Bài 1. Chí công vô tư giáo án GD công dân 9

Đăng ngày 8/25/2015 9:38:27 PM | Thể loại: GD công dân 9 | Lần tải: 47 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.10 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

NS: ……./…….
NG: 9B……/…….
9A……/……
Tiết 1- Bài 1
CHÍ CÔNG VÔ TƯ

I. Mục tiêu bài giảng:
1.Kiến thức: giúp HS
- Hiểu được thế nào là chí công vô tư?
- Nêu được những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư. Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư và phương hướng rèn luyện.
2. Kỹ năng:
- Học sinh phân biệt được các hành vi thể hiện Chí công vô tư, không Chí công vô tư. Học sinh biết đánh giá hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người có phẩm chất Chí công vô tư.
*GD kĩ năng sống:
-Kĩ năng trình bày suy nghĩ của bản thân về CCVT và ý nghĩa của nó đ/với sự phát triển cá nhân và XH, vấn đề chống tham nhũng hiện nay.
-Kĩ năng tư duy phê phán những việc làm không CCVT.
-Kĩ năng ra quyết định thể hiện CCVT…
3. Thái độ:
- Ủng hộ, bảo vệ những hành vi thể hiện Chí công vô tư, phê phán những hành vi vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng và biết làm nhiều việc tốt thể hiện Chí công vô tư.
*GD tư tưởng HCM:
-Trong công việc Bác luôn công bằng, không thiên vị.
-Bác luôn đặt lợi ích của đất nước, của ND lên trên lợi ích bản thân.
II. Tài liệu và phương tiện dạy học:
- Sách giáo khoa, Sách giáo viên, mẫu chuyện, câu nói của các danh nhân nói về chí công vô tư. Giấy khổ lớn, bút dạ, chuẩn bị bài.
III. Phương pháp-kĩ thuật dạy học:
1. Phương pháp dạy học: Thảo luận, kể chuyện, phân tích, thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
2. Kỹ thuật dạy học: động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày 1 phút
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của GV - HS
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1
- Yêu cầu học sinh đọc 2 mẩu chuyện trong sách giáo khoa.
I. Đặt vấn đề:

- Chia nhóm và yêu cầu thảo luận.


Nhóm 1: Câu hỏi a.
? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
- Tô Hiến Thành dùng người căn cứ vào khả năng gánh vác công việc chung của đất nước, mà không nể tình thân mà tiến cử không phù hợp. Điều đó chứng tỏ ông là người công bằng, giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung.

Nhóm 2: Câu hỏi b.
? Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM cùa CT. Hồ Chí Minh? Theo em, điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của Nhân dân ta với Bác?
*GD tư tưởng HCM:
-Trong công việc Bác luôn công bằng, không thiên vị.
-Bác luôn đặt lợi ích của đất nước, của ND lên trên lợi ích bản thân.
- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch là tấm gương sáng tuyệt vời đã dành chọn cả đời mình cho dân tộc. Chính vì vậy Bác đã nhận được trọn vẹn tình cảm của nhân dân: sự tin yêu, lòng kính trọng, sự khâm phục, lòng tự hào và sự gắn bó vô cùng gần gũi, thân thiết.

Nhóm 3: Câu hỏi c.
? Em có suy nghĩ gì về những việc làm của Tô Hiến Thành và CT. Hồ Chí Minh?
- Những việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đều là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư ( đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân được hạnh phúc ấm no.

- Học sinh trình bày đáp án.


- Nhận xét - bổ sung.


 Giáo viên phân tích:
Các em thấy chí công vô tư không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn được thể hiện bằng việc làm và hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy muốn rèn luyện phẩm chất đạo đức này ta cần phải có nhận thức đúng, phân biệt và có thái độ thể hiện rõ ràng đối với những hành vi thể hiện chí công vô tư hay không chí công vô tư.
Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế.
- Lấy ví dụ thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày?
- Cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng

Sponsor Documents