Bài 1. Chí công vô tư giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 8/18/2015 9:03:41 AM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 23 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

soạn: 18/8 Bài 1
1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ
Tiết 1

I.MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu thế nào là chí công vô tư biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư. Vì sao phải chí công vô tư.
- Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư.
- Biết quí trọng và ủng hộ những hành vi thể hiện chí công vô tư.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề
III. CHUẨN BỊ:
- SGK, SGV, STK.
- SGK, xem trước bài ở nhà.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
Ổn định lớp: 1P
2. Bài cũ: 5P
- Kiểm tra đồ dùng của HS.
3. Bài mới: 34P
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 2P
Hoạt động GV
Hoạt động HS

 Hoạt động 2: Phân tích truyện đọc 10P
- Gọi HS đọc mục đặt vấn đề.
- Truyện 1
- HS thảo luận cả lớp theo nội dung câu hỏi SGK


- Nhận xét kết luận.- Truyện 2.
- Chia lớp thành nhóm thảo luận các câu hỏi sau:
* Nhóm 1,2 câu b SGK
* Nhóm 3,4 : Hãy tìm những biểu hiện về chí công vô tư và không chí công vô tư trong cuộc sống?


* Nhóm 5,6 câu c SGK
I.Đặt vấn đề:
- HS đọc mục đặt vấn đề.
- Truyện 1
- Cả lớp suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Cá nhân .
- Trong việc dùng người THT căn cứ vào khả năng của người đó không vì tình thân mà tiến cử người không phù hợp. Điều đó chứng tỏ ông là người thực sự công bằng không thiên vị trong giải quyết công việc hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung của đất nước không vì lợi ích riêng của bản thân. Ông là một tấm gương sáng về phẩm chất chí công vô tư.

- Thảo luận nhóm.
- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch HCM là tấm gương sáng của một người đã dành trọn đời mình cho đất nước cho nhân dân.
- Với phẩm chất cao đẹp đó nhân dân ta vô cùng kính yêu và tự hào về Bác


* Những biểu hiện chí công vô tư:
- Tôn trọng sự thật.
- Dũng cảm bảo vệ lẽ phải.
- Xử sự công bằng.
- Tích cực đóng góp cho công việc chung.
* Không chí công vô tư:
- Ích kỷ, tham lam, chỉ lo cho cá nhân mình, đối xử thiên vị xuất phát từ sự tham lam hoặc vì tình cảm riêng tư, ức hiếp trù dập người khác khi họ nói lên khuyết điểm của mình.

- Bản chất của chí công vô tư là luôn luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung., không vì lợi ích riêng của cá nhân mình mà hi sinh lợi ích chung của xã hội, tập thể, người khác.
- Nếu ai cũng chỉ nghĩ và hành động vì lợi ích của bản thân thì lợi ích tập thể không có lợi ích của mỗi người không được bảo đảm sẽ xãy ra những va chạm đổ vở đáng tiếc xã hội rối loạn.

 Hoạt động 3: Cách rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
* Có ý kiến cho rằng chỉ những người lớn có chức quyền mới thể hiện phẩm chất chí công vô tư. HS còn nhỏ thì không thể. Em tán thành hay không? Vì sao?* Liên hệ bản thân về những việc làm thể hiện phẩm chất chí công vô tư- Tự do phát biểu.
- Không tán thành vì nó thể hiện trong cuộc sống hằng ngày ai cũng thực hiện được.
- HS rèn luyện trong những việc làm hằng ngày không bao che cho việc làm sai trái bảo vệ lẽ phải.

- Tự liên hệ bản thân.

Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung bài học.
* Thế nào là ch1 công vô tư?
* Ý nghĩa của nó?
* Cách rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
- HS đọc lại bài học .
- Về nhà ghi bài
II. Bài học: (SGK t 4)

- Trả lời.

- Đọc bài.
- Ghi bài

Sponsor Documents