Bài 1. Chí công vô tư giáo án GD công dân 9

Đăng ngày 9/21/2016 12:10:12 AM | Thể loại: GD công dân 9 | Lần tải: 20 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Tuần 1 Bài 1 NS: 22.8.2015 Tiết 1 ND: I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- KIẾN THỨC: _ Nêu được thế nào là chí công vô tư. _ Nêu được biểu hiện của chí công vô tư. _ được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư. 2- KỸ NĂNG: _ Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày. _ RL kĩ năng tự nhận xét, đánh..

Bình luận

Nội dung

Tuần 1 Bài 1 NS: 22.8.2015
Tiết 1 ND:


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1- KIẾN THỨC:
_ Nêu được thế nào là chí công vô tư.
_ Nêu được biểu hiện của chí công vô tư.
_ được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư.
2- KỸ NĂNG:
_ Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
_ RL kĩ năng tự nhận xét, đánh giá của HS.
_ RL năng nhanh, nhạy bén trong suy nghĩ và hành động của HS.
_ RL năng biểu diễn, xây dựng và giải quyết tình huống giả định cho HS.
3- THÁI ĐỘ:
Đồng tình, ủng hộ những làm chí công vô tư, phê phán những hiện thiếu chí công vô tư.
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực tự học
II- CHUẨN BỊ:
1- PHƯƠNG PHÁP:
Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, sắm vai, kích thích tư duy, đàm thoại, tổ chức trò chơi.
2- TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN:
_ Sách KN-KT GDCD, SGK, SGV 9, SBTTH, STKBG GDCD 9.
_ Bảng phụ, bút.
_ Một số mẩu chuyện, danh ngôn.
III- TRÌNH DẠY – HỌC
* Giới thiệu bài:(5’)
Giáo viên treo bảng phụ có ghi sẵn câu ca dao cho HS đọc.
* Tình huống: Ca dao có câu:
“Trống chùa ai vỗ thì thùng,
Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng”
_ GV: Câu ca dao trên nói lên điều gì?
( HS: “Của chùa” ( của thiên hạ, của chung, nhưng không vì lợi ích riêng mà biến của chung thành của riêng mình
GV: Câu ca dao nói về mặt trái của xã hội thời nay đó là có nhiều người làm việc không chí công vô tư. Vậy chí công vô tư là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
( HS ghi tựa bài vào tập.

* Bài mới:


NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ


I- Khái niệm:


Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
HOẠT ĐỘNG 1 (13’)
Phân tích truyện đọc.
_ Yêu cầu HS đọc 2 câu chuyện trong SGK trang 3, 4.
_ Y/C HS thảo luận.
+ Nhóm 1: Tô Hiến Thành có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em thấy Tô Hiến Thành là người như thế nào?

+ Nhóm 2: Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh?

+ Nhóm 3: Tình cảm của nhân dân ta đối với Bác Hồ như thế nào? Nêu suy nghĩ của bản thân em?


+ Nhóm 4: Việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ Tịch Hồ Chí Minh có chung một phẩm chất của đức tính gì?
_ Y/C HS làm việc cá nhân, sau đó, thảo luận nhóm 3 phút. Nhóm trưởng lên trình bày kết quả.
Qua thảo luận GV RL kĩ năng tự nhận xét, đánh giá của HS.
_ Hỏi: Vậy, theo em thế nào là phẩm chất chí công vô tư?
_ GV khẳng định, yêu cầu HS ghi bài.

1/ Ông dùng người và giải quyết công việc rất phù hợp, rất đúng hoàn toàn dựa vào năng lực.
_ Ông là một người công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải.
2/ Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đều dâng trọn cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, Bác vì mục đích “ích quốc, lợi dân”.
3/ Nhân dân tin yêu, kính trọng, khâm phục, họ trao trọn tình cảm và niềm tin đối với Bác và tôn vinh Bác như vị cha già kính yêu của dân tộc.
4/ Những việc làm của Tô Hiến Thành và Bác Hồ đều thể hiện phẩm chất chí công vô tư.

_ Các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

Sponsor Documents