Bai 1 Chi cong vo tu giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 7/11/2011 2:17:37 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 40 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ.
Tiết 1 Ngày dạy : / /

*Mục tiêu :
-Kiến thức : Giúp cho học sinh :
-Hiểu được thế nào là chí công vô tư .
-Biết đươc những biểu hiện của chí công vô tư .
- Vì sao cần phải có chí công vô tư .
-Kỹ năng : Giúp cho học sinh :
-Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư và không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày .
-Biết tự kiểm tra đánh giá bản thân mình .
-Thái độ : Giúp cho học sinh :
-Biết quý trọng , ủng hộ các hành vi thể hiện chí công vô tư .
-Biết phê phán các hàng vi tự tư, tự lợi .
*Nội dung :
- Chí công vô tư là sự công bằng , vô tư xuất phát từ lợi ích chung .
- Chí công vô tư biểu hiện qua lời nói, hành động mang lại lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng xã hội .
- Có phẩm chất “chí công vô tư” sẽ được mọi người tôn trọng, tin cậy , quý mến .
*Tài liệu –Phương tiện :
-SGK-SGV .
-Giấy A0

*Các hoạt động chủ yếu :
a/Kiểm tra bài cũ :
b/Giới thiệu bài mới :
- Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người đã đặt vấn đề chung lên trên việc riêng, bỏ đi những lợi lợi ích riêng tư của cá nhân mình … Người như thế được gọi là người “Chí công vô tư”. Vậy chí công vô tư là gì ? Biểu hiện ra sao ? Sẽ được làm rõ trong nội dung bài học hôm nay : “chí công vô tư ”
c/Phát triển chủ đề :
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung*Hoạt động 1:“Phân tích phần đặt vấn đề”
- Chia nhóm thảo luận .
- Thời gian : 3 phút .
-Câu hỏi :


a)Tô Hiến Thành có suy nghĩ thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc ?
(Ông ta căn cứ vào đâu ?)
(Nhóm 1-2)


b)Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh ? Có tác động như thế nào đến tình cảm đối với nhân dân ta ?
(Nhóm 3-4)
*Chốt lại : Thế nào là người chí công vô tư ?


*Hoạt động 2: “Ý nghĩa của chí công vô tư”
-Câu hỏi dành cho cả lớp :

a. Hãy nêu những việc làm của em thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hành ngày?


b. Những việc làm đó đã mang lại những lợi ích gì ?


c. Học sinh cần rèn luyện những gì để có được “chí công vô tư ” ?

Chốt lại :


*Hoạt động 3 : “Củng cố ”

-Làm bài tập :

+Bài tập 1 :

+Bài tập 2 :
+Bài tập : Tìm những câu ca dao , tục ngữ thể hiện đức tính “chí công vô tư ” ?
*Đọc phần đặt vấn đề.

-Các nhóm ghi ý kiến của nhóm mình vào bảng phụ , cử người lên bảng trình bày .


*Ông ta căn cứ vào :
+Thực lực .
+Lợi ích chung .
( là người công bằng , không thiên vị .*Cả cuộc đời của Bác đều vì:
+Quyền lợi dân tộc , quyền lợi đất nước .
+Hạnh phúc , ấm no của nhân dân .
+”Ích nước , lợi dân “.
(Bác được yêu quý, kính trọng; được mọi người gọi là:
“vị cha già dân tộc”

*Là người :
+Công bằng , không thiên vị .
+Giải quyết công việc theo lẽ phải .
+Đặt việc chung lên trên việc riêng .


+Báo cáo đúng sự thật các việc làm của các bạn .
+Đề cử đúng người trong công việc .


*Làm cho :
+Quan hệ xã hội tốt hơn .
+Xã hội công bằng .

*HS cần phải :
+Tôn trọng sự thật .
+Ủng hộ hành động , việc làm đúng
+Phê phán hành động , việc làm sai trái .
+Không vì lợi ích cá nhân .
Sponsor Documents