Bài 1. Chí công vô tư giáo án GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 5/3/2016 10:20:12 AM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.28 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


GIÁO ÁN SỐ: 29

MÔN : NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
(((Tiết CT : 57 + 58
Thời gian dạy : Tuần 29

I . NHIỆM VỤ:
1.Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao.
Học: Kỹ thuật chạy đà (Hướng chạy đà, xác định điểm giậm nhảy, cách đo đà, điều chỉnh đà)
2.Tự chọn: Bóng chuyền.
Một số bài tập bổ trợ bóng chuyền.
Ôn: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình.
Thi đấu tập.
3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
.
II.YÊU CẦU:
-Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và kỹ thuật nhảy cao .
-Nắm vững và thực hiện tốt kỹ thuật bóng chuyền.
-Tích cực luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

III.THỜI GIAN:
- 2 tiết (90’)

IV.ĐỊA ĐIỂM:
- Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:
Vôi, tranh nhảy cao-bóng chuyền, sân, bóng.
Trụ xà, nệm .PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ


I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp – Điểm danh.
Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Các động tác phát triển chung, xoay các khớp, căng cơ.
KT bài cũ: Phát bóng thấp tay.
(15p)
2’
2’
7’(2x8)
4’


II/ Phần cơ bản:
1)Nhảy cao:
_Ôn các động tác bổ trợ nhảy cao.

_ Học: Kỹ thuật chạy đà (Hướng chạy đà, xác định điểm giậm nhảy, cách đo đà, điều chỉnh đà)


2) Tự chọn: Bóng chuyền.
_Một số bài tập bổ trợ.
_Ôn: Đệm bóng; Chuyền bóng; Phát bóng.

_Thi đấu tập.

3)Chạy bền:
_Luyện tập chạy bền 450, 550m

4)Củng cố kỹ thuật:
_Kỹ thuật chạy đà; Rút kinh nghiệm thi đấu bóng chuyền; Chiến thuật trong chạy bền.


(66p)
25’


26’

7’x1L8’III/ Phần kết thúc:
-Hồi tĩnh.
-Nhận xét đánh giá buổi tập.
-H.D tập ở nhà: Tập bật cao, chuyền bóng, chạy bền.
-Xuống lớp.


(9p)
5’
2’
2’


YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC-HS tập trung nhanh, trật tự, đúng cự ly.
-Nắm vững nội dung và yêu cầu buổi tập.
-Tích cực thực hiện khởi động .

-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.-HS giãn cách 1 dang tay so le khởi động.
-Gọi 3 hs thực hiện, gv KT đánh giá.

-Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
-Điều chỉnh sửa sai đ/t theo yêu cầu của gv.
+Xác định rõ chân giậm, tìm góc độ chạy đà và hướng chạy đà ở bên đó
+Nắm vững cách xác định điểm giậm, đo đà và điều chỉnh đà.

-Tích cực thực hiện các bài tập bổ trợ BC.
+Thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng, phối hợp lực toàn thân.
-Tích cực thi đấu, phán đoán, di chuyển để đỡ và đánh bóng tốt. Phối hợp tốt với đội.

+Nắm vững các yêu cầu trong chạy bền.
+Hít thở đều theo bước chạy, chạy hết cự ly.
+Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.

-Hs chú ý nghe gv nhắc nhở, và sửa sai lầm thường mắc, rút kinh nghiệm.


* Cho hs thực hiện bổ trợ và các bài tập phát triển thể lực theo hàng ngang sole và tiến về trước

Sponsor Documents