.
- HS tìm hiểu bài hát theo hướng dẫn của GV.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.- HS luyện thanh

- HS ghi bài.

- HS lắng nghe và thực hiện.


- HS thực hiện nhóm, cá nhân.
- HS lắng nghe, sửa sai.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS lắng nghe thực hiện.- HS thực hiện.

- HS thực hiện theo hướng dẫn.- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện luyện tập theo nhóm, tổ
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


- HS ghi bài.
- HS
nguon VI OLET