Bài 1. Chí công vô tư giáo án Đoàn Khoa V�?nh

Đăng ngày 10/19/2015 3:17:50 PM | Thể loại: Đoàn Khoa V�?nh | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần: 1 Ngày soạn: 29/8/2015
Tiết: 1 Ngày dạy: 31/8/2015
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
- Nêu được thế nào là chí công vô tư. Nêu được biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.
- Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư.
2. Về kĩ năng
- Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
- Kĩ năng sống: trình bày suy nghĩ của bản thân về chí công vô tư; kĩ năng phân tích, so sánh; tư duy phê phán; tìm kiếm và xử lí thông tin về cuộc vận động chống tham nhũng.
3. Về thái độ
Đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư, phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, sách chuẩn môn GDCD 9, mẩu chuyện, câu nói của các danh nhân nói về chí công vô tư và các tài liệu khác có liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. Sơ lược chương trình GDCD 9
3. Dạy nội dung bài mới: (35 phút)
ĐVĐ vào bài mới: : GV có thể giới thiệu bài thông qua việc nêu ý nghĩa, sự cần thiết và tác dụng của phẩm chất chí công vô tư hoặc kể một câu chuyện về tấm gương sống chí công vô tư để vào bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Phân tích truyện đọc, giúp HS hiểu thế nào là chí công vô tư. Qua đó giúp HS rèn kĩ năng trình bày suy nghĩ của bản thân về chí công vô tư (15 phút)
GV yêu cầu học sinh đọc 2 mẩu chuyện trong sách giáo khoa (HS tự đọc), nêu câu hỏi cho HS trả lời:
? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó, em hiểu gì về Tô Hiến Thành?
? Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta với Bác?
HS: Khai thác SGK, suy nghĩ, trả lời.
- Tô Hiến Thành: Là người công bằng, không vị nể tình thân, không sợ uy quyền, luôn chọn đúng người, đúng việc.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh: Là tấm gương trong sáng, tuyệt vời, cả cuộc đời luôn vì dân, vì nước. Nhân dân luôn tin yêu, kính trọng, khâm phục và tự hào.
GV giảng: Trong công việc, Bác Hồ luôn công bằng, không thiên vị. Bác luôn đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích bản thân.
GV liên hệ câu danh ngôn trong SGK của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu cầu HS giải thích, làm rõ.
? Những việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa gì?
HS: Mang lại lợi ích cho đất nước và mọi người, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Hoạt động 2: Thảo luận, tìm hiểu về phẩm chất chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư hoặc chưa chí công vô tư và ý nghĩa của nó. Từ đó hình thành kĩ năng phân tích, so sánh; tư duy phê phán (10 phút)
GV nhắc lại: Những việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.
? Chí công vô tư là gì? Nêu một vài biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư?
HS: Nghiên cứu, trình bày.
? Nêu một vài biểu hiện trái với phẩm chất chí công vô tư? Tác hại từ những biểu hiện trên?
HS: Thảo luận, trình bày (Tham lam, ích kỹ, vụ lợi,…(mọi người xa lánh, gây hại đến lợi ích chung, xã hội không tiến bộ,…)
? Vì sao phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
HS: Tự nêu ý kiến(vì đây là phẩm chất vô cùng cần thiết, góp phần mang lại lợi ích chung cho tập thể và xã hội, được mọi người quí trọng, tin cậy,…)
GV lưu ý, giúp HS phân biệt rõ sự khác biệt giữa việc kiên trì phấn

Sponsor Documents