Bài 1. Chí công vô tư giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 9/23/2016 7:16:30 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Tuần:1 Tiết:1 Ngày dạy:30/08/2016 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : ( Hoạt động 1: - HS biết: tấm gương về chí công vô tư. - HS hiểu: Thế nào là chí công vô tư. ( Hoạt động 2: - HS biết: Nêu ví về chí công vô tư. - HS hiểu: Những biểu hiện của phẩm chất của chí công vô tư. Ý nghĩa của phẩm chất chí công..

Bình luận

Nội dung

Tuần:1
Tiết:1
Ngày dạy:30/08/20161. Mục tiêu:
1.1:Kiến thức :
( Hoạt động 1:
- HS biết: tấm gương về chí công vô tư.
- HS hiểu: Thế nào là chí công vô tư.
( Hoạt động 2:
- HS biết: Nêu ví về chí công vô tư.
- HS hiểu: Những biểu hiện của phẩm chất của chí công vô tư. Ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư.
( Hoạt động 3:
- HS biết: Làm các bài tập nhận biết chí công vô tư.
- Tích hợp giáo tư tưởng HCM: tập gương chí công vô tư của Bác Hồ.
1.2:Kĩ năng:
- HS thực hiện được: Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
- HS thực hiện thành thạo: Thể hiện chí công vô tư bạn bè, trong trường lớp.
- Tích hợp giáo kĩ năng sống: năng kiếm và xử lý thông tin về cuộc vận động chống tham nhũng, trình bày suy nghĩ cá nhân, tư duy, phê phán, ra quyết định .
1.3:Thái độ:
- HS có thói quen: Biết đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư, phê phán những hành vi, biểu thiếu chí công vô tư.
- HS có tính cách: chí công vô tư trong tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
2. Nội dung học tập:
- Nội dung 1: Đặt vấn đề.
- Nội dung 2: Nội dung bài học.
- Nội dung 3: Bài tập.
3. Chuẩn bị:
3.1: Giáo viên: Chuyện kể, ca dao, tục ngữ, giấy khổ lớn, bảng phụ .
Ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về phẩm chất chí công vô tư.
3.2: Học sinh: Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập,
tìm ca dao, tục ngữ…
4. Tổ chức các hoạt động học tập:
4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút)
9A1: 9A2: 9A3:
4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút)
( Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
( Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học:
Em đã chuẩn bị những gì cho bài học hôm nay? ( 2đ)
( Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập.
- GV sơ lược lại nội dung chương trình GDCD 8 và giới thiệu vài nét chính về chương trình GDCD 9.
4.3:Tiến trình bài học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

( Vào bài: ( 3 phút)
(Gv: Đặt vấn đề: Vào một buổi khám bệnh ở một bệnh viện, tất cả bệnh nhân điều phải thăm chờ gọi vào khám. Cô y tá gọi lần lượt các thăm số của bệnh nhân nhưng khi có người quen hoặc người thân đến khám thì cô y tá đó thường ưu tiên kêu vào khám trước mà không cần chờ gọi số.
? Em có nhận xét gì về cách xử lí của cô y tá đó ?
(Hs: Trình bày cá nhân
(Gv: Nhận xét và kết luận.
Để xử sự luôn công bằng đòi hỏi mỗi người phải luôn lực rèn luyện thường xuyên và tự chủ bản thân trước những tình huống .Vậy thế nào là chí công vô tư ? Biểu hiện ra sao? Có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
( Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần đặt vấn đề.
( 8 phút)
@Cách tiến hành: Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
( Gv: Cho hs đọc phần đặt vấn đề.
(Gv: Tổ chức cho hs thảo luận.
* Nhóm 1: Em có nhận xét gì về việc làm của Vũ Tán Đường và Trần Trung Tá ?
(Hs: 2 điều là những người trung thành, luôn hết lòng vì việc chung…
* Nhóm 2: Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn TrầnTrung Tá thay thế ông lo việc nước nhà ?
(Hs: Vì ông dùng người là hoàn toàn chỉ căn cứ vào năng lực có khả năng gánh vác công việc chung của đất nước.
* Nhóm 3: Em có suy nghĩ gì về những việc làm của Tô HiếnThành ? Những việc làm thể hiện đức tính gì ?
(Hs: Những việc làm của ông đều xuất phát từ lợi ích chung, ông thực sự là người công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải.

Sponsor Documents