Bài 1. Chí công vô tư giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 8/18/2015 9:56:29 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 45 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.77 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần 1
Tiết 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ Ngày soạn: 15/8/2015
I.Mục tiêu : Ngày dạy: 18/8/2015
1.Kiến thức:
Giúp HS hiểu được thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư.Vì sao phải chí công vô tư?
2.Kĩ năng:
Giúp HS phân biệt được các hành vi thể hiện sự chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày,đồng thời biết kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.
3.Thái độ:
Hình thành ở HS thái độ quí trọng và ủng hộ những hành vi thể hiện chí công vô tư
Biết phê phán những hành vi thể hiện tính tự ti, tư lợi, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, KN trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề.
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học:
Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại.
IV. Chuẩn bị:
- Giáo viên: + SGK, SGV GDCD 9, giáo án.
+ Một số mẩu chuyện, câu nói của danh nhân, tục ngữ, ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư.
- Học Sinh: SGK, đồ dùng học tập; sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao, câu chuyện nói về Chí công vô tư.
V. Tiến trỡnh dạy học:
1 Ổn định .
2. .Bài cũ
3.Dạy- học bài mới:

Hoạt động của GV-HS
Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Phân tích truyện đọc giúp HS hiểu thế nào là chí công vô tư.
-Yêu cầu 1 HS đọc truyện ở SGK
-HS làm việc cá nhân với 3 câu hỏi ở SGK
Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp
H:Nêu những suy nghĩ của em về cách dùng người, giải quyết công việc của Tô Hiến Thành
HS: Dựa vào nội dung sgk trình bày
GV: Kết hợp GD kĩ năng trình bày suy nghĩ và ra quyết định cho HS.
H:Tô Hiến Thành là người như thế nào?
H:Em hiểu như thế nào là chí công vô tư?
HS: Dựa vào nội dung vừa tìm hiểu trả lời
H:Những biểu hiện trái chí công vô tư? (tự ti, tư lợi, ích kỉ, cá nhân…). GD kĩ năng phê phán cho HS
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm:Tìm hiểu ý nghĩa của chí công vô tư
H:Chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào?
Hs: Nêu các ý nghĩa và lấy ví dụ minh họa
H: Muốn trở thành người có chí công vô tư ta phai làm gì?
HS: Nêu các cách rèn luyện
-Tìm 1 số tấm gương thể hiện chí công vô tư
-Tìm hiểu tác dụng của phẩm chất này
Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS làm viếc cá nhân đối với bài tập 1-2 tại lớp.
- Phân 3 nhóm, thi tìm ca dao, tục ngữ về phẩm chất chí công vô tư
I. Nội dung bài học:
1/ Chí công vô tư: Thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lí lẽ, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi chung lên trên lợi ích cá nhân.

2/ Ý nghĩa:
- Đem lại lợi ích cho tập thể, góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
- Được mọi người yêu mến, tin cậy
3/ Phương pháp rèn luyện:
+Ủng hộ người chí công vô tư.
+Phê phán những hành động vụ lợi, cá nhân, thiếu công bằng.

II. Bài tập:
-Bài tập 1:Chọn các biểu hiện d-e
-Bài tập 2: Chọn d-đ


4/. Củng cố:
Em có nhận xét gì khi tham gia các phẩm chất trên. Nêu suy nghĩ của em qua bài học.
5/. Dặn dò:
- Học bài tìm hiểu khái niệm chí công vô tư, nêu được biểu hiện và cách rèn luyện
- Hoàn thành các bài tập ở SGK
- Liên hệ thực tế cuộc sống

Tuần 2:
Tiết 2: TỰ

Sponsor Documents