bài 1: chi cong vo tu giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 9/2/2012 3:23:59 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần 1 – tiết 1
Ns:15/8/2011
NG:18/8/2011
 Bài 1
CHÍ CÔNG VÔ TƯ

I. Mục tiêu bài giảng:
1.Kiến thức:HS
-Hiểu được thế nào là chí công vô tư?
-Nêu được những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.
-Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư và phương hướng rèn luyện.
2. Kỹ năng:
-Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
3. Thái độ:
-Đồng tình, ủng hộ những hành vi chí công vô tư.
-Phê phán, phản đối những biểu hiện CCVT.
II. Phương tiện thực hiện:
Thầy: Dựa vào chuẩn KT, mẫu chuyện, câu nói của các danh nhân nói về chí công vô tư.
Trò: Chuẩn bị bài.
III. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
3. Giảng bài mới:

Hoạt động cả GV - HS
Nội dung

- Yêu cầu học sinh đọc 2 mẩu chuyện trong sách giáo khoa.
I. Đặt vấn đề:

- Chia nhóm và yêu cầu thảo luận.


Nhóm 1: Câu hỏi a.
Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
- Tô Hiến Thành dùng người căn cứ vào khả năng gánh vác công việc chung của đất nước, mà không nể tình thân mà tiến cử không phù hợp. Điều đó chứng tỏ ông là người công bằng, giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung.

Nhóm 2: Câu hỏi b.
Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM cùa CT. Hồ Chí Minh? Theo em, điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của Nhân dân ta với Bác?
*GD tư tưởng HCM:
-Trong công việc Bác luôn công bằng, không thiên vị.
-Bác luôn đặt lợi ích của đất nước, của ND lên trên lợi ích bản thân.
- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch là tấm gương sáng tuyệt vời đã dành chọn cả đời mình cho dân tộc. Chính vì vậy Bác đã nhận được trọn vẹn tình cảm của nhân dân: sự tin yêu, lòng kính trọng, sự khâm phục, lòng tự hào và sự gắn bó vô cùng gần gũi, thân thiết.

Nhóm 3:Câu hỏi c.
Em có suy nghĩ gì về những việc làm của Tô Hiến Thành và CT. Hồ Chí Minh?
- Những việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đều là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư ( đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân được hạnh phúc ấm no.

 Giáo viên phân tích:
Các em thấy chí công vô tư không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn được thể hiện bằng việc làm và hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Vì vậy muốn rèn luyện phẩm chất đạo đức này ta cần phải có nhận thức đúng, phân biệt và có thái độ thể hiện rõ ràng đối với những hành vi thể hiện chí công vô tư hay không chí công vô tư.
Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế.
- Lấy ví dụ thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày?
- Cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, trí lực của mình.
- Luôn giải quyết công bằng theo lẽ phải vì lợi ích chung của lớp, trường, cộng đồng.
-Biết đối xử công bằng với bạn bè, mọi người, không thiên vị những người thân với mình

- Lấy ví dụ trái với chí công vô tư trong cuộc sống?
GD Kĩ năng tư duy phê phán những việc làm không CCVT.
- Nói thì thể hiện chí công vô tư nhưng hành động thì ích kỉ, tham lam, đặt lợi ích cá nhân lên trên.
- Giải quyết công việc theo sự yêu, ghét cá nhân…

- Qua những hiểu biết trên em hiểu như thế nào là chí công vô tư?
GD Kĩ năng ra quyết định thể hiện CCVT…
GV: Biểu hiện cơ bản của chí công vô tư là gì?
HS nêu
GV chốt lại: công bằng, không thiên vị, làm việc theo lẽ phải, vì lợi ích chung.
- Thái độ của em đối với người chí công vô tư như thế nào?
II. Nội dung bài học:
1. Khái niệm:
Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc

Sponsor Documents