Bài 1. Chí công vô tư giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 9/1/2015 10:40:00 AM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 56 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.48 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Soạn ngày: 18 tháng 8 năm 2015
Lớp 9A,9B dạy :ngày 20 tháng 8 năm 2015

Tuần: 1 - Tiết: 1
chí công vô tư

I/ Mục tiêu bài học
Qua bài học này giúp cho học sinh thấy được thế nào là chí công vô tư , những biểu hiện của phẩm chất này.
Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
Biết tự kiểm tra hành vi của mình và tự rèn luyện mình để trở thành người chí công vô tư.
Biết quí trọng và ủng hộ nhưng người, nhưng hành vi chí công vô tư. Biết phê phán, phản đối những vành vi tư lợi thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
II Chuẩn bị :
Giáo viên chuẩn bị bài, mẩu chuyện ảnh nói về nhưng tấm gương chí công vô tư và phẩm chất đó.
III. Tiến trình giờ học:
Học sinh có mặt 9A :
Học sinh có mặt 9B :
2- Kiểm tra:
Giáo viên kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh, nêu nội dung và yêu cầu của môn học.
3- Nội dung các hoạt động

Hoạt động 1: Khởi động
Giáo viên nêu sự cần thiết và tác dụng của phẩm chất này trong cuộc sống để vào bài.

Hoạt động 2: Phân tích tình huống hình thành khái niệm


Hoạt động của thầy và trò

H đọc 2 mẩu truyện trong sgk, thảo luận trả lời các câu hỏi trong sách.
G chốt lại các ý chính
a. Tô Hiến Thành dùng người căn cứ vào khả năng chứ không vì nể tình riêng.
b.Cuộc đời của Bác luôn theo đuổi mục đích ích nước lợi dân.
c. Nhưng việc làm đó đều đem lại lợi ích cho tập thể cộng đồng cho xã hội.
Lệnh:
1.Theo em thế nào là chí công vô tư?
G đọc mẩu chuyện Nguyễn Văn Ngọ người coi kho vàng cho chính phủ.
Đây là phẩm chất cần thiết cho tất cả mọi người song không phải bằng lơì nói mà phải bằng việc làm cụ thể.


Liên hệ với địa phương và qua các phương tiện thông tin đại chúng để thấy được những biểu hiện trái với phẩm chất chí công vô tư. Phân biệt được sự phấn đấu để có lợi ích cá nhân chính đáng với sự tư lợi; người thật chí công vô tư với người giả chí công vô tư..
2.- Lệnh
Mọi người đều có phẩm chất chí công vô tư thì xẽ góp phần gì cho xã hội?

3.- Lệnh
Rèn luyện chí công vô tư ta phải làm gì?
H thảo luận G chốt lại ý đúng

Nội dung kiến thức cơ bản

I. Đặt vấn đề
a. Tô Hiến Thành là người công bằng không thiên vị.
b. Mục đích duy nhất của Bác Hồ là vì nước vì đân.
c. Các việc làm trên là biểu hiện của chí công vô tư.
II. Nội dung bài học
1. Thế nào là chí công vô tư.
-Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự công bằng không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải xuất phát từ lợi ích chungđặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

2

Sponsor Documents